EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31993R1714

VERORDENING (EEG) Nr. 1714/93 VAN DE COMMISSIE van 30 juni 1993 tot vaststelling, voor het verkoopseizoen 1993/1994, van het forfaitair bedrag als bedoeld in de regeling inzake een minimumvoorraad in de sector suiker

OJ L 159, 1.7.1993, p. 99–99 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1994

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/1714/oj

31993R1714

VERORDENING (EEG) Nr. 1714/93 VAN DE COMMISSIE van 30 juni 1993 tot vaststelling, voor het verkoopseizoen 1993/1994, van het forfaitair bedrag als bedoeld in de regeling inzake een minimumvoorraad in de sector suiker

Publicatieblad Nr. L 159 van 01/07/1993 blz. 0099 - 0099


VERORDENING (EEG) Nr. 1714/93 VAN DE COMMISSIE van 30 juni 1993 tot vaststelling, voor het verkoopseizoen 1993/1994, van het forfaitair bedrag als bedoeld in de regeling inzake een minimumvoorraad in de sector suiker

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1785/81 van de Raad van 30 juni 1981 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector suiker (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1548/93 (2), en met name op artikel 12, lid 3,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1789/81 van de Raad van 30 juni 1981 tot vaststelling van de algemene bepalingen betreffende de regeling inzake een minimumvoorraad in de sector suiker (3),

Overwegende dat artikel 3, onder b), en artikel 6, onder a), van Verordening (EEG) nr. 1789/81 bepalen dat afstand kan worden gedaan van het voordeel begrepen in de interventieprijs voor de kosten in verband met de minimumvoorraad;

Overwegende dat om dit voordeel te bepalen Verordening (EEG) nr. 189/77 van de Commissie van 28 januari 1977 houdende de uitvoeringsbepalingen voor de regeling inzake een minimumvoorraad in de sector suiker (4), gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1920/81 (5), voorziet in de vaststelling van een forfaitair bedrag voor elk verkoopseizoen;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité van beheer voor suiker,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Voor het verkoopseizoen 1993/1994 wordt het in artikel 6 van Verordening (EEG) nr. 189/77 bedoelde forfaitair bedrag vastgesteld op 0,160 ecu per 100 kg suiker, uitgedrukt in witte suiker.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 1 juli 1993.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 30 juni 1993.

Voor de Commissie

René STEICHEN

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 177 van 1. 7. 1981, blz. 4.

(2) PB nr. L 154 van 25. 6. 1993, blz. 10.

(3) PB nr. L 177 van 1. 7. 1981, blz. 39.

(4) PB nr. L 25 van 29. 1. 1977, blz. 27.

(5) PB nr. L 189 van 11. 7. 1981, blz. 23.

Top