EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31995R0298

VERORDENING (EG) Nr. 298/95 VAN DE COMMISSIE van 14 februari 1995 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1981/94 van de Raad betreffende de opening en de wijze van beheer van communautaire tariefcontingenten voor bepaalde produkten van oorsprong uit Algerije, Cyprus, Egypte, Israël, Jordanië, Malta, Marokko, de bezette gebieden, Tunesië en Turkije, alsmede modaliteiten voor de verlenging of aanpassing van die contingenten

OJ L 35, 15.2.1995, p. 6–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 01/07/1996; stilzwijgende opheffing door 396R1099

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/298/oj

31995R0298

VERORDENING (EG) Nr. 298/95 VAN DE COMMISSIE van 14 februari 1995 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1981/94 van de Raad betreffende de opening en de wijze van beheer van communautaire tariefcontingenten voor bepaalde produkten van oorsprong uit Algerije, Cyprus, Egypte, Israël, Jordanië, Malta, Marokko, de bezette gebieden, Tunesië en Turkije, alsmede modaliteiten voor de verlenging of aanpassing van die contingenten

Publicatieblad Nr. L 035 van 15/02/1995 blz. 0006 - 0007


VERORDENING (EG) Nr. 298/95 VAN DE COMMISSIE van 14 februari 1995 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1981/94 van de Raad betreffende de opening en de wijze van beheer van communautaire tariefcontingenten voor bepaalde produkten van oorsprong uit Algerije, Cyprus, Egypte, Israël, Jordanië, Malta, Marokko, de bezette gebieden, Tunesië en Turkije, alsmede modaliteiten voor de verlenging of aanpassing van die contingenten

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 1981/94 van de Raad van 25 juli 1994 betreffende de opening en de wijze van beheer van communautaire tariefcontingenten voor bepaalde produkten van oorsprong uit Algerije, Cyprus, Egypte, Israël, Jordanië, Malta, Marokko, de bezette gebieden, Tunesië en Turkije, alsmede modaliteiten voor de verlenging of aanpassing van die contingenten (1), inzonderheid op artikel 7,

Overwegende dat in verband met de resultaten van de multilaterale handelsbesprekingen in het kader van de Uruguay-Ronde van de GATT, de invoerregeling voor tomaten en courgettes is gewijzigd;

Overwegende dat in artikel 25 van de Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en het Koninkrijk Marokko is bepaald dat de Gemeenschap, wanneer de bestaande communautaire voorschriften worden gewijzigd, voor de betrokken produkten de in de Overeenkomst opgenomen regeling kan wijzigen;

Overwegende dat de Gemeenschap met het Koninkrijk Marokko is overeengekomen de bedoelde regeling aan te passen via een overeenkomst in de vorm van een briefwisseling;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité douanewetboek,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

In bijlage IV van Verordening (EG) nr. 1981/94 worden de volgnummers 09.1117 en 09.1118 gewijzigd en wordt het volgnummer 09.1133 bijgevoegd, zoals aangegeven in de onderstaande tabel:

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Zij is van toepassing met ingang van 1 januari 1995.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 14 februari 1995.

Voor de Commissie

Franz FISCHLER

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 199 van 2. 8. 1994, blz. 1.

(2) De invoerprijs bij inachtneming waarvan het aanvullende specifieke recht voorzien in de lijst van concessies van de Gemeenschap in de GATT wordt verlaagd tot 0, is vastgesteld op 560 ecu/ton.

(3) Het aanvullende specifieke recht is van toepassing.

(4) In het kader van dit contingent wordt het aanvullende specifieke recht voorzien in de lijst van concessies van de Gemeenschap in de GATT, verlaagd tot 0, van 1 oktober tot en met 20 april, op voorwaarde dat de invoerprijs gelijk is aan of hoger dan 451 ecu/ton, verlaagd tot 445 ecu/ton van 1 februari tot 31 maart 1995 en verlaagd tot 439 ecu/ton van 1 februari tot 31 maart 1996.

(5) Ligt de invoerprijs van een partij respectievelijk 2 %, 4 %, 6 % of 8 % beneden de invoerprijs van:

- 560 ecu/ton voor tomaten

en

- 451 ecu/ton voor courgettes, verlaagd tot 445 ecu/ton van 1 februari tot 31 maart 1995 en tot 439 ecu/ton van 1 februari tot 31 maart 1996,

dan is het specifieke douanerecht gelijk aan respectievelijk 2 %, 4 %, 6 % of 8 % van de invoerprijs.

Ligt de invoerprijs van een partij beneden 92 % van

- 560 ecu/ton voor tomaten

en

- 451 ecu/ton voor courgettes, verlaagd tot 445 ecu/ton van 1 februari tot 31 maart 1995 en tot 439 ecu/ton van 1 februari tot 31 maart 1996,

dan geldt het in het kader van de GATT geconsolideerde specifieke douanerecht."

Top