Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R2306

Verordening (EG) nr. 2306/2003 van de Commissie van 29 december 2003 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 280/98 houdende afwijking van sommige bepalingen van Verordening (EG) nr. 2597/97 van de Raad houdende aanvullende voorschriften voor de gemeenschappelijke ordening der markten in de sector melk en zuivelproducten ten aanzien van voor menselijke consumptie bestemde melk die in Finland en Zweden wordt geproduceerd

OJ L 342, 30.12.2003, p. 10–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 041 P. 588 - 588
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 041 P. 588 - 588
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 041 P. 588 - 588
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 041 P. 588 - 588
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 041 P. 588 - 588
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 041 P. 588 - 588
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 041 P. 588 - 588
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 041 P. 588 - 588
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 041 P. 588 - 588
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 052 P. 96 - 96
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 052 P. 96 - 96

No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/2306/oj

32003R2306

Verordening (EG) nr. 2306/2003 van de Commissie van 29 december 2003 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 280/98 houdende afwijking van sommige bepalingen van Verordening (EG) nr. 2597/97 van de Raad houdende aanvullende voorschriften voor de gemeenschappelijke ordening der markten in de sector melk en zuivelproducten ten aanzien van voor menselijke consumptie bestemde melk die in Finland en Zweden wordt geproduceerd

Publicatieblad Nr. L 342 van 30/12/2003 blz. 0010 - 0010


Verordening (EG) nr. 2306/2003 van de Commissie

van 29 december 2003

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 280/98 houdende afwijking van sommige bepalingen van Verordening (EG) nr. 2597/97 van de Raad houdende aanvullende voorschriften voor de gemeenschappelijke ordening der markten in de sector melk en zuivelproducten ten aanzien van voor menselijke consumptie bestemde melk die in Finland en Zweden wordt geproduceerd

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op de Akte van Toetreding van Oostenrijk, Finland en Zweden, en met name op artikel 149, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Bij Verordening (EG) nr. 2596/97 van de Raad van 18 december 1997 tot verlenging van de in artikel 149, lid 1, van de Akte van Toetreding van Oostenrijk, Finland en Zweden bedoelde periode(1) is de periode verlengd waarin overgangsmaatregelen kunnen worden genomen om de overgang van de in Oostenrijk, Finland en Zweden bij de toetreding bestaande regelingen naar de regelingen die voortvloeien uit de toepassing van de gemeenschappelijke marktordeningen te vergemakkelijken. Met betrekking tot de eisen inzake het vetgehalte van voor menselijke consumptie bestemde melk die in Finland en Zweden wordt geproduceerd, is die periode verlengd tot en met 30 april 2009.

(2) Voorzien moet worden in een overeenkomstige verlenging van de geldigheidsduur van de bij Verordening (EG) nr. 280/98 van de Commissie(2) vastgestelde uitvoeringsbepalingen.

(3) Verordening (EG) nr. 280/98 moet dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(4) De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer voor melk en zuivelproducten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

In artikel 1 van Verordening (EG) nr. 280/98 wordt "31 december 2003" vervangen door "30 april 2009".

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2004.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 29 december 2003.

Voor de Commissie

Franz Fischler

Lid van de Commissie

(1) PB L 351 van 23.12.1997, blz. 12. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1805/2003 (PB L 265 van 16.10.2003, blz. 5).

(2) PB L 28 van 4.2.1998, blz. 3. Verordening gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 169/2000 (PB L 21 van 26.1.2000, blz. 10).

Top