Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0386R(01)

Rectificatie van Beschikking 2004/386/EG van de Commissie van 28 april 2004 betreffende de financiële bijdrage van de Gemeenschap aan het Internationaal Bureau voor besmettelijke veeziekten (OIE) voor het bemiddelingsproces van het OIE in 2004 (PB L 144 van 30.4.2004)

OJ L 199, 7.6.2004, p. 40–40 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/386/corrigendum/2004-06-07/oj

7.6.2004   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 199/40


Rectificatie van Beschikking 2004/386/EG van de Commissie van 28 april 2004 betreffende de financiële bijdrage van de Gemeenschap aan het Internationaal Bureau voor besmettelijke veeziekten (OIE) voor het bemiddelingsproces van het OIE in 2004

( Publicatieblad van de Europese Unie L 144 van 30 april 2004 )

Besluit 2004/386/EG wordt als volgt gelezen:

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 28 april 2004

betreffende de financiële bijdrage van de Gemeenschap aan het Internationaal Bureau voor besmettelijke veeziekten (OIE) voor het bemiddelingsproces van het OIE in 2004

(Voor de EER relevante tekst)

(2004/386/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Beschikking 90/424/EEG van de Raad van 26 juni 1990 betreffende bepaalde uitgaven op veterinair gebied (1), en met name op artikel 20,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Krachtens Beschikking 90/424/EEG moet de Gemeenschap acties op technisch en wetenschappelijk gebied ondernemen die voor de ontwikkeling van de communautaire wetgeving op veterinair gebied, alsmede voor de ontwikkeling van onderwijs en opleiding op veterinair gebied nodig zijn, of de lidstaten helpen bij het ondernemen van dergelijke acties.

(2)

Op verzoek van zowel de Europese Unie als de Verenigde Staten van Amerika heeft het Internationaal Bureau voor besmettelijke veeziekten (OIE) op 11 februari 2004 op zijn hoofdkantoor een bijeenkomst met vertegenwoordigers van beide partijen belegd. De besprekingen vinden plaats onder leiding van het OIE om een oplossing te vinden voor de problemen met de interpretatie en naleving van de huidige OIE-normen van de Gezondheidscode voor landdieren (Terrestrial Animal Health Code) van het OIE betreffende BSE.

(3)

Het resultaat van de besprekingen kan van nut zijn voor verdere voorstellen tot wijziging van de Gezondheidscode voor landdieren betreffende BSE en daarna worden meegenomen in de verdere ontwikkeling van de veterinaire wetgeving van de Gemeenschap.

(4)

Daarom moet de Gemeenschap de deelname van de Europese Unie aan het door de OIE geleide proces steunen. De kosten hiervan worden geraamd op 8 000 EUR per delegatie.

(5)

De benodigde financiële middelen voor de bijdrage van de Gemeenschap aan het bemiddelingsproces van het OIE in februari 2004 moeten dus worden vastgelegd.

(6)

De in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

BESLUIT:

Enig artikel

De deelname van de Europese Unie aan het bemiddelingsproces van het OIE, met een maximumfinanciering van 8 000 EUR uit begrotingsonderdeel 17 04 02 van de begroting van de Europese Unie voor 2004, wordt goedgekeurd.

Gedaan te Brussel, op 28 april 2004.

Voor de Commissie

David BYRNE

Lid van de Commissie


(1)  PB L 224 van 18.8.1990, blz. 19. Beschikking laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 806/2003 (PB L 122 van 16.5.2003, blz. 1).


Top