Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22004D0028

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 28/2004 van 19 maart 2004 tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-Overeenkomst

OJ L 127, 29.4.2004, p. 136–136 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 009 P. 52 - 52
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 009 P. 52 - 52
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 009 P. 52 - 52
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 009 P. 52 - 52
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 009 P. 52 - 52
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 009 P. 52 - 52
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 009 P. 52 - 52
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 009 P. 52 - 52
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 009 P. 52 - 52
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 064 P. 52 - 52
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 064 P. 52 - 52
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 098 P. 8 - 8

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/28(2)/oj

22004D0028

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 28/2004 van 19 maart 2004 tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-Overeenkomst

Publicatieblad Nr. L 127 van 29/04/2004 blz. 0136 - 0136


Besluit van het Gemengd Comité van de EER

nr. 28/2004

van 19 maart 2004

tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-Overeenkomst

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gelet op de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, aangepast bij het Protocol tot aanpassing van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, hierna "de Overeenkomst" genoemd, met name op artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Bijlage II van de Overeenkomst werd gewijzigd bij Besluit nr. 10/2003 van het Gemengd Comité van de EER van 31 januari 2003(1).

(2) Beschikking 2003/641/EG van de Commissie van 5 september 2003 betreffende het gebruik van kleurenfoto's of andere illustraties als gezondheidswaarschuwingen op verpakkingseenheden van tabaksproducten(2) dient in de Overeenkomst te worden opgenomen,

BESLUIT:

Artikel 1

Na punt 3 (Richtlijn 2001/37/EG van het Europees Parlement en de Raad) van Hoofdstuk XXV van Bijlage II bij de Overeenkomst wordt het volgende punt ingevoegd:

"4. 32003 D 0641: Beschikking 2003/641/EG van de Commissie van 5 september 2003 betreffende het gebruik van kleurenfoto's of andere illustraties als gezondheidswaarschuwingen op verpakkingseenheden van tabaksproducten (PB L 226, 10.9.2003, blz. 24)."

Artikel 2

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en Noorse taal van Beschikking 2003/641/EG zijn authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 20 maart 2004, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de Overeenkomst bedoelde kennisgevingen aan het Gemengd Comité van de EER(3) hebben plaatsgevonden.

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 19 maart 2004.

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitter

P. Westerlund

(1) PB L 94 van 10.4.2003, blz. 61.

(2) PB L 226 van 10.9.2003, blz. 24.

(3) Geen grondwettelijke vereisten aangegeven.

Top