Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22004D0174

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 174/2004 van 3 december 2004 tot wijziging van bijlage XXI (Statistiek) bij de EER-overeenkomst

OJ L 133, 26.5.2005, p. 27–28 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 065 P. 260 - 261
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 065 P. 260 - 261
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 098 P. 298 - 299

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/174(2)/oj

26.5.2005   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 133/27


BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER

Nr. 174/2004

van 3 december 2004

tot wijziging van bijlage XXI (Statistiek) bij de EER-overeenkomst

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gelet op de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, aangepast bij het Protocol tot aanpassing van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, hierna „de Overeenkomst” genoemd, en met name op artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bijlage XXI bij de Overeenkomst werd gewijzigd bij Besluit nr. 159/2004 van het Gemengd Comité van de EER van 29 oktober 2004 (1).

(2)

Beschikking 2002/990/EG van de Commissie van 17 december 2002 tot verdere verduidelijking van bijlage A bij Verordening (EG) nr. 2223/96 van de Raad met betrekking tot de beginselen voor prijs- en volumemetingen in de nationale rekeningen (2) moet in de Overeenkomst worden opgenomen.

(3)

Dit besluit is niet van toepassing op Liechtenstein,

BESLUIT:

Artikel 1

In bijlage XXI bij de Overeenkomst wordt na punt 19dd (Verordening (EG) nr. 1889/2002 van de Commissie) het volgende punt ingevoegd:

„19de.

32002 D 0990: Beschikking 2002/990/EG van de Commissie van 17 december 2002 tot verdere verduidelijking van bijlage A bij Verordening (EG) nr. 2223/96 van de Raad met betrekking tot de beginselen voor prijs- en volumemetingen in de nationale rekeningen (PB L 347 van 20.12.2002, blz. 42).

Voor de toepassing van deze Overeenkomst worden de bepalingen van deze beschikking als volgt gelezen:

a)

IJsland zal de nieuwe beginselen voor prijs- en volumemetingen vanaf 2006 toepassen.

b)

Noorwegen zal de nieuwe beginselen voor prijs- en volumemetingen als volgt toepassen:

i)

voor CPA 73 en 75 (Collectieve diensten) vanaf 2005;

ii)

voor CPA 70 en 71 vanaf 2006;

iii)

voor CPA 64, 66, 67, 72, 74, 75 (individueel) en 90-93 vanaf 2007;

iv)

voor de uitvoer en invoer van goederen vanaf 2006;

v)

voor de uitvoer en invoer van diensten vanaf 2007.”.

Artikel 2

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en de Noorse taal van Beschikking 2002/990/EG zijn authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 4 december 2004, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de Overeenkomst bedoelde kennisgevingen aan het Gemengd Comité van de EER hebben plaatsgevonden (3).

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 3 december 2004.

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitter

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  PB L 102 van 21.4.2005, blz. 43.

(2)  PB L 347 van 20.12.2002, blz. 42.

(3)  Geen grondwettelijke vereisten aangegeven.


Top