Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22004D0166

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 166/2004 van 3 december 2004 tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-overeenkomst

OJ L 133, 26.5.2005, p. 11–12 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 065 P. 244 - 245
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 065 P. 244 - 245
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 098 P. 282 - 283

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/166(2)/oj

26.5.2005   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 133/11


BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER

Nr. 166/2004

van 3 december 2004

tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-overeenkomst

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gelet op de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, aangepast bij het Protocol tot aanpassing van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, hierna „de Overeenkomst” genoemd, en met name op artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bijlage II bij de Overeenkomst werd gewijzigd bij Besluit nr. 148/2004 van het Gemengd Comité van de EER van 29 oktober 2004 (1).

(2)

Richtlijn 2003/82/EG van de Commissie van 11 september 2003 tot wijziging van Richtlijn 91/414/EEG van de Raad ten aanzien van de bij gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken standaardzinnen voor bijzondere gevaren en voor veiligheidsadviezen (2) moet in de Overeenkomst worden opgenomen,

BESLUIT:

Artikel 1

In hoofdstuk XV van bijlage II bij de Overeenkomst wordt aan punt 12a (Richtlijn 91/414/EEG van de Raad) het volgende streepje toegevoegd:

„—

32003 L 0082: Richtlijn 2003/82/EG van de Commissie van 11 september 2003 (PB L 228 van 12.9.2003, blz. 11).”.

Artikel 2

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en de Noorse taal van Richtlijn 2003/82/EG zijn authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 4 december 2004, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de Overeenkomst bedoelde kennisgevingen aan het Gemengd Comité van de EER hebben plaatsgevonden (3).

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 3 december 2004.

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitter

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  PB L 102 van 21.4.2005, blz. 21.

(2)  PB L 228 van 12.9.2003, blz. 11.

(3)  Geen grondwettelijke vereisten aangegeven.


Top