Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001R2418

Verordening (EG) nr. 2418/2001 van de Commissie van 11 december 2001 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 668/2001, teneinde de hoeveelheid waarop de permanente openbare inschrijving voor de uitvoer van gerst uit Duitse interventievoorraden betrekking heeft, tot 1500199 ton te verhogen

OJ L 327, 12.12.2001, p. 9–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/2418/oj

32001R2418

Verordening (EG) nr. 2418/2001 van de Commissie van 11 december 2001 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 668/2001, teneinde de hoeveelheid waarop de permanente openbare inschrijving voor de uitvoer van gerst uit Duitse interventievoorraden betrekking heeft, tot 1500199 ton te verhogen

Publicatieblad Nr. L 327 van 12/12/2001 blz. 0009 - 0010


Verordening (EG) nr. 2418/2001 van de Commissie

van 11 december 2001

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 668/2001, teneinde de hoeveelheid waarop de permanente openbare inschrijving voor de uitvoer van gerst uit Duitse interventievoorraden betrekking heeft, tot 1500199 ton te verhogen

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1766/92 van de Raad van 30 juni 1992 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector granen(1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1666/2000(2), en met name op artikel 5,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) In Verordening (EEG) nr. 2131/93 van de Commissie(3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1630/2000(4), zijn de procedures en de voorwaarden voor de verkoop van granen door de interventiebureaus vastgesteld.

(2) Bij Verordening (EG) nr. 668/2001 van de Commissie(5) is een permanente openbare inschrijving opengesteld voor de uitvoer van 999858 ton gerst in het bezit van het Duitse interventiebureau. Duitsland heeft de Commissie ervan in kennis gesteld dat haar interventiebureau voornemens is de hoeveelheid waarvoor de inschrijving voor uitvoer wordt gehouden, met 500341 ton te verhogen. De totale hoeveelheid waarop de permanente openbare inschrijving voor de uitvoer van gerst uit Duitse interventievoorraden betrekking heeft, moet tot 1500199 ton worden verhoogd.

(3) Wegens de verhoging van de hoeveelheid waarop de inschrijving betrekking heeft, is het nodig wijzigingen aan te brengen in de lijst betreffende de gebieden en de opgeslagen hoeveelheden. Daartoe moet bijlage I bij Verordening (EG) nr. 668/2001 worden aangepast.

(4) De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer voor granen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EG) nr. 668/2001 wordt als volgt gewijzigd:

1. Artikel 2 wordt gelezen: "Artikel 2

1. De inschrijving heeft betrekking op een hoeveelheid van ten hoogste 1500199 ton gerst voor uitvoer naar alle derde landen, met uitzondering van de Verenigde Staten van Amerika, Canada en Mexico.

2. De gebieden waar de 1500199 ton gerst is opgeslagen, zijn vermeld in bijlage I.".

2. Bijlage I wordt vervangen door de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 11 december 2001.

Voor de Commissie

Franz Fischler

Lid van de Commissie

(1) PB L 181 van 1.7.1992, blz. 21.

(2) PB L 193 van 29.7.2000, blz. 1.

(3) PB L 191 van 31.7.1993, blz. 76.

(4) PB L 187 van 26.7.2000, blz. 24.

(5) PB L 93 van 3.4.2001, blz. 20.

BIJLAGE

"BIJLAGE I

>RUIMTE VOOR DE TABEL>"

Top