Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996D0551

96/551/EG: Beschikking van de Commissie van 5 september 1996 houdende tweede wijziging van Beschikking 92/469/EEG tot toelating van methoden voor de indeling van geslachte varkens in Denemarken (Slechts de tekst in de Deense taal is authentiek)

OJ L 236, 18.9.1996, p. 49–52 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 19/12/2008; stilzwijgende opheffing door 32009D0012

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1996/551/oj

31996D0551

96/551/EG: Beschikking van de Commissie van 5 september 1996 houdende tweede wijziging van Beschikking 92/469/EEG tot toelating van methoden voor de indeling van geslachte varkens in Denemarken (Slechts de tekst in de Deense taal is authentiek)

Publicatieblad Nr. L 236 van 18/09/1996 blz. 0049 - 0052


BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 5 september 1996 houdende tweede wijziging van Beschikking 92/469/EEG tot toelating van methoden voor de indeling van geslachte varkens in Denemarken (Slechts de tekst in de Deense taal is authentiek) (96/551/EG)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 3220/84 van de Raad van 13 november 1984 tot vaststelling van het communautaire indelingsschema voor geslachte varkens (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 3513/93 (2), en met name op artikel 5, lid 2,

Overwegende dat de Commissie bij Beschikking 92/469/EEG (3), gewijzigd bij Beschikking 94/564/EG (4), methoden voor de indeling van geslachte varkens in Denemarken heeft geaccepteerd;

Overwegende dat de Deense Regering de Commissie om toestemming heeft gevraagd voor het gebruik van twee nieuwe methoden voor de indeling van geslachte varkens en voor het gebruik van nieuwe formules voor de berekening van het mager-vleesaandeel van geslachte varkens in het kader van de momenteel toegepaste indelingsmethoden "KC" en "FOM/MK"; dat de op grond van artikel 3 van Verordening (EEG) nr. 2967/85 van de Commissie van 24 oktober 1985 houdende nadere bepalingen voor de toepassing van het communautaire indelingsschema voor geslachte varkens (5) vereiste informatie is meegedeeld; dat uit het onderzoek van de aanvraag is gebleken dat aan de voorwaarden voor toelating van de betrokken indelingsmethoden en van de nieuwe formules is voldaan;

Overwegende dat de indelingsmethode "ULTRA-FOM" in Denemarken niet meer wordt gebruikt en dat de toelating voor deze methode bijgevolg kan worden ingetrokken;

Overwegende dat de in deze beschikking vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité van beheer voor varkensvlees,

HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:

Artikel 1

Beschikking 92/469/EEG wordt als volgt gewijzigd:

1. Artikel 1 wordt vervangen door:

"Artikel 1

Voor de indeling van geslachte varkens, als bedoeld in Verordening (EEG) nr. 3220/84, wordt in Denemarken het gebruik toegestaan van de volgende methoden:

- het "Klassificeringscenter" (KC) genaamde apparaat en de bijbehorende schattingsmethode, waarvan de nadere gegevens in deel 1 van de bijlage zijn vermeld;

- het "Fat-O-Meater/Manuel Klassificering" (FOM/MK) genaamde apparaat en de bijbehorende schattingsmethode, waarvan de nadere gegevens in deel 2 van de bijlage zijn vermeld;

- het "Uni-Fat-O-Meater" (UNIFOM) genaamde apparaat en de bijbehorende schattingsmethode, waarvan de nadere gegevens in deel 3 van de bijlage zijn vermeld;

- het "Fully Automatic Ultrasonic Carcase Grading" (AUTOFOM) genaamde apparaat en de bijbehorende schattingsmethode, waarvan de nadere gegevens in deel 4 van de bijlage zijn vermeld".

2. Deel 1 van de bijlage wordt als volgt gewijzigd:

a) De formule in punt 3, onder a), wordt vervangen door:

"^y =62,941 - 0,1706 x1 - 0,0818 x2 - 0,1645 x3 - 0,1964 x4 - 0,1005 x5 - 0,2553 x6 - 0,1813 x7 + 0,0853 x8 + 0,0452 x9 + 0,0513 x10 + 0,0427 x11".

b) In de laatste zin van punt 4 wordt "100 kg" vervangen door "110 kg".

3. Deel 2 van de bijlage wordt als volgt gewijzigd:

a) De formule in punt 3, onder a), wordt vervangen door:

"^y =65,29152 - 0,2106379 x1 - 0,61076 x2 + 0,1128888 x3 + 0,02276837 x4".

b) In de laatste zin van punt 3 wordt "100 kg" vervangen door "110 kg".

4. Deel 3 van de bijlage wordt vervangen door de bijlage bij deze beschikking.

5. Deel 4 van de bijlage bij deze beschikking wordt toegevoegd aan de bijlage.

Artikel 2

Deze beschikking is gericht tot het Koninkrijk Denemarken.

Gedaan te Brussel, 5 september 1996.

Voor de Commissie

Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 301 van 20. 11. 1984, blz. 1.

(2) PB nr. L 320 van 22. 12. 1993, blz. 5.

(3) PB nr. L 265 van 11. 9. 1992, blz. 39.

(4) PB nr. L 215 van 20. 8. 1994, blz. 25.

(5) PB nr. L 285 van 25. 10. 1985, blz. 39.

BIJLAGE

"DEEL 3

Uni-Fat-O-Meater (UNIFOM)

1. De geslachte varkens worden ingedeeld met het "Uni-Fat-O-Meater" (UNIFOM) genaamde apparaat.

2. Het apparaat is hetzelfde als het in deel 2, punt 2, beschreven apparaat. UNIFOM verschilt evenwel van FOM/MK met betrekking tot de apparatuur en de programmatuur voor de interpretatie van het reflectieprofiel van de optische sonde. Bovendien is UNIFORM niet aangesloten op het weeginstrument, zodat het slachtgewicht rechtstreeks kan worden opgenomen in de berekening van het mager-vleesaandeel.

3. Het mager-vleesaandeel van een geslacht varken wordt berekend aan de hand van de onderstaande formule:

^y = 67,520066 - 0,1240656 x1 - 0,8717984 x2 + 0,1088299 x3waarbij:

^y = geschat aandeel mager-vlees van het geslachte varken,

x1 = rugspekdikte (1) in millimeter, gemeten op 8 cm van de middellijn van het hele geslachte varken, tussen de derde- en de vierdelaatste wervel,

x2 = rugspekdikte (1) in millimeter, gemeten op 6 cm van de middellijn van het hele geslachte varken, tussen de derde- en de vierdelaatste rib,

x3 = spierdikte in millimeter, gemeten tegelijk met en op dezelfde plaats als x2.

De formule is geldig voor geslachte varkens met een gewicht tussen 50 en 110 kg."

"DEEL 4

Fully Automatic Ultrasonic Carcase Grading (AUTOFOM)

1. De geslachte varkens worden ingedeeld met het "Fully Automatic Ultrasonic Carcase Grading" (AUTOFOM) genaamde apparaat.

2. Het apparaat is uitgerust met 16 ultrasone transductoren, 2MHz (Krautkrämer, SFK 2 NP) met een meetbereik van 25 mm tussen de transductoren.

De ultrasone gegevens betreffen drie belangrijke delen van het geslachte varken en bestaan uit drie vetdikten en een spierdiepte. De overige parameters hebben betrekking op de bovenstaande parameters.

De meetwaarden worden met behulp van een centrale computer omgerekend in een geschat mager-vleesaandeel.

3. Het mager-vleesaandeel van een geslacht varken wordt berekend op basis van 127 individuele meetpunten aan de hand van de onderstaande formule:

^y = 59,24000168 - 0,030622402 x1 - 0,0559959 x2 - 0,025685901 x3 - 0,0115708 x4 - 0,0364976 x5 - 0,019477801 x6 - 0,0157021 x7 - 0,028626302 x8 - 0,0132835 x9 - 0,012896401 x10 - 0,026035002 x11 - 0,00185023 x12 - 0,0136233 x13 - 0,048098601 x14 - 0,0204149 x15 - 0,0178324 x16 - 0,041277599 x17 - 0,020299699 x18 - 0,0206571 x19 - 0,040948 x20 - 0,014101701 x21 - 0,0245975 x22 - 0,048922502 x23 - 0,018260401 x24 + 0,0050389 x25 + 0,0103042 x26 + 0,0022657 x27 + 0,00243124 x28 + 0,008291731 x29 + 0,00578348 x30 - 0,0017511 x31 + 0,00803249 x32 - 0,000173431 x33 - 0,00513116 x34 + 0,00469745 x35 + 0,000372995 x36 - 0,00014972 x37 - 0,00113224 x38 + 0,000434787 x39 + 0,00121559 x40 - 0,00312394 x41 - 0,00203788 x42 + 0,25331402 x43 - 0,0197071 x44 + 0,0249134 x45 + 0,0494201 x46 + 0,00279633 x47 + 0,053343497 x48 + 0,022081601 x49 + 0,051484603 x50 + 0,039685801 x51 - 0,00879017 x52 - 0,00845072 x53 - 0,00725005 x54 - 0,0103406 x55 - 0,021988701 x56 - 0,025504801 x57 - 0,026593 x58 - 0,067017801 x59 - 0,068600304 x60 - 0,062353503 x61 - 0,049126402 x62 - 0,070018396 x63 - 0,076502904 x64 - 0,071316704 x65 - 0,0104453 x66 - 0,0116967 x67 - 0,000348352 x68 + 0,015280101 x69 - 0,00395203 x70 - 0,026739201 x71 - 0,035513401 x72 - 0,00254834 x73 - 0,00432901 x74 - 0,0049929 x75 - 0,00576441 x76 - 0,00676548 x77 - 0,00772101 x78 - 0,042503901 x79 - 0,048328102 x80 - 0,055129498 x81 - 0,059772301 x82 - 0,0645658 x83 - 0,067458406 x84 + 0,016674001 x85 + 0,0148772 x86 + 0,013334701 x87 + 0,010916 x88 + 0,00617342 x89 + 0,00379121 x90 - 0,034854501 x91 - 0,075036302 x92 - 0,0275991 x93 + 0,000509895 x94 - 0,000547192 x95 - 0,00133919 x96 + 0,000919671 x97 - 0,000180694 x98 - 0,00297095 x99 - 0,001185 x100 - 0,00388737 x101 - 0,00329167 x102 - 0,00305314 x103 - 0,00351509 x104 - 0,00314768 x105 - 0,00292778 x106 - 0,00229802 x107 - 0,00209384 x108 - 0,00177929 x109 - 0,00121272 x110 - 0,000435302 x111 + 0,000315525 x112 + 0,00126716 x113 + 0,00265209 x114 + 0,0147121 x115 + 0,0239079 x116 + 0,025629202 x117 + 0,0204865 x118 + 0,019831302 x119 + 0,0182009 x120 + 0,015869601 x121 + 0,0250687 x122 + 0,025464201 x123 + 0,025771502 x124 + 0,020633401 x125 + 0,020213 x126 + 0,0225557 x127waarbij:

^y = geschat aandeel mager vlees van het geslachte varken.

4. De beschrijving van de meetpunten en de beschrijving van de statistische methode zijn vastgesteld in het Deense Protocol, deel II, dat bij de Commissie is ingediend op grond van artikel 3, lid 3, van Verordening (EEG) nr. 2967/85 van de Commissie.

De formule is geldig voor geslachte varkens met een gewicht tussen 50 en 110 kg."

Top