Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0057

Beschikking van de Commissie van 23 december 2003 met betrekking tot de voortzetting in 2004 van de communautaire vergelijkende proeven en tests voor zaaizaad en teeltmateriaal van gramineae, Triticum aestivum, Vitis vinifera, Brassica napus en Allium ascalonicum waarmee in 2003 op grond van de Richtlijnen 66/401/EEG, 66/402/EEG, 68/193/EEG, 92/33/EEG, 2002/54/EG, 2002/55/EG, 2002/56/EG en 2002/57/EG van de Raad een aanvang is gemaakt

OJ L 12, 17.1.2004, p. 49–49 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 042 P. 136 - 136
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 042 P. 136 - 136
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 042 P. 136 - 136
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 042 P. 136 - 136
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 042 P. 136 - 136
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 042 P. 136 - 136
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 042 P. 136 - 136
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 042 P. 136 - 136
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 042 P. 136 - 136

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/57(1)/oj

32004D0057

Beschikking van de Commissie van 23 december 2003 met betrekking tot de voortzetting in 2004 van de communautaire vergelijkende proeven en tests voor zaaizaad en teeltmateriaal van gramineae, Triticum aestivum, Vitis vinifera, Brassica napus en Allium ascalonicum waarmee in 2003 op grond van de Richtlijnen 66/401/EEG, 66/402/EEG, 68/193/EEG, 92/33/EEG, 2002/54/EG, 2002/55/EG, 2002/56/EG en 2002/57/EG van de Raad een aanvang is gemaakt

Publicatieblad Nr. L 012 van 17/01/2004 blz. 0049 - 0049
Publicatieblad Nr. L 277 van 26/08/2004 blz. 0028 - 0028


Beschikking van de Commissie

van 23 december 2003

met betrekking tot de voortzetting in 2004 van de communautaire vergelijkende proeven en tests voor zaaizaad en teeltmateriaal van gramineae, Triticum aestivum, Vitis vinifera, Brassica napus en Allium ascalonicum waarmee in 2003 op grond van de Richtlijnen 66/401/EEG, 66/402/EEG, 68/193/EEG, 92/33/EEG, 2002/54/EG, 2002/55/EG, 2002/56/EG en 2002/57/EG van de Raad een aanvang is gemaakt

(2004/57/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 66/401/EEG van de Raad van 14 juni 1966 betreffende het in de handel brengen van zaaizaad van groenvoedergewassen(1),

Gelet op Richtlijn 66/402/EEG van de Raad van 14 juni 1966 betreffende het in de handel brengen van zaaigranen(2),

Gelet op Richtlijn 68/193/EEG van de Raad van 4 april 1968 betreffende het in de handel brengen van vegetatief teeltmateriaal voor wijnstokken(3),

Gelet op Richtlijn 92/33/EEG van de Raad van 28 april 1992 betreffende het in de handel brengen van teeltmateriaal en plantgoed van groentegewassen, met uitzondering van zaad(4),

Gelet op Richtlijn 2002/54/EG van de Raad van 13 juni 2002 betreffende het in de handel brengen van bietenzaad(5),

Gelet op Richtlijn 2002/55/EG van de Raad van 13 juni 2002 betreffende het in de handel brengen van groentezaad(6),

Gelet op Richtlijn 2002/56/EG van de Raad van 13 juni 2002 betreffende het in de handel brengen van pootaardappelen(7),

Gelet op Richtlijn 2002/57/EG van de Raad van 13 juni 2002 betreffende het in de handel brengen van zaaizaad van oliehoudende planten en vezelgewassen(8),

Gelet op Beschikking 2002/756/EG van de Commissie van 16 september 2002 tot vaststelling van de regelingen voor de uitvoering van de communautaire vergelijkingsproeven en -tests voor zaaizaad en teeltmateriaal van bepaalde planten op grond van de Richtlijnen 66/401/EEG, 66/402/EEG, 68/193/EEG, 92/33/EEG, 2002/54/EG, 2002/55/EG, 2002/56/EG en 2002/57/EG(9), en met name op artikel 4,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Bij Beschikking 2002/756/EG zijn de regelingen vastgesteld voor de vergelijkende proeven en tests die in de periode 2003-2004 moeten worden uitgevoerd op grond van de Richtlijnen 66/401/EEG, 66/402/EEG, 68/193/EEG, 92/33/EEG, 2002/54/EG, 2002/55/EG, 2002/56/EG en 2002/57/EG van de Raad.

(2) De in 2003 uitgevoerde proeven en tests moeten in 2004 worden voortgezet,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Enig artikel

De communautaire vergelijkende proeven en tests voor teeltmateriaal en plantgoed van gramineae, Triticum aestivum, Brassica napus en Allium ascalonicum waarmee in 2003 een aanvang is gemaakt, worden in 2004 voortgezet overeenkomstig Beschikking 2002/756/EG.

Gedaan te Brussel, 23 december 2003.

Voor de Commissie

David Byrne

Lid van de Commissie

(1) PB 125 van 11.7.1966, blz. 2298/66. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2003/61/EG (PB L 165 van 3.7.2003, blz 23).

(2) PB 125 van 11.7.1966, blz. 2309/66. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2003/61/EG.

(3) PB L 93 van 17.4.1968, blz. 15. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2003/61/EG.

(4) PB L 157 van 10.6.1992, blz. 1. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2003/61/EG.

(5) PB L 193 van 20.7.2002, blz. 12. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2003/61/EG.

(6) PB L 193 van 20.7.2002, blz. 33. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2003/61/EG.

(7) PB L 193 van 20.7.2002, blz. 60. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2003/61/EG.

(8) PB L 193 van 20.7.2002, blz. 74. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2003/61/EG.

(9) PB L 252 van 20.9.2002, blz. 33.

Top