Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004Q0429(01)

Wijziging van het reglement voor de procesvoering van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen

OJ L 127, 29.4.2004, p. 107–107 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 01 Volume 005 P. 80 - 80
Special edition in Estonian: Chapter 01 Volume 005 P. 80 - 80
Special edition in Latvian: Chapter 01 Volume 005 P. 80 - 80
Special edition in Lithuanian: Chapter 01 Volume 005 P. 80 - 80
Special edition in Hungarian Chapter 01 Volume 005 P. 80 - 80
Special edition in Maltese: Chapter 01 Volume 005 P. 80 - 80
Special edition in Polish: Chapter 01 Volume 005 P. 80 - 80
Special edition in Slovak: Chapter 01 Volume 005 P. 80 - 80
Special edition in Slovene: Chapter 01 Volume 005 P. 80 - 80

Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force., Date of effect: 01/01/1001

32004Q0429(01)

Wijziging van het reglement voor de procesvoering van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen

Publicatieblad Nr. L 127 van 29/04/2004 blz. 0107 - 0107


Wijziging van het reglement voor de procesvoering van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen

HET HOF VAN JUSTITIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 223, laatste alinea,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, en met name op artikel 139, laatste alinea,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Wegens de toetreding van de nieuwe lidstaten heeft de Raad bij besluit van 19 april 2004 in het bijzonder de bepaling van het Protocol betreffende het statuut van het Hof van Justitie inzake het aantal rechters dat deel uitmaakt van de grote kamer, gewijzigd en dienen de bepalingen van het reglement voor de procesvoering betreffende de samenstelling van deze rechtsprekende formatie dienovereenkomstig te worden aangepast.

(2) Met goedkeuring van de Raad, verleend op 19 april 2004,

STELT DE VOLGENDE WIJZIGINGEN VAN ZIJN REGLEMENT VOOR DE PROCESVOERING VAST:

Artikel 1

Het reglement voor de procesvoering van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, vastgesteld op 19 juni 1991 (PB L 176 van 4.7.1991, blz. 7, met rectificatie in PB L 383 van 29.12.1992, blz. 117), zoals gewijzigd op 21 februari 1995 (PB L 44 van 28.2.1995, blz. 61), 11 maart 1997 (PB L 103 van 19.4.1997, blz. 1, met rectificatie in PB L 351 van 23.12.1997, blz. 72), 16 mei 2000 (PB L 122 van 24.5.2000, blz. 43), 28 november 2000 (PB L 322 van 19.12.2000, blz. 1), 3 april 2001 (PB L 119 van 27.4.2001, blz. 1), 17 september 2002 (PB L 272 van 10.10.2002, blz. 24, met rectificatie in PB L 281 van 19.10.2002, blz. 24) en 8 april 2003 (PB L 147 van 14.6.2003, blz. 17), wordt gewijzigd als volgt:

1. In artikel 11 bis, tweede streepje, wordt het woord "elf" vervangen door "13".

2. In artikel 11 ter, lid 1, wordt het woord "elf" vervangen door "13".

Artikel 2

Deze wijzigingen van het reglement voor de procesvoering treden op dezelfde dag in werking als het besluit van de Raad van 19 april 2004 tot wijziging van het Protocol betreffende het statuut van het Hof van Justitie.

Gedaan te Luxemburg, 20 april 2004.

Top