Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R2316

Verordening (EG) nr. 2316/2003 van de Commissie van 29 december 2003 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 98/2003 met betrekking totdegeraamde voorzieningsbalans voor de Canarische Eilanden voor melkbereidingen zonder vetstoffen

OJ L 342, 30.12.2003, p. 35–36 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2003

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/2316/oj

32003R2316

Verordening (EG) nr. 2316/2003 van de Commissie van 29 december 2003 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 98/2003 met betrekking totdegeraamde voorzieningsbalans voor de Canarische Eilanden voor melkbereidingen zonder vetstoffen

Publicatieblad Nr. L 342 van 30/12/2003 blz. 0035 - 0036


Verordening (EG) nr. 2316/2003 van de Commissie

van 29 december 2003

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 98/2003 met betrekking totdegeraamde voorzieningsbalans voor de Canarische Eilanden voor melkbereidingen zonder vetstoffen

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1454/2001 van de Raad van 28 juni 2001 houdende specifieke maatregelen voor bepaalde landbouwproducten ten behoeve van de Canarische Eilanden en houdende intrekking van Verordening (EEG) nr. 1601/92 (Poseican)(1), en met name op artikel 3, lid 6,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Bij Verordening (EG) nr. 98/2003 van de Commissie van 20 januari 2003 tot vaststelling van de voorzieningsbalansen en van de communautaire steun voor de voorziening van bepaalde essentiële producten voor menselijke consumptie, voor verwerking of voor verbruik als productiemiddel in de landbouw en voor de levering van levende dieren en eieren aan de ultraperifere regio's overeenkomstig de Verordeningen (EG) nr. 1452/2001, (EG) nr. 1453/2001 en EG nr. 1454/2001 van de Raad(2) zijn een voorzieningsbalans en de communautaire steun vastgesteld voor producten die onder de specifieke voorzieningsregeling voor de Azoren, Madeira en de Canarische Eilanden vallen.

(2) Bij de huidige stand van uitvoering van de jaarlijkse voorzieningsbalans voor de Canarische Eilanden voor melkbereidingen zonder vetstoffen ziet het ernaar uit dat de hoeveelheden die voor de voorziening zijn vastgesteld, de behoeften niet kunnen dekken, omdat de vraag groter is dan voorzien.

(3) Daarom moeten de bovengenoemde hoeveelheden worden aangepast aan de daadwerkelijke behoeften van de betrokken ultraperifere regio's.

(4) Derhalve moet Verordening (EG) nr. 98/2003 dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(5) De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het betrokken comité van beheer,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

In bijlage V, deel 11, wordt de tabel vervangen door onderstaande tabel:

">RUIMTE VOOR DE TABEL>"

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 29 december 2003.

Voor de Commissie

Franz Fischler

Lid van de Commissie

(1) PB L 198 van 21.7.2001, blz. 45. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1782/2003 (PB L 270 van 21.10.2003, blz. 1).

(2) PB L 14 van 21.1.2003, blz. 32. (Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1987/2003 (PB L 295 van 13.11.2003, blz. 47).

Top