EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002R1298

Verordening (EG) nr. 1298/2002 van de Commissie van 17 juli 2002 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1503/96 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 3072/95 van de Raad met betrekking tot de invoerrechten in de rijstsector

OJ L 189, 18.7.2002, p. 8–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 036 P. 244 - 244
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 036 P. 244 - 244
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 036 P. 244 - 244
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 036 P. 244 - 244
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 036 P. 244 - 244
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 036 P. 244 - 244
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 036 P. 244 - 244
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 036 P. 244 - 244
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 036 P. 244 - 244

No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/1298/oj

32002R1298

Verordening (EG) nr. 1298/2002 van de Commissie van 17 juli 2002 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1503/96 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 3072/95 van de Raad met betrekking tot de invoerrechten in de rijstsector

Publicatieblad Nr. L 189 van 18/07/2002 blz. 0008 - 0008


Verordening (EG) nr. 1298/2002 van de Commissie

van 17 juli 2002

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1503/96 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 3072/95 van de Raad met betrekking tot de invoerrechten in de rijstsector

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 3072/95 van de Raad van 22 december 1995 houdende een gemeenschappelijke ordening van de rijstmarkt(1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 411/2002 van de Commissie(2), en met name op artikel 11, lid 4,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Op grond van artikel 4 bis, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1503/96 van de Commissie(3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2831/98(4), moet bij de aanvraag voor een invoercertificaat voor Basmati-rijst een echtheidscertificaat worden gevoegd. Dit certificaat moet worden afgegeven door een door de Commissie erkende bevoegde instantie. In bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1503/96 is de lijst van de door de Commissie erkende bevoegde instanties opgenomen. De Pakistaanse autoriteiten hebben de Commissie meegedeeld dat met ingang van 1 augustus 2002 een andere instantie bevoegd is voor de afgifte van echtheidscertificaten voor Basmati-rijst uit Pakistan. Bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1503/96 moet dienovereenkomstig worden aangepast.

(2) Om de invoer van Basmati-rijst uit Pakistan met een op of na 1 augustus 2002 door de nieuwe bevoegde Pakistaanse instantie afgegeven echtheidscertificaat mogelijk te maken, moet deze verordening vanaf die datum van toepassing worden.

(3) De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer voor granen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

In bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1503/96 wordt het streepje "- Rice Export Corporation of Pakistan Ltd, Karachi" vervangen door "- Trading Corporation of Pakistan (Pvt) Ltd".

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de zevende dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Zij is van toepassing met ingang van 1 augustus 2002.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 17 juli 2002.

Voor de Commissie

Franz Fischler

Lid van de Commissie

(1) PB L 329 van 30.12.1995, blz. 18.

(2) PB L 62 van 5.3.2002, blz. 27.

(3) PB L 189 van 30.7.1996, blz. 71.

(4) PB L 351 van 29.12.1998, blz. 25.

Top