EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31994R3220

VERORDENING (EG) Nr. 3220/94 VAN DE COMMISSIE van 21 december 1994 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2205/94 tot vaststelling van het maximumvochtgehalte voor graan dat in het verkoopseizoen 1994/1995 in bepaalde Lid-Staten voor interventie wordt aangeboden

OJ L 337, 24.12.1994, p. 61–62 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 064 P. 135 - 136
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 064 P. 135 - 136

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1995

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/3220/oj

31994R3220

VERORDENING (EG) Nr. 3220/94 VAN DE COMMISSIE van 21 december 1994 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2205/94 tot vaststelling van het maximumvochtgehalte voor graan dat in het verkoopseizoen 1994/1995 in bepaalde Lid-Staten voor interventie wordt aangeboden

Publicatieblad Nr. L 337 van 24/12/1994 blz. 0061 - 0062
Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 3 Deel 64 blz. 0135
Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 3 Deel 64 blz. 0135


VERORDENING (EG) Nr. 3220/94 VAN DE COMMISSIE van 21 december 1994 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2205/94 tot vaststelling van het maximumvochtgehalte voor graan dat in het verkoopseizoen 1994/1995 in bepaalde Lid-Staten voor interventie wordt aangeboden

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelt op de Akte van Toetreding van Noorwegen, Oostenrijk, Finland en Zweden (1), en met name op artikel 169, lid 2,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1766/92 van de Raad van 30 juni 1992 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector granen (2), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1866/94 (3), en met name op artikel 5,

Overwegende dat op verzoek van Oostenrijk en Zweden op grond van artikel 2, lid 4, van Verordening (EEG) nr. 689/92 van de Commissie van 19 maart 1992 tot vaststelling van de procedures en voorwaarden voor de overneming van granen door de interventiebureaus (4), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2204/94 (5), het maximumvochtgehalte van graan dat in het verkoopseizoen 1994/1995 voor interventie wordt aangeboden in Oostenrijk en Zweden, op 15 % moet worden vastgesteld;

Overwegende dat Verordening (EG) nr. 2205/94 van de Commissie van 9 september 1994 tot vaststelling van het maximumvochtgehalte voor graan dat in het verkoopseizoen 1994/1995 in bepaalde Lid-Staten voor interventie wordt aangeboden (6) bijgevolg moet worden gewijzigd;

Overwegende dat, op grond van artikel 2, lid 3, van het Toetredingsverdrag, de Instellingen van de Europese Gemeenschappen vóór de toetreding de in artikel 169 van de Toetredingsakte bedoelde maatregelen kunnen vaststellen, met dien verstande dat deze maatregelen slechts in werking treden onder voorbehoud en op de datum van inwerkingtreding van het Verdrag,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De bijlage bij Verordening (EG) nr. 2205/94 wordt vervangen door de bijlage bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag en onder voorbehoud van de inwerkingtreding van het Verdrag betreffende de toetreding van Noorwegen, Oostenrijk, Finland en Zweden.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 21 december 1994.

Voor de Commissie

René STEICHEN

Lid van de Commissie

(1) PB nr. C 241 van 29. 8. 1994, blz. 1.

(2) PB nr. L 181 van 1. 7. 1992, blz. 21.

(3) PB nr. L 197 van 30. 7. 1994, blz. 1.

(4) PB nr. L 74 van 20. 3. 1992, blz. 18.

(5) PB nr. L 236 van 10. 9. 1994, blz. 13.

(6) PB nr. L 236 van 10. 9. 1994, blz. 14.

BIJLAGE

Maximumvochtgehalte voor in het verkoopseizoen 1994/1995 voor interventie aangeboden graan

"" ID="1">Oostenrijk> ID="2">Alle graansoorten behalve harde tarwe, maïs en sorgho"> ID="1">België> ID="2">Alle graansoorten behalve harde tarwe, maïs en sorgho"> ID="1">Denemarken> ID="2">Alle graansoorten behalve harde tarwe, rogge, maïs en sorgho"> ID="1">Duitsland> ID="2">Alle graansoorten behalve harde tarwe, maïs en sorgho"> ID="1">Frankrijk> ID="2">Alle graansoorten behalve harde tarwe, maïs en sorgho"> ID="1">Ierland> ID="2">Alle graansoorten behalve harde tarwe, maïs en sorgho"> ID="1">Luxemburg> ID="2">Alle graansoorten behalve harde tarwe, maïs en sorgho"> ID="1">Nederland> ID="2">Alle graansoorten behalve harde tarwe, maïs en sorgho"> ID="1">Portugal> ID="2">Alle graansoorten behalve harde tarwe, maïs en sorgho"> ID="1">Zweden> ID="2">Alle graansoorten behalve harde tarwe, maïs en sorgho">

Top