Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22004D0182

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 182/2004 van 16 december 2004 tot wijziging van Protocol nr. 31 bij de EER-overeenkomst betreffende samenwerking op specifieke gebieden buiten de vier vrijheden

OJ L 133, 26.5.2005, p. 46–47 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 065 P. 279 - 280
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 065 P. 279 - 280
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 098 P. 315 - 316

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/182(2)/oj

26.5.2005   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 133/46


BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER

Nr. 182/2004

van 16 december 2004

tot wijziging van Protocol nr. 31 bij de EER-overeenkomst betreffende samenwerking op specifieke gebieden buiten de vier vrijheden

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gelet op de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, aangepast bij het Protocol tot aanpassing van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, hierna „de Overeenkomst” genoemd, en met name op de artikelen 86 en 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Protocol nr. 31 bij de Overeenkomst werd gewijzigd bij Besluit nr. 115/2004 van het Gemengd Comité van de EER van 6 augustus 2004 (1).

(2)

Het is wenselijk de samenwerking van de overeenkomstsluitende partijen uit te breiden met Besluit nr. 791/2004/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 april 2004 tot vaststelling van een communautair actieprogramma ter bevordering van op Europees niveau actieve organisaties en ter ondersteuning van gerichte activiteiten op het gebied van onderwijs en opleiding (2).

(3)

Protocol nr. 31 bij de Overeenkomst dient derhalve te worden gewijzigd, teneinde bedoelde uitgebreide samenwerking met ingang van 1 januari 2005 mogelijk te maken,

BESLUIT:

Artikel 1

Artikel 4 van Protocol nr. 31 bij de Overeenkomst wordt als volgt gewijzigd:

1)

In de inleiding bij lid 2h wordt het woord „programma” vervangen door „programma's”.

2)

Aan lid 2h wordt het volgende streepje toegevoegd:

„—

32004 D 0791: Besluit nr. 791/2004/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 april 2004 tot vaststelling van een communautair actieprogramma ter bevordering van op Europees niveau actieve organisaties en ter ondersteuning van gerichte activiteiten op het gebied van onderwijs en opleiding (PB L 138 van 30.4.2004, blz. 31).

Het besluit wordt voor de toepassing van deze Overeenkomst als volgt aangepast:

De EVA-staten zullen deelnemen aan de acties 2, 3A, 3B en 3C van het programma.”.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de dag volgende op die van de laatste kennisgeving aan het Gemengd Comité van de EER zoals bedoeld in artikel 103, lid 1, van de Overeenkomst (3).

Het is van toepassing met ingang van 1 januari 2005.

Artikel 3

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 16 december 2004.

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitter

Kjartan JÓHANSSON


(1)  PB L 64 van 10.3.2005, blz. 1.

(2)  PB L 138 van 30.4.2004, blz. 31.

(3)  Geen grondwettelijke vereisten aangegeven.


Top