Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R1180

Verordening (EG) nr. 1180/2003 van de Commissie van 2 juli 2003 tot vaststelling van specifieke maatregelen ten aanzien van de certificaten voor de invoer van suiker uit Servië en Montenegro

OJ L 165, 3.7.2003, p. 16–16 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1180/oj

32003R1180

Verordening (EG) nr. 1180/2003 van de Commissie van 2 juli 2003 tot vaststelling van specifieke maatregelen ten aanzien van de certificaten voor de invoer van suiker uit Servië en Montenegro

Publicatieblad Nr. L 165 van 03/07/2003 blz. 0016 - 0016


Verordening (EG) nr. 1180/2003 van de Commissie

van 2 juli 2003

tot vaststelling van specifieke maatregelen ten aanzien van de certificaten voor de invoer van suiker uit Servië en Montenegro

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1260/2001 van de Raad van 19 juni 2001 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector suiker(1), gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 680/2002 van de Commissie(2), en met name op artikel 22, lid 2,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Verordening (EG) nr. 764/2003 van de Commissie van 30 april 2003 houdende schorsing voor een periode van drie maanden, met betrekking tot uit Servië en Montenegro ingevoerde suiker van de GN-codes 1701 en 1702, van de regelingen ingesteld bij Verordening (EG) nr. 2007/2000 van de Raad tot vaststelling van uitzonderlijke handelsmaatregelen ten behoeve van de landen en gebieden die deelnemen aan of verbonden zijn met het stabilisatie- en associatieproces van de Europese Unie(3), is op 1 mei 2003 in het Publicatieblad van de Europese Unie bekendgemaakt en op 8 mei 2003 in werking getreden.

(2) Bij Verordening (EG) nr. 764/2003 wordt de preferentiële regeling voor uit Servië en Montenegro ingevoerde suiker met ingang van 8 mei 2003 geschorst. De nodige maatregelen moeten worden vastgesteld om de zekerheid te kunnen vrijgeven voor de houders van een invoercertificaat die dit niet willen gebruiken onder de vanaf 8 mei 2003 geldende voorwaarden.

(3) De in deze verordening vastgestelde maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer voor suiker,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De houder van een overeenkomstig artikel 7, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1464/95 van de Commissie(4) afgegeven invoercertificaat dat geldig blijft na 7 mei 2003, kan annulering van het certificaat vragen. In dit geval wordt de in artikel 8, lid 1, onder d), van die verordening bedoelde zekerheid onverwijld vrijgegeven.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 2 juli 2003.

Voor de Commissie

Franz Fischler

Lid van de Commissie

(1) PB L 178 van 30.6.2001, blz. 1.

(2) PB L 104 van 20.4.2002, blz. 26.

(3) PB L 109 van 1.5.2003, blz. 13.

(4) PB L 144 van 28.6.1995, blz. 14. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 995/2002 (PB L 152 van 12.6.2002, blz. 11).

Top