Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31992R2053

VERORDENING (EEG) Nr. 2053/92 VAN DE RAAD van 30 juni 1992 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2169/81 tot vaststelling van de algemene voorschriften van de steunregeling voor katoen

OJ L 215, 30.7.1992, p. 12–12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 043 P. 189 - 189
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 043 P. 189 - 189

No longer in force, Date of end of validity: 01/09/1995

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/2053/oj

31992R2053

VERORDENING (EEG) Nr. 2053/92 VAN DE RAAD van 30 juni 1992 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2169/81 tot vaststelling van de algemene voorschriften van de steunregeling voor katoen -

Publicatieblad Nr. L 215 van 30/07/1992 blz. 0012 - 0012
Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 3 Deel 43 blz. 0189
Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 3 Deel 43 blz. 0189


VERORDENING (EEG) Nr. 2053/92 VAN DE RAAD van 30 juni 1992 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2169/81 tot vaststelling van de algemene voorschriften van de steunregeling voor katoen

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op de Akte van Toetreding van Griekenland, inzonderheid op punt 9 van het daaraan gehechte Protocol nr. 4 betreffende katoen, laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 2052/92 (1),

Gezien het voorstel van de Commissie (2),

Overwegende dat naar aanleiding van de aanpassing, bij de Verordeningen (EEG) nr. 1964/87 (3) (EEG) nr. 2052/92, van de steunregeling voor katoen die is ingesteld bij het aan de Akte van Toetreding van Griekenland gehechte Protocol nr. 4, wijzigingen moeten worden aangebracht in artikel 7, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 2169/81 (4),

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Artikel 7, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 2169/81 wordt gelezen:

"2. In het in artikel 2, lid 2, eerste alinea, van Verordening (EEG) nr. 1964/87 bedoelde geval en onverminderd de toepassing van het maximum van 15 % van de streefprijs wordt de verlaging van het steunbedrag volgens de onderstaande formule berekend:

v = SP ×

GP-GMH

GMH

× 0,50

waarin:

v = het bedrag van de verlaging;

SP = de streefprijs;

GP = de geraamde produktie; en

GMH = de gegarandeerde maximumhoeveelheid.".

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Zij is van toepassing vanaf het verkoopseizoen 1992/1993.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Luxemburg, 30 juni 1992.

Voor de Raad

De Voorzitter

Arlindo MARQUES CUNHA

(1) Zie bladzijde 10 van dit Publikatieblad.(2) PB nr. C 119 van 11. 5. 1992, blz. 26.(3) PB nr. L 184 van 3. 7. 1987, blz. 14.(4) PB nr. L 211 van 31. 7. 1981, blz. 2. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 791/89 (PB nr. L 85 van 30. 3. 1989, blz. 7).

Top