Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31994R3221

VERORDENING (EG) Nr. 3221/94 VAN DE COMMISSIE van 21 december 1994 tot vaststelling, wegens de toetreding van Oostenrijk, Finland en Zweden, van de wegingscoëfficiënten voor de berekening van de gemeenschappelijke marktprijs voor geslachte varkens en houdende intrekking van Verordening (EG) nr. 1591/94

OJ L 337, 24.12.1994, p. 63–64 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 064 P. 137 - 138
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 064 P. 137 - 138

No longer in force, Date of end of validity: 01/07/1995; opgeheven door 395R1449

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/3221/oj

31994R3221

VERORDENING (EG) Nr. 3221/94 VAN DE COMMISSIE van 21 december 1994 tot vaststelling, wegens de toetreding van Oostenrijk, Finland en Zweden, van de wegingscoëfficiënten voor de berekening van de gemeenschappelijke marktprijs voor geslachte varkens en houdende intrekking van Verordening (EG) nr. 1591/94

Publicatieblad Nr. L 337 van 24/12/1994 blz. 0063 - 0064
Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 3 Deel 64 blz. 0137
Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 3 Deel 64 blz. 0137


VERORDENING (EG) Nr. 3221/94 VAN DE COMMISSIE van 21 december 1994 tot vaststelling, wegens de toetreding van Oostenrijk, Finland en Zweden, van de wegingscoëfficiënten voor de berekening van de gemeenschappelijke marktprijs voor geslachte varkens en houdende intrekking van Verordening (EG) nr. 1591/94

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op de Akte van Toetreding van Noorwegen, Oostenrijk, Finland en Zweden, en met name op artikel 169,

Overwegende dat de gemeenschappelijke marktprijs voor geslachte varkens, als bedoeld in artikel 4, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 2759/75 van de Raad van 29 oktober 1975 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector varkensvlees (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1249/89 (2), dient te worden berekend door de in iedere Lid-Staat geconstateerde prijzen te wegen met de coëfficiënten die het relatieve belang aangeven van de varkensstapel van iedere Lid-Staat; dat het dienstig is deze coëfficiënten te bepalen aan de hand van de varkensstapels zoals die begin december van ieder jaar worden geteld overeenkomstig Richtlijn 93/23/EEG van de Raad van 1 juni 1993 betreffende de statistische enquêtes op het gebied van de varkensproduktie (3); dat in december 1993 in Zweden de varkensstapel niet is geteld en daarom voor dat land de coëfficiënten moeten worden bepaald op grond van de telling van juni 1994;

Overwegende dat de wegingscoëfficiënten zijn vastgesteld op basis van de resultaten van de telling van december 1993; dat deze coëfficiënten overeenkomstig artikel 169 van de Toetredingsakte moeten worden aangepast ingevolge de toetreding van Oostenrijk, Finland en Zweden tot de Europese Unie,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De in artikel 4, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 2759/75 bedoelde wegingscoëfficiënten worden vastgesteld in de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Verordening (EG) nr. 1591/94 van de Commissie (4) wordt ingetrokken.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 1995 onder voorbehoud van de inwerkingtreding van het Verdrag betreffende de toetreding van Noorwegen, Oostenrijk, Finland en Zweden.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 21 december 1994.

Voor de Commissie

René STEICHEN

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 282 van 1. 11. 1975, blz. 1.

(2) PB nr. L 129 van 11. 5. 1989, blz. 12.

(3) PB nr. L 149 van 21. 6. 1993, blz. 1.

(4) PB nr. L 167 van 1. 7. 1994, blz. 21.

BIJLAGE

Wegingscoëfficiënten voor de berekening van de gemeenschappelijke marktprijs voor geslachte varkens

"" ID="1">België> ID="2">6,0"> ID="1">Denemarken> ID="2">9,2"> ID="1">Duitsland> ID="2">22,2"> ID="1">Griekenland> ID="2">1,0"> ID="1">Spanje> ID="2">15,3"> ID="1">Frankrijk> ID="2">10,9"> ID="1">Ierland> ID="2">1,3"> ID="1">Italië> ID="2">6,8"> ID="1">Luxemburg> ID="2">0,1"> ID="1">Nederland> ID="2">11,9"> ID="1">Portugal> ID="2">2,3"> ID="1">Verenigd Koninkrijk> ID="2">6,7"> ID="1">Oostenrijk> ID="2">3,2"> ID="1">Finland> ID="2">1,1"> ID="1">Zweden> ID="2">2,0.">

Top