Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R1957

Verordening (EG) nr. 1957/2003 van de Commissie van 6 november 2003 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 851/2002 houdende erkenning van de in Cyprus verrichte, aan invoer in de Europese Gemeenschap voorafgaande handelsnormcontroles inzake verse groenten en fruit

OJ L 289, 7.11.2003, p. 13–13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 06/02/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1957/oj

32003R1957

Verordening (EG) nr. 1957/2003 van de Commissie van 6 november 2003 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 851/2002 houdende erkenning van de in Cyprus verrichte, aan invoer in de Europese Gemeenschap voorafgaande handelsnormcontroles inzake verse groenten en fruit

Publicatieblad Nr. L 289 van 07/11/2003 blz. 0013 - 0013


Verordening (EG) nr. 1957/2003 van de Commissie

van 6 november 2003

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 851/2002 houdende erkenning van de in Cyprus verrichte, aan invoer in de Europese Gemeenschap voorafgaande handelsnormcontroles inzake verse groenten en fruit

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 2200/96 van de Raad van 28 oktober 1996 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector groenten en fruit(1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 47/2003 van de Commissie(2), en met name op artikel 10,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) In bijlage I bij Verordening (EG) nr. 851/2002 van de Commissie(3), gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 605/2003(4), zijn de contactgegevens vermeld van de Cypriotische controlediensten als bedoeld in artikel 7, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1148/2001 van de Commissie van 12 juni 2001 betreffende de handelsnormcontroles voor verse groenten en fruit(5), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 408/2003(6).

(2) De Cypriotische autoriteiten hebben de Commissie meegedeeld dat de betrokken contactgegevens zijn gewijzigd.

(3) Verordening (EG) nr. 851/2002 moet dus dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(4) De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer voor verse groenten en fruit,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

In bijlage I, tweede streepje, bij Verordening (EG) nr. 851/2002 wordt het e-mailadres van "Headquarters of Produce Inspection Service (PIS)" vervangen door het volgende adres: "pis.ts@mcit.gov.cy".

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 6 november 2003.

Voor de Commissie

Franz Fischler

Lid van de Commissie

(1) PB L 297 van 21.11.1996, blz. 1.

(2) PB L 7 van 11.1.2003, blz. 64.

(3) PB L 135 van 23.5.2002, blz. 14.

(4) PB L 86 van 3.4.2003, blz. 13.

(5) PB L 156 van 13.6.2001, blz. 9.

(6) PB L 62 van 6.3.2003, blz. 8.

Top