Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22004D0173

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 173/2004 van 3 december 2004 tot wijziging van bijlage XX (Milieu) bij de EER-overeenkomst

OJ L 133, 26.5.2005, p. 25–26 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 065 P. 258 - 259
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 065 P. 258 - 259
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 098 P. 296 - 297

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/173(2)/oj

26.5.2005   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 133/25


BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER

Nr. 173/2004

van 3 december 2004

tot wijziging van bijlage XX (Milieu) bij de EER-overeenkomst

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gelet op de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, aangepast bij het Protocol tot aanpassing van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, hierna „de Overeenkomst” genoemd, en met name op artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bijlage XX bij de Overeenkomst werd gewijzigd bij Besluit nr. 135/2004 van het Gemengd Comité van de EER van 24 september 2004 (1).

(2)

Beschikking 2004/461/EG van de Commissie van 29 april 2004 houdende vaststelling van een vragenlijst voor het jaarlijkse verslag over de beoordeling van de luchtkwaliteit overeenkomstig de Richtlijnen 96/62/EG en 1999/30/EG van de Raad en de Richtlijnen 2000/69/EG en 2002/3/EG van het Europees Parlement en de Raad (2), gerectificeerd in PB L 202 van 7.6.2004, blz. 63, moet in de Overeenkomst worden opgenomen.

(3)

Beschikking 2001/839/EG van de Commissie (3), die al in de Overeenkomst is opgenomen, wordt bij Beschikking 2004/461/EG ingetrokken en dient derhalve uit de Overeenkomst te worden geschrapt,

BESLUIT:

Artikel 1

Bijlage XX bij de Overeenkomst wordt als volgt gewijzigd:

1)

Na punt 21ai (Beschikking 2004/224/EG van de Commissie) wordt het volgende punt ingevoegd:

"21aj.

32004 D 0461: Beschikking 2004/461/EG van de Commissie van 29 april 2004 houdende vaststelling van een vragenlijst voor het jaarlijkse verslag over de beoordeling van de luchtkwaliteit overeenkomstig de Richtlijnen 96/62/EG en 1999/30/EG van de Raad en de Richtlijnen 2000/69/EG en 2002/3/EG van het Europees Parlement en de Raad (PB L 156 van 30.4.2004, blz. 84), gerectificeerd in PB L 202 van 7.6.2004, blz. 63.

De beschikking wordt voor de toepassing van deze Overeenkomst als volgt aangepast:

Aan het eind van formulier 25b in de bijlage bij de beschikking wordt het volgende toegevoegd:

„I

C

L

I

N

O”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2)

De tekst van punt 21af (Beschikking 2001/839/EG van de Commissie) wordt geschrapt.

Artikel 2

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en Noorse taal van Beschikking 2004/461/EG, gerectificeerd in PB L 202 van 7.6.2004, blz. 63, zijn authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 4 december 2004, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de Overeenkomst bedoelde kennisgevingen aan het Gemengd Comité van de EER hebben plaatsgevonden (4).

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 3 december 2004.

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitter

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  PB L 64 van 10.3.2005, blz. 76.

(2)  PB L 156 van 30.4.2004, blz. 84.

(3)  PB L 319 van 4.12.2001, blz. 45.

(4)  Geen grondwettelijke vereisten aangegeven.


Top