Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R1871

Verordening (EG) nr. 1871/2003 van de Commissie van 23 oktober 2003 tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief

OJ L 275, 25.10.2003, p. 5–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 013 P. 493 - 494
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 013 P. 493 - 494
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 013 P. 493 - 494
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 013 P. 493 - 494
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 013 P. 493 - 494
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 013 P. 493 - 494
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 013 P. 493 - 494
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 013 P. 493 - 494
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 013 P. 493 - 494

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2004; stilzwijgende opheffing door 32004R1810

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1871/oj

32003R1871

Verordening (EG) nr. 1871/2003 van de Commissie van 23 oktober 2003 tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief

Publicatieblad Nr. L 275 van 25/10/2003 blz. 0005 - 0006


Verordening (EG) nr. 1871/2003 van de Commissie

van 23 oktober 2003

tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad van 23 juli 1987 met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief(1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2176/2002 van de Commissie(2), en met name op artikel 9, lid 1, onder a),

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 is een goederennomenclatuur vastgesteld, hierna "gecombineerde nomenclatuur" genoemd. De gecombineerde nomenclatuur is opgenomen in bijlage I bij Verordening (EEG) nr. 2658/87.

(2) Bij Verordening (EG) nr. 535/94 van de Commissie van 9 maart 1994 tot wijziging van bijlage I van Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief(3) werd aan hoofdstuk 2 van de gecombineerde nomenclatuur een aanvullende aantekening (GN) 8 toegevoegd om de indeling van gezouten vlees en eetbare slachtafvallen onder post 0210 te verduidelijken ("vlees en eetbare slachtafvallen, gezouten, gepekeld, gedroogd of gerookt; meel en poeder van vlees of van slachtafvallen, geschikt voor menselijke consumptie"). Deze aantekening werd in 1995 vernummerd in aanvullende aantekening (GN) 7.

(3) De indeling onder hoofdstuk 2 van de gecombineerde nomenclatuur hangt in wezen af van het procédé dat is gebruikt om een gegeven product langdurig houdbaar te maken. De GS-toelichting op hoofdstuk 2 beschrijft de structuur van dat hoofdstuk. Hoofdstuk 2 heeft betrekking op ongekookt vlees en slachtafvallen die vers zijn, of gekoeld, of een procédé hebben ondergaan om het product langdurig houdbaar te maken, dat wil zeggen ongekookt vlees en slachtafvallen die zijn bevroren, gezouten, gepekeld, gedroogd of gerookt.

(4) Zoals blijkt uit deze toelichting blijft vers vlees als zodanig ingedeeld, zelfs indien het tijdens het vervoer werd ingepakt met zout als tijdelijk conserveringsmiddel. Dit geldt tevens voor bevroren vlees, want anders zou alle vlees waaraan zout is toegevoegd, als gezouten vlees in de zin van post 0210 moeten worden beschouwd. Voor de toepassing van post 0210 moet het zouten de houdbaarheid op lange termijn waarborgen voor andere doeleinden dan het vervoer. In dit verband wordt opgemerkt dat de andere procédés waarvan sprake in post 0210, namelijk pekelen, drogen en roken, gebruikt worden om de houdbaarheid op lange termijn te waarborgen en niet zozeer als tijdelijk conserveringsmiddel tijdens het vervoer.

(5) Het is passend te verduidelijken en te bevestigen dat zouten in de zin van post 0210 een procédé is om de houdbaarheid op lange termijn te waarborgen.

(6) Aanvullende aantekening (GN) 7 op hoofdstuk 2 van de gecombineerde nomenclatuur, opgenomen in bijlage I van Verordening (EEG) nr. 2658/87 dient daarom dienovereenkomstig te worden gewijzigd.

(7) Het Comité douanewetboek heeft geen advies uitgebracht binnen de door zijn voorzitter vastgestelde termijn,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Aanvullende aantekening (GN) 7 op hoofdstuk 2 van de gecombineerde nomenclatuur, opgenomen in bijlage I bij Verordening (EEG) nr. 2658/87, wordt als volgt gewijzigd:

"Voor de toepassing van post 0210 worden vlees en eetbare slachtafvallen als 'gezouten of gepekeld' aangemerkt, indien zij, in alle delen, inwendig en homogeen zijn gezouten en een totaal zoutgehalte van 1,2 of meer gewichtspercenten hebben en de houdbaarheid op lange termijn door het zouten is gewaarborgd.".

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 23 oktober 2003.

Voor de Commissie

Frederik Bolkestein

Lid van de Commissie

(1) PB L 256 van 7.9.1987, blz. 1.

(2) PB L 331 van 7.12.2002, blz. 3.

(3) PB L 68 van 11.3.1994, blz. 15.

Top