Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002R0525

Verordening (EG) nr. 525/2002 van de Commissie van 22 maart 2002 houdende afwijking van Verordening (EG) nr. 174/1999 tot vaststelling van de specifieke uitvoeringsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 804/68 van de Raad inzake de uitvoercertificaten en de uitvoerrestituties in de sector melk en zuivelproducten

OJ L 80, 23.3.2002, p. 8–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2003

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/525/oj

32002R0525

Verordening (EG) nr. 525/2002 van de Commissie van 22 maart 2002 houdende afwijking van Verordening (EG) nr. 174/1999 tot vaststelling van de specifieke uitvoeringsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 804/68 van de Raad inzake de uitvoercertificaten en de uitvoerrestituties in de sector melk en zuivelproducten

Publicatieblad Nr. L 080 van 23/03/2002 blz. 0008 - 0008


Verordening (EG) nr. 525/2002 van de Commissie

van 22 maart 2002

houdende afwijking van Verordening (EG) nr. 174/1999 tot vaststelling van de specifieke uitvoeringsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 804/68 van de Raad inzake de uitvoercertificaten en de uitvoerrestituties in de sector melk en zuivelproducten

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1255/1999 van de Raad van 17 mei 1999 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector melk en zuivelproducten(1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1670/2000(2), en met name op artikel 30, lid 1,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) In artikel 20 bis van Verordening (EG) nr. 174/1999 van de Commissie(3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 156/2002(4), zijn de toepassingsbepalingen vastgesteld voor het beheer van het contingent melkpoeder dat naar de Dominicaanse Republiek wordt uitgevoerd op grond van het memorandum van overeenstemming tussen de Europese Gemeenschap en de Dominicaanse Republiek dat bij Besluit 98/486/EG van de Raad(5) is goedgekeurd. Vanwege de moeilijkheden in verband met de toepassing van dat memorandum, waardoor het nodig kan blijken de huidige regeling te wijzigen, dient de indieningstermijn voor de certificaataanvragen voor het in de periode van 1 juli 2002 tot en met 30 juni 2003 geldende contingent te worden uitgesteld.

(2) De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer voor melk en zuivelproducten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

In afwijking van artikel 20 bis, lid 7, van Verordening (EG) nr. 174/1999, moeten de certificaataanvragen voor het in de periode van 1 juli 2002 tot en met 30 juni 2003 geldende contingent worden ingediend in de periode van 1 tot en met 10 mei 2002.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 22 maart 2002.

Voor de Commissie

Franz Fischler

Lid van de Commissie

(1) PB L 160 van 26.6.1999, blz. 48.

(2) PB L 193 van 29.7.2000, blz. 10.

(3) PB L 20 van 27.1.1999, blz. 8.

(4) PB L 25 van 29.1.2002, blz. 24.

(5) PB L 218 van 6.8.1998, blz. 45.

Top