Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002D0237

2002/237/EG: Beschikking van de Commissie van 21 maart 2002 tot wijziging van Beschikking 94/360/EG betreffende de verlaagde frequentie van de materiële controles van partijen producten die uit derde landen worden ingevoerd ingevolge Richtlijn 90/675/EEG van de Raad (Voor de EER relevante tekst) (kennisgeving geschied onder nummer C(2002) 1121)

OJ L 80, 23.3.2002, p. 40–41 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 035 P. 334 - 335
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 035 P. 334 - 335
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 035 P. 334 - 335
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 035 P. 334 - 335
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 035 P. 334 - 335
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 035 P. 334 - 335
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 035 P. 334 - 335
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 035 P. 334 - 335
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 035 P. 334 - 335
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 041 P. 158 - 159
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 041 P. 158 - 159
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 017 P. 69 - 70

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/237/oj

32002D0237

2002/237/EG: Beschikking van de Commissie van 21 maart 2002 tot wijziging van Beschikking 94/360/EG betreffende de verlaagde frequentie van de materiële controles van partijen producten die uit derde landen worden ingevoerd ingevolge Richtlijn 90/675/EEG van de Raad (Voor de EER relevante tekst) (kennisgeving geschied onder nummer C(2002) 1121)

Publicatieblad Nr. L 080 van 23/03/2002 blz. 0040 - 0041


Beschikking van de Commissie

van 21 maart 2002

tot wijziging van Beschikking 94/360/EG betreffende de verlaagde frequentie van de materiële controles van partijen producten die uit derde landen worden ingevoerd ingevolge Richtlijn 90/675/EEG van de Raad

(kennisgeving geschied onder nummer C(2002) 1121)

(Voor de EER relevante tekst)

(2002/237/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Richtlijn 97/78/EG van de Raad van 18 december 1997 tot vaststelling van de beginselen voor de organisatie van de veterinaire controles voor producten die uit derde landen in de Gemeenschap worden binnengebracht(1), en met name op artikel 10,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Bij Richtlijn 97/78/EG is Richtlijn 90/675/EEG(2), op grond waarvan Beschikking 94/360/EG van de Commissie(3) werd vastgesteld, ingetrokken en vervangen.

(2) Naar aanleiding van de eerdere ontdekking van sporen van lichaamsvreemde groeibevorderende hormonen in vlees dat uit de Verenigde Staten van Amerika was ingevoerd, is Beschikking 94/360/EG gewijzigd bij Beschikking 1999/302/EG van de Commissie(4) teneinde een verbeterd systeem in te stellen voor controles op alle invoer van vers vlees en slachtafvallen van runderen, met uitzondering van vlees en slachtafvallen van bizons, uit dat land.

(3) Na de ontdekking van deze residuen hebben de autoriteiten van de Verenigde Staten van Amerika hun programma voor hormonenvrije runderen in juni 1999 bijgesteld. In juli 1999 werd het programma weer geschorst als gevolg van problemen die met betrekking tot het programma aan het licht waren gekomen bij een inspectiebezoek van het Voedsel- en Veterinair Bureau van de Commissie aan de Verenigde Staten, en later, in september 1999, is het opnieuw ingesteld in de vorm van het programma voor niet met hormonen behandelde runderen.

(4) Bij Beschikking 1999/518/EG van de Commissie(5) werden de controlemaatregelen die worden toegepast in de inspectieposten aan de grens van de Gemeenschap nogmaals gewijzigd teneinde daarin specifieke tests op de aanwezigheid van stilbenen op te nemen, aangezien door de bevoegde autoriteiten van Zwitserland diëthylstilboestrol (DES) was aangetroffen in uit de Verenigde Staten geïmporteerd rundvlees.

(5) Op grond van de gunstige resultaten die in het kader van het testprogramma werden verkregen, werd in september 2000 bij Beschikking 2000/583/EG van de Commissie(6) de frequentie van de controles van vers vlees dat uit de Verenigde Staten wordt ingevoerd, verminderd, namelijk van controle van alle partijen tot controle van slechts 20 % van de partijen, en werd de verplichting ingetrokken dat de lidstaten nog alleen partijen op hun grondgebied mochten toelaten waarvoor de resultaten van onderzoek en analyse gunstig waren.

(6) Deze beschikking was een eerste stap naar de volledige afschaffing van de verplichting om elke voor een materiële controle geselecteerde partij ook op hormonen te onderzoeken, en de beschikking zou opnieuw worden bezien in het licht van de verdere testresultaten op grond van artikel 2 van Beschikking 1999/302/EG.

(7) De aanvullende controles op grond van Beschikking 1999/302/EG en Beschikking 1999/518/EG en de tests in het kader van de aanvullende testprogramma's van de Europese Gemeenschap voor de opsporing van hormonen, hebben er in de betrokken periode niet toe geleid dat monsters van vers vlees en van slachtafvallen van runderen positief hebben gereageerd.

(8) Bijgevolg is het passend de eis dat 20 % van alle uit de Verenigde Staten van Amerika ingevoerde partijen vlees op hormonen moet worden onderzocht, in te trekken en te bepalen dat voor die invoer dezelfde regels gelden met betrekking tot laboratoriumtests als voor de invoer van vlees uit andere derde landen.

(9) De in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Veterinair Comité,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

Beschikking 94/360/EG wordt als volgt gewijzigd:

Artikel 1 bis wordt ingetrokken.

Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 21 maart 2002.

Voor de Commissie

David Byrne

Lid van de Commissie

(1) PB L 24 van 30.1.1998, blz. 9.

(2) PB L 373 van 31.12.1990, blz. 1.

(3) PB L 158 van 25.6.1994, blz. 41.

(4) PB L 117 van 5.5.1999, blz. 58.

(5) PB L 197 van 29.7.1999, blz. 50.

(6) PB L 246 van 30.9.2000, blz. 67.

Top