Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002R1084

Verordening (EG) nr. 1084/2002 van de Commissie van 21 juni 2002 betreffende de afgifte van uitvoercertificaten van het A3-stelsel in de sector groenten en fruit

OJ L 164, 22.6.2002, p. 24–25 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/1084/oj

32002R1084

Verordening (EG) nr. 1084/2002 van de Commissie van 21 juni 2002 betreffende de afgifte van uitvoercertificaten van het A3-stelsel in de sector groenten en fruit

Publicatieblad Nr. L 164 van 22/06/2002 blz. 0024 - 0025


Verordening (EG) nr. 1084/2002 van de Commissie

van 21 juni 2002

betreffende de afgifte van uitvoercertificaten van het A3-stelsel in de sector groenten en fruit

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1961/2001 van de Commissie van 8 oktober 2001 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 2200/96 van de Raad wat de toekenning van uitvoerrestituties in de sector groenten en fruit betreft(1), en met name op artikel 4, lid 4,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Bij Verordening (EG) nr. 678/2002 van de Commissie(2) is een openbare inschrijving geopend en zijn de indicatieve eenheidsbedragen van de restitutie en de indicatieve hoeveelheden vastgesteld voor uitvoercertificaten van het A3-stelsel andere dan die welke in het kader van de voedselhulp worden aangevraagd.

(2) Afhankelijk van de ingediende offertes moeten de maximale eenheidsbedragen van de restitutie worden vastgesteld, alsmede de afgiftepercentages voor de offertes waarin de maximumrestitutie wordt gevraagd.

(3) Voor citroenen en appelen bedraagt de maximale restitutie die nodig is voor de toekenning van certificaten voor de totale indicatieve hoeveelheid, binnen de grenzen van de hoeveelheden waarvoor offertes zijn ingediend, meer dan anderhalf maal de indicatieve restitutie.

(4) De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer voor verse groenten en fruit,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De maximale eenheidsbedragen van de restitutie en de afgiftepercentages voor citroenen en appelen in het kader van de bij Verordening (EG) nr. 678/2002 geopende openbare inschrijving zijn vermeld in de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 22 juni 2002.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 21 juni 2002.

Voor de Commissie

J. M. Silva Rodríguez

Directeur-generaal Landbouw

(1) PB L 268 van 9.10.2001, blz. 8.

(2) PB L 104 van 20.4.2002, blz. 3.

BIJLAGE

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

Top