Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0839

Verordening (EG) nr. 839/2004 van de Commissie van 28 april 2004 tot vaststelling van de aanpassingscoëfficiënten die in het kader van de extra hoeveelheid moeten worden toegepast op de voorlopige referentiehoeveelheden van de traditionele marktdeelnemers en op de voorlopige toewijzingen van de niet-traditionele marktdeelnemers met het oog op de afgifte in mei 2004 van certificaten voor de invoer van bananen

OJ L 127, 29.4.2004, p. 57–57 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 044 P. 204 - 204
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 044 P. 204 - 204
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 044 P. 204 - 204
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 044 P. 204 - 204
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 044 P. 204 - 204
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 044 P. 204 - 204
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 044 P. 204 - 204
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 044 P. 204 - 204
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 044 P. 204 - 204

No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/839/oj

32004R0839

Verordening (EG) nr. 839/2004 van de Commissie van 28 april 2004 tot vaststelling van de aanpassingscoëfficiënten die in het kader van de extra hoeveelheid moeten worden toegepast op de voorlopige referentiehoeveelheden van de traditionele marktdeelnemers en op de voorlopige toewijzingen van de niet-traditionele marktdeelnemers met het oog op de afgifte in mei 2004 van certificaten voor de invoer van bananen

Publicatieblad Nr. L 127 van 29/04/2004 blz. 0057 - 0057


Verordening (EG) nr. 839/2004 van de Commissie

van 28 april 2004

tot vaststelling van de aanpassingscoëfficiënten die in het kader van de extra hoeveelheid moeten worden toegepast op de voorlopige referentiehoeveelheden van de traditionele marktdeelnemers en op de voorlopige toewijzingen van de niet-traditionele marktdeelnemers met het oog op de afgifte in mei 2004 van certificaten voor de invoer van bananen

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 838/2004 van de Commissie van 28 april 2004 betreffende overgangsmaatregelen voor de invoer van bananen in de Gemeenschap in verband met de toetreding van Tsjechië, Estland, Cyprus, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië en Slowakije(1), en met name op artikel 6, lid 2, en artikel 7, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Bij Verordening (EG) nr. 838/2004 is de hoeveelheid die met het oog op de invoer van bananen in de nieuwe lidstaten beschikbaar is voor de afgifte van certificaten in mei 2004, vastgesteld op 87000 ton, waarvan 72210 bestemd is voor de traditionele marktdeelnemers en 14790 ton voor de niet-traditionele marktdeelnemers. Met het oog op de naleving van deze hoeveelheid en afhankelijk van de mededelingen van de nationale autoriteiten, voorziet de reeds genoemde verordening in artikel 6, lid 2, en artikel 7, lid 2, in de vaststelling van aanpassingscoëfficiënten die, naar gelang van het geval, moeten worden toegepast op de voorlopige specifieke referentiehoeveelheid van de traditionele marktdeelnemers en op het verzoek om een specifieke toewijzing van de niet-traditionele marktdeelnemers.

(2) Volgens de mededelingen van de nationale autoriteiten bedraagt de totale voorlopige specifieke referentiehoeveelheid van de traditionele marktdeelnemers 574641,501 ton en belopen de verzoeken om een specifieke toewijzing van de niet-traditionele marktdeelnemers 203401,506 ton.

(3) Bijgevolg moet worden overgegaan tot vaststelling van aanpassingscoëfficiënten voor de berekening van de hoeveelheden waarvoor de traditionele en de niet-traditionele marktdeelnemers begin mei 2004 aanvragen voor invoercertificaten mogen indienen.

(4) Om de marktdeelnemers in staat te stellen begin mei 2004 certificaataanvragen in te dienen, moeten de bepalingen van de onderhavige verordening onmiddellijk in werking treden,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

In het kader van de in artikel 5 van Verordening (EG) nr. 838/2004 vastgestelde hoeveelheid die met het oog op de invoer van bananen in de nieuwe lidstaten beschikbaar is voor de afgifte van invoercertificaten in mei 2004, geldt het volgende:

a) de in artikel 6, lid 2, van de hierboven genoemde verordening bedoelde aanpassingscoëfficiënt die op de voorlopige specifieke referentiehoeveelheid van elke traditionele marktdeelnemer moet worden toegepast, is 0,67019;

b) de in artikel 7, lid 2, van de hierboven genoemde verordening bedoelde aanpassingscoëfficiënt die op het verzoek om voorlopige specifieke toewijzing van elke niet-traditionele marktdeelnemer moet worden toegepast, is 0,25073.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 1 mei 2004.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 28 april 2004.

Voor de Commissie

J. M. Silva Rodríguez

Directeur-generaal Landbouw

(1) PB L 127 van 29.4.2004, blz. 52.

Top