Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0467

Verordening (EG) nr. 467/2004 van de Commissie van 12 maart 2004 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 501/2003 betreffende de nieuwe toewijzing van de rechten op invoer van jonge mannelijke mestrunderen overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1126/2002

OJ L 77, 13.3.2004, p. 30–30 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/467/oj

32004R0467

Verordening (EG) nr. 467/2004 van de Commissie van 12 maart 2004 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 501/2003 betreffende de nieuwe toewijzing van de rechten op invoer van jonge mannelijke mestrunderen overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1126/2002

Publicatieblad Nr. L 077 van 13/03/2004 blz. 0030 - 0030


Verordening (EG) nr. 467/2004 van de Commissie

van 12 maart 2004

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 501/2003 betreffende de nieuwe toewijzing van de rechten op invoer van jonge mannelijke mestrunderen overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1126/2002

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1254/1999 van de Raad van 17 mei 1999 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector rundvlees(1),

Gelet op Verordening (EG) nr. 977/2003 van de Commissie van 6 juni 2003 betreffende de opening en de wijze van beheer van een tariefcontingent voor de invoer van jonge mannelijke mestrunderen (1 juli 2003 tot en met 30 juni 2004)(2), en met name op artikel 9, lid 3,

Overwegende hetgeen volgt:

In verband met een administratieve vergissing van een bevoegde nationale instantie bij de mededeling van de aantallen als bedoeld in artikel 9, lid 1, van Verordening (EG) nr. 977/2003 dient Verordening (EG) nr. 279/2004 van de Commissie(3) te worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Artikel 1 van Verordening (EG) nr. 279/2004 wordt vervangen door:

"De in artikel 9, lid 1, van Verordening (EG) nr. 977/2003 bedoelde aantallen bedragen 11519 dieren.".

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 13 maart 2004.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 12 maart 2004.

Voor de Commissie

J. M. Silva Rodríguez

Directeur-generaal Landbouw

(1) PB L 160 van 26.6.1999, blz. 21. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1782/2003 (PB L 270 van 21.10.2003, blz. 1).

(2) PB L 141 van 7.6.2003, blz. 5. Verordening gerectificeerd bij Verordening (EG) nr. 1361/2003 (PB L 194 van 1.8.2003, blz. 38).

(3) PB L 47 van 18.2.2004, blz. 25.

Top