Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2002_348_R_0120_01

2002/993/EG: Besluit van de Raad van 16 december 2002 betreffende ondertekening namens de Gemeenschap en voorlopige toepassing van de op 23 oktober 2002 te Brussel geparafeerde overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en het Koninkrijk Nepal inzake de handel in textielproducten - Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en het Koninkrijk Nepal inzake de handel in textielproducten

OJ L 348, 21.12.2002, p. 120–153 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

32002D0993

2002/993/EG: Besluit van de Raad van 16 december 2002 betreffende ondertekening namens de Gemeenschap en voorlopige toepassing van de op 23 oktober 2002 te Brussel geparafeerde overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en het Koninkrijk Nepal inzake de handel in textielproducten

Publicatieblad Nr. L 348 van 21/12/2002 blz. 0120 - 0153


Besluit van de Raad

van 16 december 2002

betreffende ondertekening namens de Gemeenschap en voorlopige toepassing van de op 23 oktober 2002 te Brussel geparafeerde overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en het Koninkrijk Nepal inzake de handel in textielproducten

(2002/993/EG)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name artikel 133 juncto artikel 300, lid 2, eerste alinea, eerste zin,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) De Commissie heeft namens de Europese Gemeenschap onderhandelingen gevoerd over een overeenkomst inzake de handel in textielproducten met het Koninkrijk Nepal.

(2) De overeenkomst werd op 23 oktober 2002 geparafeerd.

(3) Onder voorbehoud van eventuele sluiting ervan op een later tijdstip, dient de overeenkomst namens de Europese Gemeenschap te worden ondertekend.

(4) In afwachting van de voltooiing van de relevante procedures voor de formele sluiting van de overeenkomst, dient deze vanaf 1 januari 2003 voorlopig te worden toegepast, op basis van wederkerigheid,

BESLUIT:

Artikel 1

De ondertekening van de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en het Koninkrijk Nepal inzake de handel in textielproducten wordt namens de Gemeenschap goedgekeurd, onder voorbehoud van het besluit van de Raad betreffende de sluiting van genoemde overeenkomst.

De tekst van de overeenkomst is aan dit besluit gehecht.

Artikel 2

De voorzitter van de Raad wordt gemachtigd de personen aan te wijzen die bevoegd zijn de overeenkomst namens de Europese Gemeenschap te ondertekenen, onder voorbehoud van de sluiting ervan.

Artikel 3

Op basis van wederkerigheid wordt de overeenkomst vanaf 1 januari 2003 voorlopig toegepast, in afwachting van de voltooiing van de procedures voor de sluiting ervan.

Gedaan te Brussel, 16 december 2002.

Voor de Raad

De voorzitster

M. Fischer Boel

Top