Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22004D0033

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 33/2004 van 19 maart 2004 tot wijziging van bijlage XXI (Statistiek) bij de EER-Overeenkomst

OJ L 127, 29.4.2004, p. 144–156 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 009 P. 60 - 72
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 009 P. 60 - 72
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 009 P. 60 - 72
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 009 P. 60 - 72
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 009 P. 60 - 72
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 009 P. 60 - 72
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 009 P. 60 - 72
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 009 P. 60 - 72
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 009 P. 60 - 72
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 064 P. 60 - 72
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 064 P. 60 - 72
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 090 P. 253 - 265

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/33(2)/oj

22004D0033

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 33/2004 van 19 maart 2004 tot wijziging van bijlage XXI (Statistiek) bij de EER-Overeenkomst

Publicatieblad Nr. L 127 van 29/04/2004 blz. 0144 - 0156


Besluit van het Gemengd Comité van de EER

nr. 33/2004

van 19 maart 2004

tot wijziging van bijlage XXI (Statistiek) bij de EER-Overeenkomst

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gelet op de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, aangepast bij het Protocol tot aanpassing van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, hierna "de Overeenkomst" genoemd, met name op artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Bijlage XXI bij de Overeenkomst werd gewijzigd bij Besluit nr. 14/2004 van het Gemengd Comité van de EER van 6 februari 2004(1).

(2) Verordening (EG) nr. 143/2002 van de Commissie van 24 januari 2002 tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EEG) nr. 571/88 van de Raad met het oog op de organisatie van de communautaire enquêtes inzake de structuur van de landbouwbedrijven in 2003, 2005 en 2007(2) dient in de Overeenkomst te worden opgenomen,

BESLUIT:

Artikel 1

Bijlage XXI bij de Overeenkomst wordt als volgt gewijzigd:

1. In punt 23 (Verordening (EEG) nr. 571/88 van de Raad) wordt het volgende streepje toegevoeg:

"- 32002 R 0143: Verordening (EG) nr. 143/2002 van de Commissie van 24 januari 2002 (PB L 24 van 26.1.2002, blz. 16)."

2. In aanpassing f) van punt 23 (Verordening (EEG) nr. 571/88 van de Raad) wordt aan de laatste zin "en 2003/2005/2007" toegevoegd.

3. De lijst van aanhangsel 1 wordt vervangen door de lijst in de bijlage bij dit Besluit.

Artikel 2

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en de Noorse taal van Verordening (EG) nr. 143/2002 zijn authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 20 maart 2004, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de Overeenkomst bedoelde kennisgevingen aan het Gemengd Comité van de EER(3) hebben plaatsgevonden.

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 19 maart 2004.

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitter

P. Westerlund

(1) PB L 116 van 22.4.2004, blz. 66.

(2) PB L 24 van 26.1.2002, blz. 16.

(3) Geen grondwettelijke vereisten aangegeven.

BIJLAGE

bij Besluit nr. 33/2004 van het Gemengd Comité van de EER

>PIC FILE= "L_2004127NL.014502.TIF">

>PIC FILE= "L_2004127NL.014601.TIF">

>PIC FILE= "L_2004127NL.014701.TIF">

>PIC FILE= "L_2004127NL.014801.TIF">

>PIC FILE= "L_2004127NL.014901.TIF">

>PIC FILE= "L_2004127NL.015001.TIF">

>PIC FILE= "L_2004127NL.015101.TIF">

>PIC FILE= "L_2004127NL.015201.TIF">

>PIC FILE= "L_2004127NL.015301.TIF">

>PIC FILE= "L_2004127NL.015401.TIF">

>PIC FILE= "L_2004127NL.015501.TIF">

>PIC FILE= "L_2004127NL.015601.TIF">

Top