Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0259

2006/259/EG: Beschikking van de Commissie van 27 maart 2006 tot wijziging van bijlage II bij Beschikking 79/542/EEG van de Raad wat betreft regionalisatie voor Argentinië en de modelcertificaten betreffende de invoer van vers vlees van runderen uit Brazilië (Kennisgeving geschied onder nummer C(2006) 896) (Voor de EER relevante tekst)

OJ L 93, 31.3.2006, p. 65–78 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 118M , 8.5.2007, p. 537–550 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 071 P. 128 - 141
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 071 P. 128 - 141

No longer in force, Date of end of validity: 08/04/2010; stilzwijgende opheffing door 32010D0477

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/259/oj

31.3.2006   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 93/65


BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 27 maart 2006

tot wijziging van bijlage II bij Beschikking 79/542/EEG van de Raad wat betreft regionalisatie voor Argentinië en de modelcertificaten betreffende de invoer van vers vlees van runderen uit Brazilië

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2006) 896)

(Voor de EER relevante tekst)

(2006/259/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 2002/99/EG van de Raad van 16 december 2002 houdende vaststelling van veterinairrechtelijke voorschriften voor de productie, de verwerking, de distributie en het binnenbrengen van voor menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong (1), en met name op artikel 8, punten 1 en 4, en artikel 9, lid 4,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Beschikking 79/542/EEG van de Raad van 21 december 1976 tot vaststelling van een lijst van derde landen of delen van derde landen, alsmede tot vaststelling van veterinairrechtelijke voorschriften, gezondheidsvoorschriften en voorschriften inzake de veterinaire certificering voor de invoer in de Gemeenschap van levende dieren en vers vlees daarvan (2) bepaalt dat de invoer van die dieren en dat vlees moet voldoen aan de voorschriften die zijn opgenomen in de desbetreffende, krachtens die beschikking opgestelde modelcertificaten.

(2)

Argentinië heeft een uitbraak van mond- en klauwzeer (type O) bevestigd in de provincie Corrientes in het departement San Luís del Palmar en heeft de Commissie daarvan onverwijld op 8 februari 2006 van in kennis gesteld.

(3)

Om de gezondheidsstatus van de Gemeenschap te beschermen moeten er regionalisatiemaatregelen worden genomen waarbij de invoer van vlees zonder been van runderen van oorsprong uit dat departement en de omliggende departementen Berón de Astrada, Capital, General Paz, Empedrado, Itati, Mbucuruyá en San Cosme tijdelijk wordt opgeschort.

(4)

De eerste melding van een vermoeden van mond- en klauwzeer bij de veterinaire autoriteiten van Argentinië is op 4 februari 2006 gedaan. De veterinaire autoriteiten hebben echter de certificatie van de uitvoer van vlees van na 4 januari 2006 geslachte dieren opgeschort. Zendingen van dergelijk vlees van op of na 4 januari 2006 geslachte dieren uit de genoemde departementen moeten worden opgeschort. In afwijking daarvan echter moet worden toegestaan dat zendingen met een tussen 4 januari en 4 februari 2006 ondertekend certificaat voor gerijpt vlees zonder been van in de periode 4 januari tot en met 4 februari 2006 geslachte runderen, die al naar de Gemeenschap zijn verzonden, in de Gemeenschap worden ingevoerd.

(5)

Tijdens een recent inspectiebezoek van de Commissie aan Brazilië is gebleken dat de traceerbaarheidssystemen weliswaar aanzienlijk zijn verbeterd, maar dat nog verdere verbeteringen nodig zijn om eventuele contracten tussen dieren met een verschillende gezondheidsstatus te vermijden. Ook de doeltreffendheid van vaccinatie tegen mond- en klauwzeer en de aantoning van de afwezigheid van het mond- en klauwzeervirus moeten worden verbeterd, met inachtneming van het feit dat alleen gerijpt vlees zonder been in de Gemeenschap wordt ingevoerd.

(6)

Als verdere maatregel moeten er aanvullende garanties worden geboden inzake diercontacten, vaccinatie en surveillance.

(7)

Er moet rekening gehouden worden met het non-vaccinatiebeleid ten aanzien van mond- en klauwzeer in de staat Santa Catarina.

(8)

Bijlage II bij Beschikking 79/542/EEG moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(9)

De in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

De bijlage bij Beschikking 79/542/EEG wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze beschikking.

Artikel 2

Deze beschikking is van toepassing met ingang van 31 maart 2006.

Artikel 3

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 27 maart 2006.

Voor de Commissie

Markos KYPRIANOU

Lid van de Commissie


(1)  PB L 18 van 23.1.2002, blz. 11.

(2)  PB L 146 van 14.6.1979, blz. 15. Beschikking laatstelijk gewijzigd bij Beschikking 2006/9/EG van de Commissie (PB L 7 van 12.1.2006, blz. 23).


BIJLAGE

In bijlage II bij Beschikking 79/542/EEG komen deel I en de lijst van modellen van veterinaire certificaten en het model „BOV” in deel II als volgt te luiden:

„BIJLAGE II

(VERS VLEES)

Deel 1

LIJST VAN DERDE LANDEN OF DELEN DAARVAN (1)

Land

Gebiedscode

Omschrijving van het gebied

Veterinair certificaat

Specifieke voorwaarden

Model

AG

1

2

3

4

5

6

AL — Albanië

AL-0

Het hele land

 

 

AR — Argentinië

AR-0

Het hele land

EQU

 

 

AR-1

De provincies Buenos Aires, Catamarca, Corrientes (behalve de departementen Berón de Astrada, Capital, Empedrado, General Paz, Itati, Mbucuruyá, San Cosme en San Luís del Palmar), Entre Ríos, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquen, Río Negro, San Juan, San Luis, Santa Fe en Tucumán

BOV

A

1 en 2

AR-2

La Pampa en Santiago del Estero

BOV

A

1 en 2

AR-3

Córdoba

BOV

A

1 en 2

AR-4

Chubut, Santa Cruz en Tierra del Fuego

BOV, OVI, RUW, RUF

 

1

AR-5

Formosa (alleen het grondgebied van Ramón Lista) en Salta (alleen het departement Rivadavia)

BOV

A

1 en 2

AR-6

Salta (alleen de departementen General José de San Martín, Orán, Iruya en Santa Victoria)

BOV

A

1 en 2

AR-7

Chaco, Formosa (met uitzondering van het grondgebied van Ramón Lista), Salta (met uitzondering van de departementen General José de San Martín, Rivadavia, Orán, Iruya en Santa Victoria), Jujuy

BOV

A

1 en 2

AR-8

Chaco, Formosa, Salta, Jujuy, met uitzondering van de bufferzone van 25 km vanaf de grens met Bolivia en Paraguay die zich uitstrekt van het district Santa Catalina in de provincie Jujuy tot het district Laishi in de provincie Formosa

BOV

A

1 en 2

AR-9

De bufferzone van 25 km vanaf de grens met Bolivia en Paraguay die zich uitstrekt van het district Santa Catalina in de provincie Jujuy tot het district Laishi in de provincie Formosa

 

 

AR-10

Delen van de provincie Corrientes: de departementen Berón de Astrada, Capital, Empedrado, General Paz, Itati, Mbucuruyá, San Cosme en San Luís del Palmar

BOV

A

1 en 2

AU — Australië

AU-0

Het hele land

BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW

 

 

BA — Bosnië-Herzegovina

BA-0

Het hele land

 

 

BG — Bulgarijea

BG-0

Het hele land

EQU

 

 

BG-1

De provincies Varna, Dobrich, Silistra, Choumen, Targovitchte, Razgrad, Rousse, V.Tarnovo, Gabrovo, Pleven, Lovetch, Plovdic, Smolian, Pasardjik, Sofia (district), Sofia (stad), Pernik, Kustendil, Blagoevgrad, Vratza, Montana en Vidin

BOV, OVI, RUW, RUF

BG-2

De provincies Bourgas, Jambol, Sliven, Starazagora, Hasskovo, Kardjali en de 20 km brede corridor aan de grens met Turkije

BH — Bahrein

BH-0

Het hele land

 

 

BR — Brazilië

BR-0

Het hele land

EQU

 

 

BR-1

De staat Minas Gerais met uitzondering van de gewesten Oliveira, Passos, São Gonçalo de Sapucai, Setelagoas en Bambuí,

de staat Espíritu Santo,

de staat Goias en

het deel van de staat Mato Grosso bestaande uit de regionale eenheid Cuiaba (behalve de gemeenten San Antonio de Leverger, Nossa Senhora do Livramento, Pocone en Barão de Melgaço), de regionale eenheid Caceres (behalve de gemeente Caceres), de regionale eenheid Lucas do Rio Verde, de regionale eenheid Rondonopolis (behalve de gemeente Itiquiora), de regionale eenheid Barra do Garça en de regionale eenheid Barra do Bugres.

BOV

A en H

1 en 2

BR-2

De staat Rio Grande do Sul

BOV

A en H

1 en 2

BR-3

Het deel van de staat Mato Grosso do Sul bestaande uit de gemeente Sete Quedas

BOV

A en H

1 en 2

BR-4

De staat Mato Grosso do Sul met uitzondering van de gemeenten Sonora, Aquidauana, Bodoqueno, Bonito, Caracol, Coxim, Jardim, Ladario, Miranda, Pedro Gomes, Porto Murtinho, Rio Negro, Rio Verde of Mato Grosso en Corumbá,

de staat Paraná en

de staat São Paulo

BOV

A en H

1 en 2

BR-5

De staat Paraná,

de staat Mato Grosso do Sul en

de staat São Paulo

1

BR-6

De staat Santa Catarina

BOV

A en H

1 en 2

BW — Botswana

BW-0

Het hele land

EQU, EQW

 

 

BW-1

De veterinary disease control zones 5, 6, 7, 8, 9 en 18

BOV, OVI, RUF, RUW

F

1 en 2

BW-2

De veterinary disease control zones 10, 11, 12, 13 en 14

BOV, OVI, RUF, RUW

F

1 en 2

BY — Belarus

BY-0

Het hele land

 

 

BZ — Belize

BZ-0

Het hele land

BOV, EQU

 

 

CA — Canada

CA-0

Het hele land

BOV, OVI, POR, EQU, SUF, SUW, RUF, RUW,

G

 

CH — Zwitserland

CH-0

Het hele land

BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW

 

 

CL — Chili

CL-0

Het hele land

BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF

 

 

CN — Volksrepubliek China

CN-0

Het hele land

 

 

CO — Colombia

CO-0

Het hele land

EQU

 

 

CO-1

Het gebied dat wordt begrensd door een lijn die loopt vanaf het punt waar de rivier de Murri in de rivier de Atrató uitmondt, die dan de Atrató volgt tot waar die in de Atlantische Oceaan uitmondt, vandaar de Atlantische kust volgt tot Cabo Tiburón aan de Panamese grens, dan de Columbiaans-Panamese grens volgt tot aan de Stille Oceaan, dan de kust langs de Stille Oceaan volgt tot aan de monding van de rivier Valle en die vanaf dit punt recht naar het punt loopt waar de Murrí in de Atrató uitmondt

BOV

A

2

CO-3

Het gebied dat wordt begrensd door een lijn die vanaf de monding van de rivier de Sinú aan de Atlantische Oceaan deze rivier tot haar bron in Alto Paramillo volgt, vanaf dit punt, de grens tussen de departementen Antioquía en Córdoba volgend, naar Puerto Rey aan de Atlantische Oceaan loopt en die vandaar de Atlantische kust volgt tot de monding van de rivier de Sinú.

BOV

A

2

CR — Costa Rica

CR-0

Het hele land

BOV, EQU

 

 

CU — Cuba

CU-0

Het hele land

BOV, EQU

 

 

DZ — Algerije

DZ-0

Het hele land

 

 

ET — Ethiopië

ET-0

Het hele land

 

 

FK — Falkland-eilanden

FK-0

Het hele land

BOV, OVI, EQU

 

 

GL — Groenland

GL-0

Het hele land

BOV, OVI, EQU, RUF, RUW

 

 

GT — Guatemala

GT-0

Het hele land

BOV, EQU

 

 

HK — Hongkong

HK-0

Het hele land

 

 

HN — Honduras

HN-0

Het hele land

BOV, EQU

 

 

HR — Kroatië

HR-0

Het hele land

BOV, OVI, EQU, RUF, RUW

 

 

IL — Israël

IL-0

Het hele land

 

 

IN — India

IN-0

Het hele land

 

 

IS — IJsland

IS-0

Het hele land

BOV, OVI, EQU, RUF, RUW

 

 

KE — Kenia

KE-0

Het hele land

 

 

MA — Marokko

MA-0

Het hele land

EQU

 

 

MG — Madagaskar

MG-0

Het hele land

 

 

MK — Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië (3)

MK-0

Het hele land

OVI, EQU

 

 

MU — Mauritius

MU-0

Het hele land

 

 

MX — Mexico

MX-0

Het hele land

BOV, EQU

 

 

NA — Namibië

NA-0

Het hele land

EQU, EQW

 

 

NA-1

Het gebied ten zuiden van de afsluitingen die lopen van Palgrave Point in het westen tot Gam in het oosten

BOV, OVI, RUF, RUW

F

2

NC — Nieuw-Caledonië

NC-0

Het hele land

BOV, RUF, RUW

 

 

NI — Nicaragua

NI-0

Het hele land

 

 

NZ — Nieuw-Zeeland

NZ-0

Het hele land

BOV, OVI, POR, EQU, RUF, RUW, SUF, SUW

 

 

PA — Panama

PA-0

Het hele land

BOV, EQU

 

 

PY — Paraguay

PY-0

Het hele land

EQU

 

 

PY-1

De gebieden Chaco central en San Pedro

BOV

A

1 en 2

RO — Roemeniëa

RO-0

Het hele land

BOV, OVI, EQU, RUW, RUF

 

 

RU — Rusland

RU-0

Het hele land

 

 

RU-1

De regio Moermansk, het autonome gebied Yamalo-Nemets

RUF

SV — El Salvador

SV-0

Het hele land

 

 

SW — Swaziland

SZ-0

Het hele land

EQU, EQW

 

 

SZ-1

Het gebied ten westen van de „red line”-afsluitingen, die noordwaarts lopen van de Usuturivier naar de grens met Zuid-Afrika ten westen van de Nkalashane

BOV, RUF, RUW

F

2

SZ-2

De in verband met mond- en klauwzeer ingestelde veterinaire toezichts- en vaccinatiegebieden (bekendgemaakt bij wettelijk decreet nr. 51 van 2001)

BOV, RUF, RUW

F

1 en 2

TH — Thailand

TH-0

Het hele land

 

 

TN — Tunesië

TN-0

Het hele land

 

 

TR — Turkije

TR-0

Het hele land

 

 

TR-1

De provincies Amasya, Ankara, Aydin, Balikesir, Bursa, Cankiri, Corum, Denizli, Izmir, Kastamonu, Kutahya, Manisa, Usak, Yozgat en Kirikkale

EQU

 

 

UA — Oekraïne

UA-0

Het hele land

 

 

US — Verenigde Staten van Amerika

US-0

Het hele land

BOV, OVI, POR, EQU, SUF, SUW, RUF, RUW

G

 

XM — Montenegro

XM-0

Het hele douanegebied (4)

BOV, OVI, EQU

 

 

XS — Servië (2)

XS-0

Het hele douanegebied (4)

BOV, OVI, EQU

 

 

UY — Uruguay

UY-0

Het hele land

EQU

 

 

BOV

A

1 en 2

OVI

A

1 en 2

ZA — Zuid-Afrika

ZA-0

Het hele land

EQU, EQW

 

 

ZA-1

De Republiek Zuid-Afrika, met uitzondering van:

het deel van het gebied waar mond- en klauwzeer wordt bestreden, gelegen in de veterinaire gebieden Mpumalanga en de noordelijke provincies, in het district Ingwavuma in het veterinaire gebied Natal en in het grensgebied met Botswana ten oosten van de 28e lengtegraad, en

het district Camperdown in de provincie KwaZuluNatal

BOV, OVI, RUF, RUW

F

2

ZW — Zimbabwe

ZW-0

Het hele land

 

 

=

Geen certificaat vastgesteld en invoer van vers vlees verboden (met uitzondering van diersoorten die in de regel voor het hele land worden vermeld).

a

=

Slechts van toepassing totdat deze toetredende staat een lidstaat van de Europese Unie wordt.

Specifieke eisen als bedoeld in kolom 6

„1”: Beperkingen in plaats en tijd:

„2”: Beperkingen in categorie

Slachtafvallen niet toegestaan (met uitzondering van middenrif en kauwspieren van runderen).

Deel 2

MODELLEN VAN DE VETERINAIRE CERTIFICATEN

Modellen:

„BOV”

:

Veterinair certificaat voor vers vlees van als huisdier gehouden runderen (Bos taurus, Bison bison, Bubalus bubalis en kruisingen daarvan)

„POR”

:

Veterinair certificaat voor vers vlees van als huisdier gehouden varkens (Sus scrofa)

„OVI”

:

Veterinair certificaat voor vers vlees van als huisdier gehouden schapen (Ovis aries) en geiten (Capra hircus)

„EQU”

:

Veterinair certificaat voor vers vlees van als huisdier gehouden paardachtigen (Equus caballus, Equus asinus en kruisingen daarvan)

„RUF”

:

Veterinair certificaat voor vers vlees van gekweekte niet-gedomesticeerde dieren, met uitzondering van Suidae en eenhoevigen

„RUW”

:

Veterinair certificaat voor vers vlees van vrije niet-gedomesticeerde dieren, met uitzondering van Suidae en eenhoevigen

„SUF”

:

Veterinair certificaat voor vers vlees van gekweekte niet-gedomesticeerde Suidae

„SUW”

:

Veterinair certificaat voor vers vlees van vrije niet-gedomesticeerde Suidae

„EQW”

:

Veterinair certificaat voor vers vlees van vrije niet-gedomesticeerde eenhoevigen

AG (Aanvullende garanties):

„A”

:

garanties ten aanzien van rijping, pH-meting en ontbening van vers vlees, met uitzondering van slachtafvallen, gecertificeerd overeenkomstig een certificaat volgens model BOV (punt 10.6), OVI (punt 10.6), RUF (punt 10.7) en RUW (punt 10.4).

„B”

:

garanties ten aanzien van gerijpte opgemaakte slachtafvallen als omschreven in het certificaat volgens model BOV (punt 10.6).

„C”

:

garanties ten aanzien van laboratoriumtests op klassieke varkenspest bij karkassen waarvan het verse vlees is gecertificeerd met een certificaat volgens model SUW (punt 10.3 bis).

„D”

:

garanties ten aanzien van spoeling in bedrijven met dieren waarvan het verse vlees is gecertificeerd met een certificaat volgen model POR (punt 10.3 d).

„E”

:

garanties ten aanzien van tuberculinatie bij dieren waarvan het verse vlees is gecertificeerd met een certificaat volgens model BOV (punt 10.4 d).

„F”

:

garanties ten aanzien van rijping en ontbening van vers vlees, met uitzondering van slachtafvallen, gecertificeerd overeenkomstig een certificaat volgens model BOV (punt 10.6), OVI (punt 10.6), RUF (punt 10.7) en RUW (punt 10.4).

„G”

:

garanties ten aanzien van (1) het uitsluiten van slachtafval en ruggenmerg en (2) tests op en de oorsprong van hertachtigen met betrekking tot Chronic Wasting Disease, zoals bedoeld in een certificaat volgens model RUF (punt 9.2.1) en RUW (punt 9.3.1).

„H”

:

aanvullende garanties vereist voor Brazilië ten aanzien van diercontacten, vaccinatieprogramma's en bewaking. In de Braziliaanse staat Santa Catarina wordt echter niet tegen mond- en klauwzeer gevaccineerd, zodat de verwijzing naar een vaccinatieprogramma niet geldt voor vlees van dieren van oorsprong uit en geslacht in die staat.

Voetnoten

a)

Het land van uitvoer stelt een veterinair certificaat op overeenkomstig het in deel 2 van bijlage II vastgestelde model, naar gelang van de betrokken diersoort. Op elk certificaat worden, in de in het model aangegeven volgorde, de verklaringen opgenomen die voor elk derde land zijn vereist en, naar gelang van het geval, ook de aanvullende garanties die zijn vereist voor het derde land van uitvoer of een deel daarvan. Indien de EU-lidstaat van bestemming dat vereist, worden de aanvullende certificeringsvoorschriften voor de betrokken dieren opgenomen in het origineel van het veterinair certificaat.

b)

Een apart en uniek certificaat moet worden opgesteld voor dieren die afkomstig zijn uit één enkel gebied als vermeld in de kolommen 2 en 3 van deel 1 van bijlage I, die verzonden worden naar dezelfde bestemming en vervoerd worden in dezelfde spoorwagon, dezelfde vrachtwagen, hetzelfde vliegtuig of hetzelfde schip.

c)

Het originele exemplaar van elk certificaat bestaat uit één blad waarvan de beide zijden worden gebruikt, of, indien nodig, een formulier waarvan alle bladen één ondeelbaar geheel vormen.

d)

Het wordt opgesteld in ten minste één van de officiële talen van de EU-lidstaat waar de controle in de grensinspectiepost zal worden uitgevoerd en van de EU-lidstaat van bestemming. Deze lidstaten kunnen evenwel toestaan dat in plaats van de eigen taal een andere communautaire taal wordt gebruikt, indien nodig met een officiële vertaling.

e)

Indien voor de identificatie van de bestanddelen van de zending (zie punt 8.3 van het modelcertificaat) extra bladen aan het certificaat worden gehecht, worden deze bladen beschouwd als deel uitmakend van het originele certificaat en worden op elke bladzijde de handtekening en het stempel van de certificerende officiële dierenarts aangebracht.

f)

Indien het certificaat, inclusief de onder d) bedoelde aanvullingen, meer dan één bladzijde beslaat, wordt elke bladzijde onderaan genummerd — (bladzijdenummer) van (totaal aantal bladzijden) — en wordt elke bladzijde bovenaan voorzien van het codenummer van het certificaat dat door de bevoegde autoriteit is toegekend.

g)

Het originele exemplaar van het certificaat wordt door een officiële dierenarts ingevuld en ondertekend. De bevoegde autoriteiten van het land van uitvoer zien er daarbij op toe dat beginselen van certificering worden toegepast die ten minste gelijkwaardig zijn aan die van Richtlijn 96/93/EG van de Raad. De kleur van de handtekening moet verschillen van die van de gedrukte tekst. Dat geldt ook voor andere stempels dan reliëfstempels of watermerken.

h)

Het originele exemplaar van het certificaat vergezelt de zending tot in de EU-grensinspectiepost.

Image

Image

Image

Image


(1)  Onverminderd de specifieke certificeringsvoorwaarden van communautaire overeenkomsten met derde landen.

(2)  Uitgezonderd Kosovo als omschreven in Resolutie 1244 van 10 juni 1999 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties.

(3)  Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië; voorlopige code die geenszins vooruitloopt op de definitieve nomenclatuur voor dit land, die zal worden vastgelegd overeenkomstig de conclusies van de lopende onderhandelingen in het kader van de Verenigde Naties.

(4)  Servië en Montenegro zijn republieken met een afzonderlijk douanegebied, die een statenunie vormen, en moeten daarom afzonderlijk worden vermeld.

=

Geen certificaat vastgesteld en invoer van vers vlees verboden (met uitzondering van diersoorten die in de regel voor het hele land worden vermeld).

a

=

Slechts van toepassing totdat deze toetredende staat een lidstaat van de Europese Unie wordt.


Top