Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004O0020

2004/916/EG: Richtsnoer van de Europese Centrale Bank van 16 december 2004 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2004/13 betreffende beheersdiensten inzake in euro luidende reserves die het Eurosysteem verleent aan centrale banken van derde landen, aan derde landen en aan internationale organisaties (ECB/2004/20)

OJ L 385, 29.12.2004, p. 85–86 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 269M , 14.10.2005, p. 148–149 (MT)

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2004/916/oj

29.12.2004   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 385/85


RICHTSNOER VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK

van 16 december 2004

tot wijziging van Richtsnoer ECB/2004/13 betreffende beheersdiensten inzake in euro luidende reserves die het Eurosysteem verleent aan centrale banken van derde landen, aan derde landen en aan internationale organisaties

(ECB/2004/20)

(2004/916/EG)

DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK,

Gelet op de statuten van het Europees Stelsel van centrale banken en van de Europese Centrale Bank, inzonderheid op artikel 12.1, artikel 14.3 en artikel 23,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De klanten aan wie krachtens Richtsnoer ECB/2004/13 (1) reservebeheersdiensten van het Eurosysteem verleend kunnen worden, zijn derde landen, centrale banken of monetaire autoriteiten van derde landen, en internationale organisaties.

(2)

Gezien recente ontwikkelingen en na nader beraad, acht de Raad van bestuur het dienstig de definitie van klant te verruimen opdat deze ook de lidstaten, en hun nationale centrale banken (NCB's), die de euro niet hebben aangenomen, zou omvatten. Richtsnoer ECB/2004/13 dient derhalve dienovereenkomstig te worden gewijzigd.

(3)

Overeenkomstig artikel 12.1. en artikel 14.3. van de statuten, vormen richtsnoeren van de ECB een integrerend onderdeel van de communautaire wetgeving,

HEEFT HET VOLGENDE RICHTSNOER VASTGESTELD:

Artikel 1

Richtsnoer ECB/2004/13 wordt als volgt gewijzigd:

1)

De titel wordt als volgt vervangen:

2)

Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

a)

Het eerste gedachtenstreepje wordt als volgt vervangen:

„—

„alle soorten bancaire transacties”: omvat het verlenen van reservebeheersdiensten van het Eurosysteem aan buiten het eurogebied gelegen centrale banken en landen en aan internationale organisaties in verband met het beheer van de reserves van die centrale banken, landen en internationale organisaties,”;

b)

Het vierde gedachtenstreepje wordt als volgt vervangen:

„—

„klant”: enig buiten het eurogebied gelegen land (waaronder enige overheid of overheidsinstantie), enige buiten het eurogebied gelegen centrale bank of monetaire autoriteit, of enige internationale organisatie waaraan een lid van het Eurosysteem reservebeheersdiensten van het Eurosysteem verleent,”;

c)

Het laatste gedachtenstreepje wordt geschrapt.

Artikel 2

Inwerkingtreding

Dit richtsnoer treedt op 22 december 2004 in werking.

Artikel 3

Geadresseerden

Dit richtsnoer is gericht tot de NCB's van de lidstaten die de euro hebben aangenomen.

Gedaan te Frankfurt am Main, 16 december 2004.

Voor de Raad van bestuur van de ECB

De President van de ECB

Jean-Claude TRICHET


(1)  Richtsnoer 2004/546/EG van de Europese Centrale Bank (PB L 241 van 13.7.2004, blz. 68)


Top