Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31999R0806

Verordening (EG) nr. 806/1999 van de Commissie van 16 april 1999 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 881/98 houdende uitvoeringsbepalingen inzake de bescherming van de voor bepaalde soorten v.q.p.r.d. gebruikte aanvullende traditionele aanduidingen

OJ L 102, 17.4.1999, p. 67–67 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/10/1999; stilzwijgende opheffing door 399R2253

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/806/oj

31999R0806

Verordening (EG) nr. 806/1999 van de Commissie van 16 april 1999 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 881/98 houdende uitvoeringsbepalingen inzake de bescherming van de voor bepaalde soorten v.q.p.r.d. gebruikte aanvullende traditionele aanduidingen

Publicatieblad Nr. L 102 van 17/04/1999 blz. 0067 - 0067


VERORDENING (EG) Nr. 806/1999 VAN DE COMMISSIE

van 16 april 1999

tot wijziging van Verordening (EG) nr. 881/98 houdende uitvoeringsbepalingen inzake de bescherming van de voor bepaalde soorten v.q.p.r.d. gebruikte aanvullende traditionele aanduidingen

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 823/87 van de Raad van 16 maart 1987 houdende vaststelling van bijzondere bepalingen betreffende in bepaalde gebieden voortgebrachte kwaliteitswijnen (v.q.p.r.d.)(1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1426/96(2), en met name op artikel 15, lid 8,

Overwegende dat bij Verordening (EG) nr. 881/98 van de Commissie(3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2215/98(4), de uitvoeringsbepalingen inzake de bescherming van voor bepaalde soorten v.q.p.r.d. gebruikte aanvullende traditionele aanduidingen zijn vastgesteld;

Overwegende dat, om meer tijd te geven aan de eventuele gegadigden die voldoen aan de in de verordening vermelde voorwaarden, met het oog op aanvulling van de lijst van de in de bijlage opgesomde traditionele aanduidingen de datum van toepassing van de verordening zes maanden moet worden uitgesteld;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité van beheer voor wijn,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

In artikel 7 van Verordening (EG) nr. 881/98 wordt de datum "1 april 1999" vervangen door "1 oktober 1999".

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de zevende dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 16 april 1999.

Voor de Commissie

Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1) PB L 84 van 27.3.1987, blz. 59.

(2) PB L 184 van 24.7.1996, blz. 1.

(3) PB L 124 van 25.4.1998, blz. 22.

(4) PB L 279 van 16.10.1998, blz. 4.

Top