EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0279

Verordening (EG) nr. 279/2004 van de Commissie van 17 februari 2004 betreffende de nieuwe toewijzing van de rechten op invoer van jonge mannelijke mestrunderen overeenkomstig Verordening (EG) nr. 977/2003

OJ L 47, 18.2.2004, p. 25–25 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/279/oj

32004R0279

Verordening (EG) nr. 279/2004 van de Commissie van 17 februari 2004 betreffende de nieuwe toewijzing van de rechten op invoer van jonge mannelijke mestrunderen overeenkomstig Verordening (EG) nr. 977/2003

Publicatieblad Nr. L 047 van 18/02/2004 blz. 0025 - 0025


Verordening (EG) nr. 279/2004 van de Commissie

van 17 februari 2004

betreffende de nieuwe toewijzing van de rechten op invoer van jonge mannelijke mestrunderen overeenkomstig Verordening (EG) nr. 977/2003

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 977/2003 van de Commissie van 6 juni 2003 betreffende de opening en de wijze van beheer van een tariefcontingent voor de invoer van jonge mannelijke mestrunderen (1 juli 2003 tot en met 30 juni 2004)(1), en met name op artikel 9, lid 3,

Overwegende hetgeen volgt:

In artikel 1 van Verordening (EG) nr. 977/2003 is bepaald dat voor de periode van 1 juli 2003 tot en met 30 juni 2004 een tariefcontingent van 169000 jonge mannelijke mestrunderen van niet meer dan 300 kg wordt geopend. Krachtens artikel 9 van die verordening moeten de aantallen waarvoor per 6 februari 2004 geen invoercertificaten zijn aangevraagd, opnieuw worden toegewezen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De in artikel 9, lid 1, van Verordening (EG) nr. 977/2003 bedoelde aantallen bedragen 11565 dieren.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 18 februari 2004.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 17 februari 2004.

Voor de Commissie

J. M. Silva Rodríguez

Directeur-generaal Landbouw

(1) PB L 141 van 7.6.2003, blz. 5.

Top