EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R1045

Verordening (EG) nr. 1045/2003 van de Commissie van 18 juni 2003 tot afwijking van Verordening (EG) nr. 708/98 betreffende de overname van padie door de interventiebureaus en houdende vaststelling van de toe te passen correctiebedragen, toeslagen en kortingen, ten aanzien van de termijn voor de levering voor interventie voor het verkoopseizoen 2002/2003

OJ L 151, 19.6.2003, p. 34–34 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2003

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1045/oj

32003R1045

Verordening (EG) nr. 1045/2003 van de Commissie van 18 juni 2003 tot afwijking van Verordening (EG) nr. 708/98 betreffende de overname van padie door de interventiebureaus en houdende vaststelling van de toe te passen correctiebedragen, toeslagen en kortingen, ten aanzien van de termijn voor de levering voor interventie voor het verkoopseizoen 2002/2003

Publicatieblad Nr. L 151 van 19/06/2003 blz. 0034 - 0034


Verordening (EG) nr. 1045/2003 van de Commissie

van 18 juni 2003

tot afwijking van Verordening (EG) nr. 708/98 betreffende de overname van padie door de interventiebureaus en houdende vaststelling van de toe te passen correctiebedragen, toeslagen en kortingen, ten aanzien van de termijn voor de levering voor interventie voor het verkoopseizoen 2002/2003

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 3072/95 van de Raad van 22 december 1995 houdende een gemeenschappelijke ordening van de rijstmarkt(1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 411/2002 van de Commissie(2), en met name op artikel 8, onder b),

Overwegende hetgeen volgt:

(1) De voorwaarden voor de overname van padie door de interventiebureaus zijn vastgesteld bij Verordening (EG) nr. 708/98 van de Commissie(3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 610/2001(4). In artikel 6, lid 1, van die verordening is bepaald dat de rijst uiterlijk aan het einde van de tweede maand na de maand van ontvangst van de aanbieding moet worden geleverd, doch in geen geval later dan 31 augustus van het lopende verkoopseizoen.

(2) Omdat nu een uitzonderlijk grote hoeveelheid padie voor interventie aangeboden wordt, zal het voor de interventiebureaus moeilijk zijn de levering binnen de voor dit product voorgeschreven termijn te laten plaatsvinden. Daarvoor is het voor het lopende verkoopseizoen 2002/2003 gerechtvaardigd af te wijken van de voor levering vastgestelde termijn aan het einde van de tweede maand.

(3) De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer voor granen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

In afwijking van artikel 6, lid 1, van Verordening (EG) nr. 708/98 moet de padie uiterlijk 31 augustus 2003 geleverd worden voor overname door het interventiebureau voor het verkoopseizoen 2002/2003.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 18 juni 2003.

Voor de Commissie

Franz Fischler

Lid van de Commissie

(1) PB L 329 van 30.12.1995, blz. 18.

(2) PB L 62 van 5.3.2002, blz. 27.

(3) PB L 98 van 31.3.1998, blz. 21.

(4) PB L 90 van 30.3.2001, blz. 17.

Top