Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R2304

Verordening (EG) nr. 2304/2003 van de Commissie van 29 december 2003 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2808/98 houdende bepalingen voor de toepassing van het agromonetaire stelsel voor de euro in de landbouwsector

OJ L 342, 30.12.2003, p. 6–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 041 P. 584 - 584
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 041 P. 584 - 584
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 041 P. 584 - 584
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 041 P. 584 - 584
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 041 P. 584 - 584
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 041 P. 584 - 584
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 041 P. 584 - 584
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 041 P. 584 - 584
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 041 P. 584 - 584

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/2304/oj

32003R2304

Verordening (EG) nr. 2304/2003 van de Commissie van 29 december 2003 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2808/98 houdende bepalingen voor de toepassing van het agromonetaire stelsel voor de euro in de landbouwsector

Publicatieblad Nr. L 342 van 30/12/2003 blz. 0006 - 0006


Verordening (EG) nr. 2304/2003 van de Commissie

van 29 december 2003

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2808/98 houdende bepalingen voor de toepassing van het agromonetaire stelsel voor de euro in de landbouwsector

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 2799/98 van de Raad van 15 december 1998 tot vaststelling van het agromonetaire stelsel voor de euro(1), en met name op artikel 9,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Volgens artikel 4, lid 1, van Verordening (EG) nr. 2808/98 van de Commissie(2) geldt het begin van het verkoopseizoen waarvoor de steun wordt verleend, als ontstaansfeit voor de wisselkoers voor de omrekening in nationale valuta van de steun per hectare.

(2) Bij Verordening (EG) nr. 1782/2003 van de Raad van 29 september 2003 tot vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften voor regelingen inzake rechtstreekse steunverlening in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers en houdende wijziging van de Verordeningen (EEG) nr. 2019/93, (EG) nr. 1452/2001, (EG) nr. 1453/2001, (EG) nr. 1454/2001, (EG) nr. 1868/94, (EG) nr. 1251/1999, (EG) nr. 1254/1999, (EG) nr. 1673/2000, (EEG) nr. 2358/71 en (EG) nr. 2529/2001(3) is onder meer voorzien in steun voor energiegewassen, die met ingang van 1 januari 2004 van toepassing is.

(3) Deze steun voor energiegewassen wordt verleend per kalenderjaar en niet per verkoopseizoen. Daarom moet voor deze steun het ontstaansfeit voor de wisselkoers worden bepaald.

(4) Derhalve moet Verordening (EG) nr. 2808/98 worden gewijzigd.

(5) De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van de betrokken comités van beheer,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Aan artikel 4, lid 1, van Verordening (EG) nr. 2808/98 wordt de volgende alinea toegevoegd:"Voor de steun zoals bedoeld in titel IV, hoofdstuk 5, van Verordening (EG) nr. 1782/2003 van de Raad(4), is het ontstaansfeit voor de wisselkoers 1 januari van het jaar waarvoor de steun wordt verleend."

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 1 januari 2004.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 29 december 2003.

Voor de Commissie

Franz Fischler

Lid van de Commissie

(1) PB L 349 van 24.12.1998, blz. 1.

(2) PB L 349 van 24.12.1998, blz. 36. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 816/2003 (PB L 116 van 13.5.2003, blz. 12).

(3) PB L 270 van 21.10.2003, blz. 1.

(4) PB L 270 van 21.10.2003, blz. 1.

Top