Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22004D0169

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 169/2004 van 3 december 2004 tot wijziging van bijlage VI (Sociale Zekerheid) bij de EER-overeenkomst

OJ L 133, 26.5.2005, p. 17–18 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 065 P. 250 - 251
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 065 P. 250 - 251
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 098 P. 288 - 289

No longer in force, Date of end of validity: 31/05/2011; stilzwijgende opheffing door 22011D0076

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/169(2)/oj

26.5.2005   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 133/17


BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER

nr. 169/2004

van 3 december 2004

tot wijziging van bijlage VI (Sociale zekerheid) bij de EER-overeenkomst

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gelet op de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, aangepast bij het Protocol tot aanpassing van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, hierna „de Overeenkomst” genoemd, en met name op artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bijlage VI bij de Overeenkomst werd gewijzigd bij Besluit nr. 102/2004 van het Gemengd Comité van de EER van 9 juli 2004 (1).

(2)

Besluit nr. 195 van 23 maart 2004 betreffende de uniforme toepassing van artikel 22, lid 1, onder a), i), van Verordening (EEG) nr. 1408/71 van de Raad inzake de verstrekkingen in verband met zwangerschap en geboorte (2), gerectificeerd in PB L 212 van 12.6.2004, blz. 82, dient in de Overeenkomst te worden opgenomen.

(3)

Besluit nr. 196 van 23 maart 2004 betreffende de interpretatie van artikel 22, lid 1, onder a), van Verordening (EEG) nr. 1408/71 van de Raad met betrekking tot personen die een nierdialysebehandeling of een zuurstofbehandeling ondergaan (3), gerectificeerd in PB L 212 van 12.6.2004, blz. 83, dient in de Overeenkomst te worden opgenomen,

BESLUIT:

Artikel 1

Bijlage VI bij de Overeenkomst wordt als volgt gewijzigd:

1)

De punten 3.47 (Besluit nr. 163) en 3.61 (Besluit nr. 183) worden geschrapt.

2)

Na punt 3.70 (Besluit nr. 194) worden de volgende punten ingevoegd:

„3.71.

32004 D 0481: Besluit nr. 195 van 23 maart 2004 betreffende de uniforme toepassing van artikel 22, lid 1, onder a), i), van Verordening (EEG) nr. 1408/71 van de Raad inzake de verstrekkingen in verband met zwangerschap en geboorte (PB L 160 van 30.4.2004, blz. 143), gerectificeerd in PB L 212 van 12.6.2004, blz. 82.

3.72.

32004 D 0482: Besluit nr. 196 van 23 maart 2004 betreffende de interpretatie van artikel 22, lid 1, onder a), van Verordening (EEG) nr. 1408/71 van de Raad met betrekking tot personen die een nierdialysebehandeling of een zuurstofbehandeling ondergaan (PB L 160 van 30.4.2004, blz. 145), gerectificeerd in PB L 212 van 12.6.2004, blz. 83.”.

Artikel 2

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en de Noorse taal van de Besluiten nrs. 195 en 196 zijn authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 4 december 2004, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de Overeenkomst bedoelde kennisgevingen aan het Gemengd Comité van de EER hebben plaatsgevonden (4).

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 3 december 2004.

Voor het Gemengd Comite van de EER

De voorzitter

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  PB L 376 van 23.12.2004, blz. 29.

(2)  PB L 160 van 30.4.2004, blz. 143.

(3)  PB L 160 van 30.4.2004, blz. 145.

(4)  Geen grondwettelijke vereisten aangegeven.


Top