Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R1796

Verordening (EG) nr. 1796/2004 van de Commissie van 15 oktober 2004 houdende wijziging en rectificatie van Verordening (EG) nr. 14/2004 wat betreft de voorzieningsbalans voor de Franse overzeese departementen voor de sector granen en op basis van groenten en fruit verwerkte producten en de voorzieningsbalansen voor Madeira voor de sectoren plantaardige oliën, op basis van groenten en fruit verwerkte producten, melk en zuivelproducten en varkensvlees

OJ L 317, 16.10.2004, p. 23–30 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 02/06/2006; stilzwijgende opheffing door 32006R0793

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1796/oj

16.10.2004   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 317/23


VERORDENING (EG) Nr. 1796/2004 VAN DE COMMISSIE

van 15 oktober 2004

houdende wijziging en rectificatie van Verordening (EG) nr. 14/2004 wat betreft de voorzieningsbalans voor de Franse overzeese departementen voor de sector granen en op basis van groenten en fruit verwerkte producten en de voorzieningsbalansen voor Madeira voor de sectoren plantaardige oliën, op basis van groenten en fruit verwerkte producten, melk en zuivelproducten en varkensvlees

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1452/2001 van de Raad van 28 juni 2001 houdende specifieke maatregelen voor bepaalde landbouwproducten ten behoeve van de Franse overzeese departementen, houdende wijziging van Richtlijn 72/462/EEG en houdende intrekking van de Verordeningen (EEG) nr. 525/77 en (EEG) nr. 3763/91 (Poseidom) (1), en met name op artikel 3, lid 6,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1453/2001 van de Raad van 28 juni 2001 houdende specifieke maatregelen voor bepaalde landbouwproducten ten behoeve van de Azoren en Madeira en houdende intrekking van Verordening (EEG) nr. 1600/92 (Poseima) (2), en met name op artikel 3, lid 6,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

In Verordening (EG) nr. 14/2004 van de Commissie van 30 december 2003 tot vaststelling van de voorzieningsbalansen en van de communautaire steun voor bepaalde essentiële producten voor menselijke consumptie, voor verwerking of voor verbruik als productiemiddel in de landbouw en voor de levering van levende dieren en eieren aan de ultraperifere regio’s overeenkomstig de Verordeningen (EG) nr. 1452, (EG) nr. 1453/2001 en (EG) nr. 1454/2001 van de Raad (3) zijn de voorzieningsbalansen en de communautaire steun vastgesteld.

(2)

Bij het huidige niveau van de jaarlijkse voorzieningsbalansen voor granen en op basis van groenten en fruit verwerkte producten voor de Franse overzeese departementen en voor plantaardige oliën, op basis van groenten en fruit verwerkte producten, vollemelkpoeder, kaas en varkensvlees voor Madeira ziet het ernaar uit dat de hoeveelheden die voor de voorziening in de hierboven genoemde producten zijn vastgesteld, de behoeften niet kunnen dekken, omdat de vraag groter is dan voorzien.

(3)

Daarom moeten de hoeveelheden voor de hierboven genoemde producten worden aangepast aan de daadwerkelijke behoeften van de betrokken ultraperifere regio’s.

(4)

In Verordening (EG) nr. 14/2004 is een materiële fout geslopen die betrekking heeft op de GN-code voor de in bijlage II, deel I, genoemde fokpaarden die bestemd zijn voor de Franse overzeese departementen. Deze fout moet worden gecorrigeerd.

(5)

Verordening (EG) nr. 14/2004 moet derhalve worden gewijzigd en gerectificeerd.

(6)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van de Comités van beheer voor de betrokken producten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EG) nr. 14/2004 wordt als volgt gewijzigd:

1)

de delen 1 en 3 van bijlage I worden vervangen door bijlage I bij de onderhavige verordening.

2)

de delen 3, 4, 6 en 8 van bijlage III worden vervangen door bijlage II bij de onderhavige verordening.

Artikel 2

In bijlage II, deel 1, van Verordening (EG) nr. 14/2004 wordt de GN-code voor fokpaarden als volgt gerectificeerd:

 

„0101 11 00” wordt vervangen door „0101 10 10”.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de zevende dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Artikel 2 is van toepassing met ingang van 1 januari 2004.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 15 oktober 2004.

Voor de Commissie

Franz FISCHLER

Lid van de Commissie


(1)  PB L 198 van 21.7.2001, blz. 11. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1690/2004 (PB L 305 van 1.10.2004, blz. 1).

(2)  PB L 198 van 21.7.2001, blz. 26. Verordening gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1690/2004.

(3)  PB L 3 van 7.1.2004, blz. 6. Verordening gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1232/2004 (PB L 234 van 3.7.2004, blz. 5).


BIJLAGE I

„Deel 1

Granen en graanproducten bestemd voor voeding of vervoedering; oliehoudende gewassen, eiwithoudende gewassen, gedroogde voedergewassen

Geraamde voorzieningsbalans en communautaire steun voor de voorziening met producten uit de Gemeenschap per kalenderjaar

Departement

Omschrijving van de goederen

GN-codes

Hoeveelheid

(ton)

Steun

(EUR/ton)

I

II

III

Guadeloupe

Zachte tarwe, gerst, maïs en mout

1001 90, 1003 00, 1005 90 en 1107 10

55 000

42

 (1)

Guyana

Zachte tarwe, gerst, maïs, voor diervoeding gebruikte producten en mout

1001 90, 1003 00, 1005 90, 2309 90 31, 2309 90 41, 2309 90 51, 2309 90 33, 2309 90 43, 2309 90 53 en 1107 10

6 445

52

 (1)

Martinique

Zachte tarwe, gerst, maïs, gries en griesmeel van harde tarwe, haver en mout

1001 90, 1003 00, 1005 90, 1103 11, 1004 00 en 1107 10

52 000

42

 (1)

Réunion

Zachte tarwe, gerst, maïs en mout

1001 90, 1003 00, 1005 90 en 1107 10

178 000

48

 (1)

„Deel 3

Op basis van groenten en fruit verwerkte producten

Geraamde voorzieningsbalans en communautaire steun voor de voorziening met producten uit de Gemeenschap per kalenderjaar

Omschrijving van de goederen

GN-codes

Departement

Hoeveelheid

(in ton)

Steun

(euro/ton)

I

II

III

Vruchtenmoes, door koken verkregen, met of zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen, bestemd voor verwerking:

ex 2007

Alle

45

395

Vruchtenpulp, op andere wijze bereid of verduurzaamd, ook indien met toegevoegde suiker, andere zoetstoffen of alcohol, elders genoemd noch elders onder begrepen, bestemd voor verwerking:

ex 2008

Guyana

650

586

Guadeloupe

 

408

Martinique

 

408

Réunion

 

456

Geconcentreerde ongegiste vruchtensappen (druivenmost daaronder begrepen), zonder toegevoegde alcohol, ook indien met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen, bestemd voor verwerking:

ex 2009

Guyana

350

 

727

 

Martinique

 

311

 (2)

Réunion

 

311

 

Guadeloupe

 

311

 


(1)  Het bedrag is gelijk aan de op grond van artikel 7 van Verordening (EG) nr. 1501/95 van de Commissie (PB L 147 van 30.6.1995, blz. 7) toegekende restitutie voor producten van dezelfde GN-code.”

(2)  Het bedrag is gelijk aan de op grond van artikel 16 van Verordening (EG) nr. 2201/96 van de Raad (PB L 297 van 21.11.1996, blz. 29) toegekende restitutie voor producten van dezelfde GN-code.”


BIJLAGE II

„Deel 3

Plantaardige oliën

Geraamde voorzieningsbalans en communautaire steun voor de voorziening met producten uit de Gemeenschap per kalenderjaar

MADEIRA

Omschrijving van de goederen

GN-code

Hoeveelheid

(ton)

Steun

(EUR/ton)

I

II

III

Plantaardige oliën (behalve olijfolie):

 

 

 

 

 

— plantaardige oliën:

1507-1516 (1)

2 700

52

70

 (2)

Olijfolie:

 

 

 

 

 

— olijfolie, verkregen bij eerste persing

1509 10 90

 

 

 

 

of

 

500

52

 (2)

— olijfolie

1509 90 00

 

 

 


AZOREN

Omschrijving van de goederen

GN-code

Hoeveelheid

(ton)

Steun

(EUR/ton)

I

II

III

Olijfolie:

 

 

 

 

 

— olijfolie, verkregen bij eerste persing

1509 10 90

400

68

87

 (3)

of

of

 

 

 

 

— olijfolie

1509 90 00

 

 

 

 

„Deel 4

Op basis van groenten en fruit verwerkte producten

Geraamde voorzieningsbalans en communautaire steun voor de voorziening met producten uit de Gemeenschap per kalenderjaar

MADEIRA

Omschrijving van de goederen

GN-code

Hoeveelheid

(in ton)

Steun

(euro/ton)

I

II

III

Jam, vruchtengelei, marmelade, vruchtenmoes en vruchtenpasta, door koken of stoven verkregen, met of zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen:

 

 

 

 

 

— andere dan gehomogeniseerde bereidingen op basis van andere vruchten dan citrusvruchten

2007 99

100

73

91

Vruchten en andere eetbare plantendelen, op andere wijze bereid of verduurzaamd, ook indien met toegevoegde suiker, andere zoetstoffen of alcohol, elders genoemd noch elders onder begrepen:

 

760

168

186

— ananas

2008 20

 

 

 

 

— peren

2008 40

 

 

 

 

— kersen

2008 60

 

 

 

 

— perziken

2008 70

 

 

 

 

— andere, mengsels, andere dan die bedoeld bij onderverdeling 2008 19, daaronder begrepen

 

 

 

 

 

— mengsels

2008 92

 

 

 

 

— andere dan palmharten en mengsels

2008 99

 

 

 

 

Geconcentreerde ongegiste vruchtensappen (druivenmost daaronder begrepen), zonder toegevoegde alcohol, ook indien met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen, bestemd voor verwerking

ex 2009

130

 

186

 


AZOREN

Omschrijving van de goederen

GN-code

Hoeveelheid

(in ton)

Steun

(EUR/ton)

I

II

III

Geconcentreerde ongegiste vruchtensappen (druivenmost daaronder begrepen), zonder toegevoegde alcohol, ook indien met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen, bestemd voor verwerking

ex 2009

100

 

186”

 

„Deel 6

Melk en zuivelproducten

Geraamde voorzieningsbalans en communautaire steun voor de voorziening met producten uit de Gemeenschap per kalenderjaar

MADEIRA

Omschrijving van de goederen

GN-code

Hoeveelheid

(in ton)

Steun

(euro/ton)

I

II

III (4)

Melk en room, niet ingedikt, zonder toegevoegde suiker of andere zoetstoffen (5)

0401

12 000

48

66

 (6)

Mageremelkpoeder (5)

ex 0402

500

48

66

 (6)

Vollemelkpoeder (5)

ex 0402

530

48

66

 (6)

Boter en andere van melk afkomstige vetstoffen: zuivelpasta's (5)

ex 0405

1 000

84

102

 (6)

Kaas (5)

0406

1 700

84

102

 (6)

„Deel 8

Sector varkensvlees

Geraamde voorzieningsbalans en communautaire steun voor de voorziening met producten uit de Gemeenschap per kalenderjaar

MADEIRA

Omschrijving van de goederen

Code (7)

Hoeveelheid

(ton)

Steun

(EUR/ton)

I

II

III

Vlees van varkens (huisdieren), vers, gekoeld of bevroren

ex 0203

2 800

 

 

— hele en halve dieren

020311109000

 

95

113

 (8)

— hammen en delen daarvan

020312119100

 

143

161

 (8)

— schouders en delen daarvan

020312199100

 

95

113

 (8)

— voorstukken en delen daarvan

020319119100

 

95

113

 (8)

— karbonadestrengen en delen daarvan

020319139100

 

143

161

 (8)

— buiken (buikspek) en delen daarvan

020319159100

 

95

113

 (8)

— ander: zonder been

020319559110

 

176

194

 (8)

— ander: zonder been

020319559310

 

176

194

 (8)

— hele en halve dieren

020321109000

 

95

113

 (8)

— hammen en delen daarvan

020322119100

 

143

161

 (8)

— schouders en delen daarvan

020322199100

 

95

113

 (8)

— voorstukken en delen daarvan

020329119100

 

95

113

 (8)

— karbonadestrengen en delen daarvan

020329139100

 

143

161

 (8)

— buiken (buikspek) en delen daarvan

020329159100

 

95

113

 (8)

— ander: zonder been

020329559110

 

176

194

 (8)


(1)  Behalve 1509 en 1510.

(2)  Het bedrag is gelijk aan de op grond van artikel 3, lid 3, van Verordening nr. 136/66/EEG toegekende restitutie voor producten van dezelfde GN-code.

(3)  Het bedrag is gelijk aan de op grond van artikel 3, lid 3, van Verordening nr. 136/66/EEG toegekende restitutie voor producten van dezelfde GN-code.”

(4)  In EUR/100 kg nettogewicht, tenzij anders aangegeven.

(5)  De betrokken producten en de voetnoten zijn dezelfde als die van de verordening van de Commissie tot vaststelling van de restituties op grond van artikel 31 van Verordening (EG) nr. 1255/1999 van de Raad (PB L 160 van 26.6.1999, blz. 48).

(6)  Het bedrag is gelijk aan de op grond van artikel 31 van Verordening (EG) nr. 1255/1999 toegekende restitutie voor producten van dezelfde GN-code.

Indien de op grond van artikel 31 van die verordening toegekende restituties uit verschillende bedragen bestaan in de zin van artikel 2, lid 1, onder e) en onder l), van Verordening (EG) nr. 800/1999 van de Commissie (PB L 102 van 17.4.1999, blz. 11), is het bedrag gelijk aan het hoogste bedrag dat als restitutie is toegekend voor producten van dezelfde code van de nomenclatuur voor de uitvoerrestituties (Verordening (EEG) nr. 3846/87, PB L 366 van 24.12.1987, blz. 1).

Voor boter die is toegewezen in het kader van Verordening (EG) nr. 2571/97 van de Commissie (PB L 350 van 20.12.1997, blz. 3), geldt het bedrag in kolom II.”

(7)  De productcodes en de voetnoten zijn nader bepaald in Verordening (EEG) nr. 3846/87 van de Commissie (PB L 366 van 24.12.1987, blz. 1).

(8)  Het bedrag is gelijk aan de restitutie voor producten van dezelfde GN-code die, in voorkomend geval, is toegekend op grond van artikel 13 van Verordening (EEG) nr. 2759/75 van de Raad (PB L 282 van 1.11.1975, blz. 1).”


Top