Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22004D0165

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 165/2004 van 3 december 2004 tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-overeenkomst

OJ L 133, 26.5.2005, p. 9–10 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 065 P. 242 - 243
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 065 P. 242 - 243
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 098 P. 280 - 281

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/165(2)/oj

26.5.2005   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 133/9


BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER

Nr. 165/2004

van 3 december 2004

tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-overeenkomst

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gelet op de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, aangepast bij het Protocol tot aanpassing van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, hierna „de Overeenkomst” genoemd, en met name op artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bijlage II bij de Overeenkomst werd gewijzigd bij Besluit nr. 148/2004 van het Gemengd Comité van de EER van 29 oktober 2004 (1).

(2)

Verordening (EG) nr. 2032/2003 van de Commissie van 4 november 2003 inzake de tweede fase van het in artikel 16, lid 2, van Richtlijn 98/8/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt brengen van biociden bedoelde tienjarige werkprogramma en houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1896/2000 (2) moet in de Overeenkomst worden opgenomen.

(3)

Richtlijn 2003/112/EG van de Commissie van 1 december 2003 tot wijziging van Richtlijn 91/414/EEG van de Raad teneinde paraquat op te nemen als werkzame stof (3) moet in de Overeenkomst worden opgenomen.

(4)

Richtlijn 2003/119/EG van de Commissie van 5 december 2003 tot wijziging van Richtlijn 91/414/EEG van de Raad teneinde mesosulfuron, propoxycarbazon en zoxamide op te nemen als werkzame stof (4) moet in de Overeenkomst worden opgenomen,

BESLUIT:

Artikel 1

Hoofdstuk XV van bijlage II bij de Overeenkomst wordt als volgt gewijzigd:

1)

Aan punt 12o (Verordening (EG) nr. 1896/2000 van de Commissie) wordt het volgende toegevoegd:

„, zoals gewijzigd bij:

32003 R 2032: Verordening (EG) nr. 2032/2003 van de Commissie van 4 november 2003 (PB L 307 van 24.11.2003, blz. 1).”.

2)

Aan punt 12a (Richtlijn 91/414/EEG van de Raad) worden de volgende streepjes toegevoegd:

„—

32003 L 0112: Richtlijn 2003/112/EG van de Commissie van 1 december 2003 (PB L 321 van 6.12.2003, blz. 32),

32003 L 0119: Richtlijn 2003/119/EG van de Commissie van 5 december 2003 (PB L 325 van 12.12.2003, blz. 41).”.

3)

Na punt 12r (Richtlijn 1999/45/EG van het Europees Parlement en de Raad) wordt het volgende punt ingevoegd:

„12s.

32003 R 2032: Verordening (EG) nr. 2032/2003 van de Commissie van 4 november 2003 inzake de tweede fase van het in artikel 16, lid 2, van Richtlijn 98/8/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt brengen van biociden bedoelde tienjarige werkprogramma en houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1896/2000 (PB L 307 van 24.11.2003, blz. 1).”.

Artikel 2

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en de Noorse taal van Verordening (EG) nr. 2032/2003 en de Richtlijnen 2003/112/EG en 2003/119/EG zijn authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 4 december 2004, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de Overeenkomst bedoelde kennisgevingen aan het Gemengd Comité van de EER hebben plaatsgevonden (5).

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 3 december 2004.

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitter

Kjartan JOHANNSSON


(1)  PB L 102 van 21.4.2005, blz. 21.

(2)  PB L 307 van 24.11.2003, blz. 1.

(3)  PB L 321 van 06.12.2003, blz. 32.

(4)  PB L 325 van 12.12.2003, blz. 41.

(5)  Geen grondwettelijke vereisten aangegeven.


Top