Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996D0377

96/377/EG, EGKS, Euratom: Besluit van het Europees Parlement van 17 april 1996 waarbij de Commissie kwijting wordt verleend voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen voor het begrotingsjaar 1994 betreffende de afdelingen I - Parlement, II - Raad, III - Commissie, IV - Hof van Justitie, V - Rekenkamer en VI - Economisch en Sociaal Comité/Comité van de Regio's

OJ L 148, 21.6.1996, p. 41–43 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 17/04/1996

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1996/377/oj

31996D0377

96/377/EG, EGKS, Euratom: Besluit van het Europees Parlement van 17 april 1996 waarbij de Commissie kwijting wordt verleend voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen voor het begrotingsjaar 1994 betreffende de afdelingen I - Parlement, II - Raad, III - Commissie, IV - Hof van Justitie, V - Rekenkamer en VI - Economisch en Sociaal Comité/Comité van de Regio's

Publicatieblad Nr. L 148 van 21/06/1996 blz. 0041 - 0049


BESLUIT VAN HET EUROPEES PARLEMENT van 17 april 1996 waarbij de Commissie kwijting wordt verleend voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen voor het begrotingsjaar 1994 betreffende de afdelingen I - Parlement, II - Raad, III - Commissie, IV - Hof van Justitie, V - Rekenkamer en VI - Economisch en Sociaal Comité/Comité van de Regio's (96/377/EGKS, EG, Euratom)

HET EUROPEES PARLEMENT,

- gelet op het EGKS-Verdrag, inzonderheid artikel 78 octies,

- gelet op het EG-Verdrag, inzonderheid artikel 206,

- gelet op het EGA-Verdrag, inzonderheid artikel 180 ter,

- gelet op de begroting voor het begrotingsjaar 1994,

- gezien de jaarrekening en het financieel memorandum van de Europese Gemeenschappen betreffende het begrotingsjaar 1994 (SEC (95) 0252-0255),

- gezien het verslag van de Rekenkamer over het begrotingsjaar 1994 en de antwoorden van de Instellingen (1),

- gezien de betrouwbaarheidsverklaring inzake de activiteiten in het kader van de algemene begroting voor het jaar 1994 en het desbetreffende speciale verslag (2),

- gezien de aanbeveling van de Raad van 11 maart 1996 (C4-0200/96),

- gezien het verslag van de Commissie begrotingscontrole en de adviezen van de Commissie onderzoek, technologische ontwikkeling en energie, de Commissie externe economische betrekkingen, de Commissie sociale zaken en werkgelegenheid, de Commissie regionaal beleid, de Commissie cultuur, jeugd, onderwijs en media, de Commissie ontwikkelingssamenwerking, de Commissie rechten van de vrouw, de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbescherming, de Commissie vervoer en toerisme en de Commissie visserij (A4-0098/96),

1. stelt vast dat de goedgekeurde ontvangsten en uitgaven in het begrotingsjaar 1994 bedroegen:

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

2. verleent de Commissie kwijting voor de uitvoering van de volgende bedragen:

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

3. stemt ermee in dat nog definitieve controles moeten worden uitgevoerd van de EOGFL-uitgaven die door de Lid-Staten worden opgegeven en dat de cijfers eventueel nog moeten worden gecorrigeerd;

4. behoudt zich derhalve het recht voor bovengenoemde bedragen, voor zover zij betrekking hebben op uitgaven van het EOGFL, afdeling Garantie, opnieuw te onderzoeken, in het kader van de beschikking inzake de goedkeuring van de rekeningen voor het begrotingsjaar 1994 dat aan het Europees Parlement zal worden toegezonden met het oog op een aanvullend kwijtingsbesluit;

5. formuleert zijn opmerkingen in de resolutie die een integraal onderdeel vormt van dit besluit;

6. verzoekt zijn Voorzitter dit besluit en de resolutie met zijn opmerkingen te doen toekomen aan de Commissie, de Raad, het Hof van Justitie, de Rekenkamer, het Economisch en Sociaal Comité, het Comité van de Regio's en de Europese Investeringsbank en te zorgen voor publikatie ervan in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen (serie L).

De Secretaris-generaal

Enrico VINCI

De Voorzitter

Klaus HÄNSCH

(1) PB nr. C 303 van 14. 11. 1995.

(2) PB nr. C 352 van 30. 12. 1995, blz. 5 en 11.

Top