Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0591

Verordening (EG) nr. 591/2004 van de Commissie van 30 maart 2004 tot vaststelling van tijdelijke bepalingen inzake de afgifte van invoercertificaten die zijn aangevraagd in het kader van Verordening (EG) nr. 565/2002 tot vaststelling van de wijze van beheer van tariefcontingenten en invoering van een stelsel van oorsprongscertificaten, voor uit derde landen ingevoerde knoflook

OJ L 94, 31.3.2004, p. 6–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/591/oj

32004R0591

Verordening (EG) nr. 591/2004 van de Commissie van 30 maart 2004 tot vaststelling van tijdelijke bepalingen inzake de afgifte van invoercertificaten die zijn aangevraagd in het kader van Verordening (EG) nr. 565/2002 tot vaststelling van de wijze van beheer van tariefcontingenten en invoering van een stelsel van oorsprongscertificaten, voor uit derde landen ingevoerde knoflook

Publicatieblad Nr. L 094 van 31/03/2004 blz. 0006 - 0006


Verordening (EG) nr. 591/2004 van de Commissie

van 30 maart 2004

tot vaststelling van tijdelijke bepalingen inzake de afgifte van invoercertificaten die zijn aangevraagd in het kader van Verordening (EG) nr. 565/2002 tot vaststelling van de wijze van beheer van tariefcontingenten en invoering van een stelsel van oorsprongscertificaten, voor uit derde landen ingevoerde knoflook

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 2200/96 van de Raad van 28 oktober 1996 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector groenten en fruit(1), en met name op artikel 31, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Bij Verordening (EG) nr. 565/2002 van de Commissie(2) is bepaald dat de lidstaten de certificaataanvragen elke week op maandag en donderdag aan de Commissie moeten meedelen en dat zij de certificaten moeten afgeven op de vijfde werkdag die volgt op de dag van indiening van de aanvraag, voorzover de Commissie ondertussen geen maatregelen heeft genomen.

(2) Donderdag 8, vrijdag 9 en maandag 12 april 2004 zijn feestdagen voor de Commissie. Daarom dient de afgifte van de van maandag 5 tot en met vrijdag 9 april 2004 aangevraagde certificaten naar een latere datum te worden verschoven.

(3) De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer voor verse groenten en fruit,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De invoercertificaten die van maandag 5 tot en met vrijdag 9 april 2004 zijn aangevraagd op grond van Verordening (EG) nr. 565/2002, worden afgegeven op donderdag 15 april 2004, voorzover de Commissie ondertussen geen maatregelen heeft genomen op grond van artikel 8, lid 2, van die verordening.

Artikel 2

Deze verordening treed in werking op de dag van haar bekendmaking het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 30 maart 2004.

Voor de Commissie

Franz Fischler

Lid van de Commissie

(1) PB L 297 van 21.11.1996, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 47/2003 (PB L 7 van 11.1.2003, blz. 64).

(2) PB L 86 van 3.4.2002, blz. 11.

Top