Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002R2296

Verordening (EG) nr. 2296/2002 van de Commissie van 20 december 2002 tot vaststelling van de mate waarin gevolg kan worden gegeven aan de aanvragen om invoercertificaten voor bepaalde producten in de sector varkensvlees, die in december 2002 worden ingediend op grond van de regeling die is vastgesteld in de door de Gemeenschap gesloten overeenkomst met Slovenië

OJ L 348, 21.12.2002, p. 68–69 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/2296/oj

32002R2296

Verordening (EG) nr. 2296/2002 van de Commissie van 20 december 2002 tot vaststelling van de mate waarin gevolg kan worden gegeven aan de aanvragen om invoercertificaten voor bepaalde producten in de sector varkensvlees, die in december 2002 worden ingediend op grond van de regeling die is vastgesteld in de door de Gemeenschap gesloten overeenkomst met Slovenië

Publicatieblad Nr. L 348 van 21/12/2002 blz. 0068 - 0069


Verordening (EG) nr. 2296/2002 van de Commissie

van 20 december 2002

tot vaststelling van de mate waarin gevolg kan worden gegeven aan de aanvragen om invoercertificaten voor bepaalde producten in de sector varkensvlees, die in december 2002 worden ingediend op grond van de regeling die is vastgesteld in de door de Gemeenschap gesloten overeenkomst met Slovenië

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 571/97 van de Commissie van 26 maart 1997 tot vaststelling van bepalingen voor de uitvoering, in de sector varkensvlees, van de regeling waarin is voorzien bij de interim-overeenkomst tussen, enerzijds, de Gemeenschap en, anderzijds, Slovenië(1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1006/2001(2), en met name op artikel 4, lid 4,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) De in de invoercertificaten voor het eerste kwartaal van 2003 aangevraagde hoeveelheden zijn kleiner dan de beschikbare hoeveelheden en kunnen derhalve volledig worden ingewilligd.

(2) De overblijvende hoeveelheid moet worden bepaald die bij de beschikbare hoeveelheid voor de volgende periode wordt gevoegd.

(2) Het is dienstig er de aandacht van de handelaren op te vestigen dat de certificaten slechts gebruikt mogen worden voor producten die voldoen aan alle in de Gemeenschap geldende veterinairrechtelijke voorschriften,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

1. Op grond van Verordening (EG) nr. 571/97 ingediende aanvragen om invoercertificaten voor de periode van 1 januari tot en met 31 maart 2003 worden ingewilligd voor het in bijlage I aangegeven percentage.

2. Voor de periode van 1 april tot en met 30 juni 2003 kunnen overeenkomstig Verordening (EG) nr. 571/97 invoercertificaten worden aangevraagd tot de in bijlage II aangegeven hoeveelheid.

3. De certificaten mogen slechts worden gebruikt voor producten die voldoen aan alle in de Gemeenschap geldende veterinairrechtelijke voorschriften.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2003.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 20 december 2002.

Voor de Commissie

J. M. Silva Rodríguez

Directeur-generaal Landbouw

(1) PB L 85 van 27.3.1997, blz. 56.

(2) PB L 140 van 24.5.2001, blz. 13.

BIJLAGE I

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

BIJLAGE II

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

Top