EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0667

Verordening (EG) nr. 667/2004 van de Commissie van 7 april 2004 tot tweeëndertigste wijziging van Verordening (EG) nr. 881/2002 van de Raad tot vaststelling van bepaalde specifieke beperkende maatregelen tegen sommige personen en entiteiten die banden hebben met Usama bin Laden, het Al Qa'ida-netwerk en de Taliban, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 467/2001 van de Raad

OJ L 104, 8.4.2004, p. 110–111 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 18 Volume 003 P. 104 - 105
Special edition in Estonian: Chapter 18 Volume 003 P. 104 - 105
Special edition in Latvian: Chapter 18 Volume 003 P. 104 - 105
Special edition in Lithuanian: Chapter 18 Volume 003 P. 104 - 105
Special edition in Hungarian Chapter 18 Volume 003 P. 104 - 105
Special edition in Maltese: Chapter 18 Volume 003 P. 104 - 105
Special edition in Polish: Chapter 18 Volume 003 P. 104 - 105
Special edition in Slovak: Chapter 18 Volume 003 P. 104 - 105
Special edition in Slovene: Chapter 18 Volume 003 P. 104 - 105
Special edition in Bulgarian: Chapter 18 Volume 002 P. 207 - 208
Special edition in Romanian: Chapter 18 Volume 002 P. 207 - 208
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 001 P. 93 - 94

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/667/oj

32004R0667

Verordening (EG) nr. 667/2004 van de Commissie van 7 april 2004 tot tweeëndertigste wijziging van Verordening (EG) nr. 881/2002 van de Raad tot vaststelling van bepaalde specifieke beperkende maatregelen tegen sommige personen en entiteiten die banden hebben met Usama bin Laden, het Al Qa'ida-netwerk en de Taliban, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 467/2001 van de Raad

Publicatieblad Nr. L 104 van 08/04/2004 blz. 0110 - 0111


Verordening (EG) nr. 667/2004 van de Commissie

van 7 april 2004

tot tweeëndertigste wijziging van Verordening (EG) nr. 881/2002 van de Raad tot vaststelling van bepaalde specifieke beperkende maatregelen tegen sommige personen en entiteiten die banden hebben met Usama bin Laden, het Al Qa'ida-netwerk en de Taliban, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 467/2001 van de Raad

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 881/2002 van de Raad van 27 mei 2002 tot vaststelling van bepaalde specifieke beperkende maatregelen tegen sommige personen en entiteiten die banden hebben met Usama bin Laden, het Al Qa'ida-netwerk en de Taliban, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 467/2001 van de Raad tot instelling van een verbod op de uitvoer van bepaalde goederen en diensten naar Afghanistan, tot versterking van het verbod op vluchten en verlenging van de bevriezing van tegoeden en andere financiële middelen ten aanzien van de Taliban van Afghanistan(1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 524/2004(2), en met name op artikel 7, lid 1, eerste streepje,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) In bijlage I bij Verordening (EG) nr. 881/2002 worden personen, groepen en entiteiten opgesomd van welke de tegoeden en economische middelen krachtens die verordening worden bevroren.

(2) Op 31 maart 2004 heeft het Sanctiecomité van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties besloten tot wijziging van de lijst van personen, groepen en entiteiten van welke de tegoeden en economische middelen moeten worden bevroren. Bijlage I moet daarom worden gewijzigd.

(3) Teneinde de effectiviteit van de maatregelen waarin deze verordening voorziet te waarborgen, dient de verordening onmiddellijk in werking te treden,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Bijlage I bij Verordening (EG) nr. 881/2002 wordt gewijzigd overeenkomstig het bepaalde in de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 7 april 2004.

Voor de Commissie

Christopher Patten

Lid van de Commissie

(1) PB L 139 van 29.5.2002, blz. 9.

(2) PB L 83 van 20.3.2004, blz. 36.

BIJLAGE

Bijlage I bij Verordening (EG) nr. 881/2002 wordt als volgt gewijzigd:

De vermelding "Ansar al-Islam (alias Devotees of Islam, Jund al-Islam, Soldiers of Islam, Kurdistan Supporters of Islam, Supporters of Islam in Kurdistan, Followers of Islam in Kurdistan, Kurdistan Taliban); actief in Noordoost-Irak" wordt in de lijst van "Rechtspersonen, groepen en entiteiten" vervangen door de volgende:

"Ansar al-Islam (alias a) Devotees of Islam, b) Jund al-Islam, c) Soldiers of Islam, d) Kurdistan Supporters of Islam, e) Supporters of Islam in Kurdistan, f) Followers of Islam in Kurdistan, g) Kurdish Taliban, h) Soldiers of God, i) Ansar al-Sunna Army, j) Jaish Ansar al-Sunna, k) Ansar al-Sunna); actief in Noordoost-Irak."

Top