Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0380R(01)

Rectificatie van Beschikking 2004/380/EG van de Commissie van 26 april 2004 houdende wijziging van Beschikking 97/365/EG door opneming van inrichtingen in IJsland in de voorlopige lijsten van inrichtingen in derde landen waaruit de lidstaten de invoer van vleesproducten toestaan (PB L 144 van 30.4.2004)

OJ L 199, 7.6.2004, p. 3–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/380/corrigendum/2004-06-07/oj

7.6.2004   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 199/3


Rectificatie van Beschikking 2004/380/EG van de Commissie van 26 april 2004 houdende wijziging van Beschikking 97/365/EG door opneming van inrichtingen in IJsland in de voorlopige lijsten van inrichtingen in derde landen waaruit de lidstaten de invoer van vleesproducten toestaan

( Publicatieblad van de Europese Unie L 144 van 30 april 2004 )

Beschikking 2004/380/EG wordt als volgt gelezen:

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 26 april 2004

houdende wijziging van Beschikking 97/365/EG door opneming van inrichtingen in IJsland in de voorlopige lijsten van inrichtingen in derde landen waaruit de lidstaten de invoer van vleesproducten toestaan

(Kennisgeving geschied onder nummer C(2004) 1520)

(Voor de EER relevante tekst)

(2004/380/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Beschikking 95/408/EG van de Raad van 22 juni 1995 tot vaststelling van voorschriften voor het opstellen, voor een overgangsperiode, van voorlopige lijsten van inrichtingen in derde landen waaruit de lidstaten bepaalde producten van dierlijke oorsprong, visserijproducten en levende tweekleppige weekdieren mogen invoeren (1), en met name op artikel 2, lid 4,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Bij Beschikking 97/365/EG van de Commissie (2) zijn voorlopige lijsten vastgesteld van inrichtingen in derde landen waaruit de lidstaten de invoer toestaan van vleesproducten van runderen, varkens, paardachtigen, schapen en geiten.

(2)

IJsland heeft een lijst toegezonden van inrichtingen die vleesproducten produceren, en de bevoegde autoriteit heeft verklaard dat de inrichtingen aan de communautaire voorschriften voldoen.

(3)

Die inrichtingen moeten worden opgenomen in de bij Beschikking 97/365/EG vastgestelde lijst.

(4)

Aangezien nog geen controles ter plaatse zijn verricht, komt de invoer uit die inrichtingen niet in aanmerking voor toepassing van de verlaagde materiële controles uit hoofde van artikel 10 van Richtlijn 97/78/EG van de Raad (3).

(5)

Beschikking 97/365/EG moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(6)

De in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

De bijlage bij Beschikking 97/365/EG wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij de onderhavige beschikking.

Artikel 2

Deze beschikking is van toepassing met ingang van 7 mei 2004.

Artikel 3

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 26 april 2004.

Voor de Commissie

David BYRNE

Lid van de Commissie

BIJLAGE

In de bijlage bij Beschikking 97/365/EG wordt met inachtneming van de alfabetische volgorde volgens de ISO-landencode de volgende tekst ingevoegd.

„País: IslandiaLand: IslandLand: IslandΧώρα: IσλάνδιαCountry: IcelandPays: IslandePaese: IslandaLand: ijslandPaís: IslandiaMaa: IslantiLand: Island

1

2

3

4

5

22

Kaupfelag V –Hunvetninga

Hvammstangi

 

6

23

Sölufélag A –Hunvetninga

Blonduos

 

6

31

Nordlenska

Husavik

 

6

50

Kaupfelag Skagfirdinga

Saudarkrokur

 

6”


(1)  PB L 243 van 11.10.1995, blz. 17. Beschikking laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 806/2003 (PB L 122 van 16.5.2003, blz. 1).

(2)  PB L 154 van 12.6.1997, blz. 41. Beschikking laatstelijk gewijzigd bij de Toetredingsakte van 2003.

(3)  PB L 24 van 30.1.1998, blz. 9.


Top