Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999D0697

1999/697/EG: Beschikking van de Commissie van 13 oktober 1999 houdende wijziging van Beschikking 97/467/EG tot vaststelling van de voorlopige lijsten van inrichtingen in derde landen waaruit de lidstaten de invoer toestaan van konijnenvlees en vlees van gekweekt wild (kennisgeving geschied onder nummer C(1999) 3276) (Voor de EER relevante tekst)

OJ L 275, 26.10.1999, p. 33–33 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 026 P. 338 - 338
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 026 P. 338 - 338
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 026 P. 338 - 338
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 026 P. 338 - 338
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 026 P. 338 - 338
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 026 P. 338 - 338
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 026 P. 338 - 338
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 026 P. 338 - 338
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 026 P. 338 - 338
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 029 P. 174 - 174
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 029 P. 174 - 174
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 042 P. 7 - 7

No longer in force, Date of end of validity: 21/03/2014; stilzwijgende opheffing door 32014D0160

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/697/oj

31999D0697

1999/697/EG: Beschikking van de Commissie van 13 oktober 1999 houdende wijziging van Beschikking 97/467/EG tot vaststelling van de voorlopige lijsten van inrichtingen in derde landen waaruit de lidstaten de invoer toestaan van konijnenvlees en vlees van gekweekt wild (kennisgeving geschied onder nummer C(1999) 3276) (Voor de EER relevante tekst)

Publicatieblad Nr. L 275 van 26/10/1999 blz. 0033 - 0033


BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE

van 13 oktober 1999

houdende wijziging van Beschikking 97/467/EG tot vaststelling van de voorlopige lijsten van inrichtingen in derde landen waaruit de lidstaten de invoer toestaan van konijnenvlees en vlees van gekweekt wild

(kennisgeving geschied onder nummer C(1999) 3276)

(Voor de EER relevante tekst)

(1999/697/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Beschikking 95/408/EG van de Raad van 22 juni 1995 tot vaststelling van voorschriften voor het opstellen, voor een overgangsperiode, van voorlopige lijsten van inrichtingen in derde landen waaruit de lidstaten bepaalde producten van dierlijke oorsprong, visserijproducten en levende tweekleppige weekdieren mogen invoeren(1), laatstelijk gewijzigd bij Beschikking 98/603/EG(2), en met name op artikel 2, lid 1, en artikel 7,

Overwegende hetgeen volgt:

(1) Bij Beschikking 97/467/EG van de Commissie(3), laatstelijk gewijzigd bij Beschikking 98/556/EG(4), zijn voorlopige lijsten van inrichtingen in derde landen vastgesteld waaruit de lidstaten de invoer van konijnenvlees en vlees van gekweekt wild toestaan. In de bij die beschikking vastgestelde lijst zijn geen inrichtingen opgenomen waar vlees van ratieten geproduceerd wordt.

(2) De lijst van derde landen waaruit de lidstaten vlees van ratieten mogen invoeren, de veterinairrechtelijke voorschriften en voorschriften inzake veterinaire certificering voor de invoer van dit vlees in de Gemeenschap zijn nog niet vastgesteld.

(3) De lidstaten mogen op grond van Beschikking 97/467/EG tot en met 1 oktober 1999 inrichtingen voor de invoer van vlees van ratieten erkennen.

(4) De datum 1 oktober 1999 moet vervangen worden door 1 oktober 2000 om verder beraad over de in de toekomst toe te passen regelingen mogelijk te maken, met name in het licht van de opmerkingen die derde landen overeenkomstig het bepaalde in bijlage B bij de overeenkomst inzake sanitaire en fytosanitaire maatregelen hebben gemaakt, en om de bestaande handelsstromen in stand te houden.

(5) De in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Veterinair Comité,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

In artikel 1, lid 2 bis, van Beschikking 97/467/EG wordt "1 oktober 1999" vervangen door "1 oktober 2000".

Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 13 oktober 1999.

Voor de Commissie

David BYRNE

Lid van de Commissie

(1) PB L 243 van 11.10.1995, blz. 17.

(2) PB L 289 van 28.10.1998, blz. 36.

(3) PB L 199 van 26.7.1997, blz. 57.

(4) PB L 266 van 1.10.1998, blz. 86.

Top