Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002R2316

Verordening (EG) nr. 2316/2002 van de Commissie van 20 december 2002 houdende rectificatie van Verordening (EG) nr. 2283/2002 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer voor mengvoeders op basis van granen

OJ L 348, 21.12.2002, p. 113–114 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/2316/oj

32002R2316

Verordening (EG) nr. 2316/2002 van de Commissie van 20 december 2002 houdende rectificatie van Verordening (EG) nr. 2283/2002 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer voor mengvoeders op basis van granen

Publicatieblad Nr. L 348 van 21/12/2002 blz. 0113 - 0114


Verordening (EG) nr. 2316/2002 van de Commissie

van 20 december 2002

houdende rectificatie van Verordening (EG) nr. 2283/2002 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer voor mengvoeders op basis van granen

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1766/92 van de Raad van 30 juni 1992 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector granen(1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1666/2000(2), inzonderheid op artikel 13, lid 3,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Verordening (EG) nr. 2283/2002 van de Commissie(3) heeft de restituties bij uitvoer voor mengvoeders op basis van granen vastgesteld.

(2) Bij een verificatie is gebleken dat de bijlage niet in overeenstemming is met de maatregelen die voor advies zijn voorgelegd aan het comité van beheer; de verordening dient derhalve te worden gerectificeerd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlage bij Verordening (EG) nr. 2283/2002 wordt vervangen door de bijlage bij onderhavige verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 21 december 2002.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 20 december 2002.

Voor de Commissie

Franz Fischler

Lid van de Commissie

(1) PB L 181 van 1.7.1992, blz. 21.

(2) PB L 193 van 29.7.2000, blz. 1.

(3) PB L 347 van 20.12.2002, blz. 37.

BIJLAGE

bij de verordening van de Commissie van 20 december 2002 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer voor mengvoeders op basis van granen

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

NB:

De codes van de producten en de codes van de bestemmingen serie "A" zijn vastgesteld in Verordening (EEG) nr. 3846/87 van de Commissie (PB L 366 van 24.12.1987, blz. 1), zoals gewijzigd.

De overige bestemmingen zijn vastgesteld als volgt:

C10 Alle bestemmingen uitgezonderd Estland.

Top