Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22004D0162

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 162/2004 van 3 december 2004 tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-overeenkomst

OJ L 133, 26.5.2005, p. 3–4 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 065 P. 236 - 237
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 065 P. 236 - 237
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 098 P. 274 - 275

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/162(2)/oj

26.5.2005   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 133/3


BESLUIT VAN HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER

Nr. 162/2004

van 3 december 2004

tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-overeenkomst

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gelet op de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, aangepast bij het Protocol tot aanpassing van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, hierna „de Overeenkomst” genoemd, en met name op artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bijlage II bij de Overeenkomst werd gewijzigd bij Besluit nr. 142/2004 van het Gemengd Comité van de EER van 29 oktober 2004 (1).

(2)

Richtlijn 2003/102/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 november 2003 betreffende de bescherming van voetgangers en andere kwetsbare weggebruikers voor en bij een botsing met een motorvoertuig en houdende wijziging van Richtlijn 70/156/EEG van de Raad (2) dient in de Overeenkomst te worden opgenomen.

(3)

Beschikking 2004/90/EG van de Commissie van 23 december 2003 inzake de technische voorschriften voor de toepassing van artikel 3 van Richtlijn 2003/102/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van voetgangers en andere kwetsbare weggebruikers vóór en tijdens een botsing met een motorvoertuig en houdende wijziging van Richtlijn 70/156/EEG (3) dient in de Overeenkomst te worden opgenomen,

BESLUIT:

Artikel 1

Hoofdstuk I van bijlage II bij de Overeenkomst wordt als volgt gewijzigd:

1)

Aan punt 1 (Richtlijn 70/156/EEG van de Raad) worden de volgende streepjes toegevoegd:

„—

32003 L 0102: Richtlijn 2003/102/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 november 2003 (PB L 321 van 6.12.2003, blz. 15),

32004 D 0090: Beschikking 2004/90/EG van de Commissie van 23 december 2003 (PB L 31 van 4.2.2004, blz. 21).”.

2)

Na punt 45zc (Richtlijn 2003/97/EG van het Europees Parlement en de Raad) worden de volgende punten toegevoegd:

„45zd.

32003 L 0102: Richtlijn 2003/102/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 november 2003 betreffende de bescherming van voetgangers en andere kwetsbare weggebruikers voor en bij een botsing met een motorvoertuig en houdende wijziging van Richtlijn 70/156/EEG van de Raad (PB L 321 van 6.12.2003, blz. 15).

45ze.

32004 D 0090: Beschikking 2004/90/EG van de Commissie van 23 december 2003 inzake de technische voorschriften voor de toepassing van artikel 3 van Richtlijn 2003/102/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van voetgangers en andere kwetsbare weggebruikers vóór en tijdens een botsing met een motorvoertuig en houdende wijziging van Richtlijn 70/156/EEG (PB L 31 van 4.2.2004, blz. 21).”.

Artikel 2

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en de Noorse taal van Richtlijn 2003/102/EG en Beschikking 2004/90/EG zijn authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 4 december 2004, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de Overeenkomst bedoelde kennisgevingen aan het Gemengd Comité van de EER hebben plaatsgevonden (4).

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 3 december 2004.

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitter

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  PB L 102 van 21.4.2005, blz. 8.

(2)  PB L 321 van 6.12.2003, blz. 15.

(3)  PB L 31 van 4.2.2004, blz. 21.

(4)  Geen grondwettelijke vereisten aangegeven.


Top