Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22004D0018

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 18/2004 van 19 maart 2004 tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-Overeenkomst

OJ L 127, 29.4.2004, p. 120–121 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 009 P. 36 - 37
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 009 P. 36 - 37
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 009 P. 36 - 37
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 009 P. 36 - 37
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 009 P. 36 - 37
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 009 P. 36 - 37
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 009 P. 36 - 37
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 009 P. 36 - 37
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 009 P. 36 - 37
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 064 P. 36 - 37
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 064 P. 36 - 37
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 097 P. 305 - 306

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/18(2)/oj

22004D0018

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 18/2004 van 19 maart 2004 tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-Overeenkomst

Publicatieblad Nr. L 127 van 29/04/2004 blz. 0120 - 0121


Besluit van het Gemengd Comité van de EER

nr. 18/2004

van 19 maart 2004

tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-Overeenkomst

HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER,

Gelet op de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, aangepast bij het Protocol tot aanpassing van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, hierna "de Overeenkomst" genoemd, met name op artikel 98,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Bijlage II bij de Overeenkomst werd gewijzigd bij Besluit nr. 170/2003 van het Gemengd Comité van de EER van 5 december 2003(1).

(2) Richtlijn 2003/76/EG van de Commissie van 11 augustus 2003 tot wijziging van Richtlijn 70/220/EEG van de Raad betreffende maatregelen tegen luchtverontreiniging door emissies van motorvoertuigen(2) dient in de Overeenkomst te worden opgenomen.

(3) Richtlijn 2003/77/EG van de Commissie van 11 augustus 2003 tot wijziging van de Richtlijnen 97/24/EG en 2002/24/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de goedkeuring van twee- of driewielige motorvoertuigen(3) dient in de Overeenkomst te worden opgenomen,

BESLUIT:

Artikel 1

Hoofdstuk I van bijlage II bij de Overeenkomst wordt als volgt gewijzigd:

1. In punt 3 (Richtlijn 70/220/EEG van de Raad) wordt het volgende streepje toegevoegd:

"- 32003 L 0076: Richtlijn 2003/76/EG van de Commissie van 11 augustus 2003 (PB L 206 van 15.8.2003, blz. 29)."

2. Na punt 45x (Richtlijn 97/24/EG van het Europees Parlement en de Raad) wordt het volgende streepje toegevoegd:

"- 32003 L 0077: Richtlijn 2003/77/EG van de Commissie van 11 augustus 2003 (PB L 211 van 21.8.2003, blz. 24)."

3. Na punt 45za (Richtlijn 2002/24/EG van het Europees Parlement en de Raad) wordt vóór de aanpassing het volgende streepje toegevoegd:

", zoals gewijzigd bij:

- 32003 L 0077: Richtlijn 2003/77/EG van de Commissie van 11 augustus 2003 (PB L 211 van 21.8.2003, blz. 24)."

Artikel 2

De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en Noorse taal van Richtlijnen 2003/76/EG en 2003/77/EG zijn authentiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking op 20 maart 2004, op voorwaarde dat alle in artikel 103, lid 1, van de Overeenkomst bedoelde kennisgevingen aan het Gemengd Comité van de EER hebben plaatsgevonden(4).

Artikel 4

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie.

Gedaan te Brussel, 19 maart 2004.

Voor het Gemengd Comité van de EER

De voorzitter

P. Westerlund

(1) PB L 88 van 25.3.2004, blz. 41.

(2) PB L 206 van 15.8.2003, blz. 29.

(3) PB L 211 van 21.8.2003, blz. 24.

(4) Geen grondwettelijke vereisten aangegeven.

Top