Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31991R1325

VERORDENING (EEG) Nr. 1325/91 VAN DE COMMISSIE van 21 mei 1991 houdende vaststelling van eenheidswaarden voor de bepaling van de douanewaarde van bepaalde aan bederf onderhevige goederen

OJ L 127, 23.5.1991, p. 7–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

No longer in force, Date of end of validity: 07/06/1991

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/1325/oj

31991R1325

VERORDENING (EEG) Nr. 1325/91 VAN DE COMMISSIE van 21 mei 1991 houdende vaststelling van eenheidswaarden voor de bepaling van de douanewaarde van bepaalde aan bederf onderhevige goederen -

Publicatieblad Nr. L 127 van 23/05/1991 blz. 0007 - 0010


VERORDENING ( EEG ) Nr . 1325/91 VAN DE COMMISSIE van 21 mei 1991 houdende vaststelling van eenheidswaarden voor de bepaling van de douanewaarde van bepaalde aan bederf onderhevige goederen

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening ( EEG ) nr . 1577/81 van de Commissie van 12 juni 1981 houdende invoering van een systeem van vereenvoudigde procedures voor de bepaling van de douanewaarde van bepaalde aan bederf onderhevige goederen ( 1 ), laatstelijk gewijzigd bij Verordening ( EEG ) nr . 3334/90 ( 2 ), inzonderheid op artikel 1,

Overwegende dat in artikel 1 van Verordening ( EEG ) nr . 1577/81 is bepaald dat de Commissie periodieke eenheidswaarden vaststelt voor de produkten die zijn omschreven in de in de bijlage opgenomen klasse-indeling;

Overwegende dat de toepassing van de regelen en maatstaven bepaald in deze zelfde verordening op de gegevens die overeenkomstig het bepaalde in artikel 1, lid 2, van genoemde verordening aan de Commissie zijn medegedeeld, ertoe leidt voor de betrokken produkten de eenheidswaarden vast te stellen die zijn vermeld in de bijlage bij de onderhavige verordening,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD : Artikel 1

De eenheidswaarden bedoeld in artikel 1, lid 1, van Verordening ( EEG ) nr . 1577/81 worden vastgesteld zoals in de in de bijlage opgenomen lijst is vermeld . Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op 24 mei 1991 . Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat .

Gedaan te Brussel, 21 mei 1991 . Voor de Commissie

Christiane SCRIVENER

Lid van de Commissie ( 1 ) PB nr . L 154 van 13 . 6 . 1981, blz . 26 . ( 2 ) PB nr . L 321 van 21 . 11 . 1990, blz . 6 .

BIJLAGE

Ru - briek GN-code Omschrijving Bedrag van de eenheidswaarden/100 kg netto Ecu Bfr./Lfr . Dkr . DM Ffr . Dr . Iers £ Lire Fl . £ sterling 1.10 0701 90 51

0701 90 59 Nieuwe aardappelen ( primeurs ) 32,26 1 365 253,67 66,39 225,22 7 262 24,79 49 446 74,79 22,40 1.20 0702 00 10

0702 00 90 Tomaten 78,97 3 342 620,94 162,51 551,30 17 777 60,70 121 036 183,08 54,83 1.30 0703 10 19 Uien ( andere dan plantuitjes ) 26,18 1 108 205,86 53,87 182,77 5 893 20,12 40 128 60,70 18,18 1.40 0703 20 00 Knoflook 230,56 9 759 1 812,85 474,44 1 609,53 51 901 177,22 353 364 534,52 160,09 1.50 ex 0703 90 00 Prei 31,69 1 342 249,61 65,25 221,05 7 103 24,39 48 368 73,54 22,07 1.60 ex 0704 10 10

ex 0704 10 90 Bloemkool 111,88 4 727 881,91 229,55 781,19 24 749 86,13 171 354 258,72 78,54 1.70 0704 20 00 Spruitjes 53,72 2 267 423,88 110,06 374,08 11 735 41,29 82 719 124,09 37,72 1.80 0704 90 10 Witte kool en rode kool 23,77 1 004 187,40 48,78 165,99 5 259 18,30 36 411 54,97 16,69 1.90 ex 0704 90 90 Spruitende broccoli ( Brassica oleracea var . italica ) 134,42 5 690 1 056,94 276,61 938,40 30 259 103,32 206 021 311,64 93,33 1.100 ex 0704 90 90 Chinese kool 54,22 2 295 426,33 111,57 378,52 12 205 41,67 83 102 125,70 37,65 1.110 0705 11 10

0705 11 90 Kropsla 63,31 2 679 497,79 130,27 441,96 14 251 48,66 97 030 146,77 43,96 1.120 ex 0705 29 00 Andijvie 45,32 1 923 357,88 93,59 315,84 10 133 34,99 69 174 105,45 31,22 1.130 ex 0706 10 00 Wortelen 48,03 2 033 377,66 98,83 335,30 10 812 36,92 73 614 111,35 33,35 1.140 ex 0706 90 90 Radijs 54,33 2 302 429,62 111,96 379,00 12 152 41,89 83 107 126,19 37,58 1.150 0707 00 11

0707 00 19 Komkommers 30,33 1 284 238,50 62,42 211,75 6 828 23,31 46 489 70,32 21,06 1.160 0708 10 10

0708 10 90 Erwten ( Pisum sativum ), peultjes daaronder begrepen 200,02 8 466 1 572,71 411,60 1 396,32 45 026 153,75 306 556 463,71 138,88 1.170 Bonen : 1.170.1 0708 20 10

0708 20 90 Bonen ( Vigna spp ., Phaseolus spp .) 119,83 5 072 942,24 246,59 836,57 26 976 92,11 183 664 277,82 83,21 1.170.2 0708 20 10

0708 20 90 Bonen ( Phaseolus ssp ., vulgaris var . Compressus Savi ) 176,64 7 477 1 388,88 363,48 1 233,11 39 763 135,78 270 723 409,51 122,65 1.180 ex 0708 90 00 Tuinbonen 41,33 1 749 324,96 85,04 288,51 9 303 31,76 63 342 95,81 28,69 1 .190 0709 10 00 Artisjokken 76,11 3 221 598,42 156,61 531,31 17 132 58,50 116 646 176,44 52,84 1.200 Asperges : 1.200.1 ex 0709 20 00 - Groene 245,92 10 410 1 933,63 506,05 1 716,77 55 359 189,03 376 908 570,13 170,76 1.200.2 ex 0709 20 00 - Andere 364,91 15 446 2 869,17 750,90 2 547,38 82 143 280,49 559 265 845,98 253,37 1.210 0709 30 00 Aubergines 71,56 3 029 562,68 147,26 499,57 16 109 55,00 109 679 165,90 49,69 1.220 ex 0709 40 00 Bleekselderij ( Apium graveolens var . Dulce ) 78,07 3 304 613,86 160,65 545,01 17 574 60,01 119 655 181,00 54,21 1.230 0709 51 30 Cantharellen 547,80 23 223 4 305,96 1 127,97 3 777,47 112 445 420,46 845 160 1 271,93 383,30 1.240 0709 60 10 Niet-scherpsmakende pepers 118,34 5 009 930,46 243,51 826,11 26 638 90,96 181 369 274,35 82,17 1.250 0709 90 50 Venkel 132,46 5 606 1 044,13 272,03 925,86 29 388 102,12 202 520 306,62 92,52 1.260 0709 90 70 Kleine pompoenen ( zogenaamde courgettes ) 89,13 3 773 700,86 183,42 622,26 20 065 68,51 136 613 206,65 61,89 1.270 0714 20 10 Bataten ( zoete aardappelen ), geheel, vers (bestemd voor menselijke consumptie ) 72,78 3 080 573,11 149,64 502,35 15 180 55,82 112 490 168,76 50,99 2.10 ex 0802 40 00 Kastanjes ( Castanea spp .), vers 87,98 3 716 694,15 180,34 612,04 18 967 67,47 135 667 203,31 61,65 2.20 ex 0803 00 10 Bananen ( andere dan "plantains "), vers 61,46 2 601 483,28 126,48 429,08 13 836 47,24 94 202 142,49 42,67 2.30 ex 0804 30 00 Ananassen, vers 45,92 1 944 361,11 94,51 320,61 10 338 35,30 70 390 106,47 31,89 2.40 ex 0804 40 10

ex 0804 40 90 Advokaten, vers 102,37 4 333 804,91 210,65 714,64 23 044 78,69 156 896 237,33 71,08 2.50 ex 0804 50 00 Guaves en manga's, vers 125,50 5 312 986,80 258,26 876,13 28 251 96,47 192 350 290,96 87,14 2.60 Sinaasappelen, andere dan pomeransen ( bittere oranjeappelen ), vers : 2.60.1 0805 10 11

0805 10 21

0805 10 31

0805 10 41 - Bloedsinaasappelen en halfbloedsinaasappelen 86,60 3 666 680,95 178,21 604,58 19 495 66,57 132 732 200,78 60,13 2.60.2 0805 10 15

0805 10 25

0805 10 35

0805 10 45 - Navels, navelines, navelates, salustiana's, verna's, valencia lates, maltaises, shamoutis, ovalis, trovita en hamlins 39,01 1 651 306,76 80,28 272,36 8 782 29,99 59 796 90,45 27,09 2.60.3 0805 10 19

0805 10 29

0805 10 39

0805 10 49 - Andere 34,76 1 471 273,98 71,38 242,95 7 711 26,79 53 142 80,45 24,27 2 .70 Mandarijnen ( tangerines en satsuma's daaronder begrepen ), vers; clementines, wilkings en dergelijke kruisingen van citrusvruchten, vers : 2.70.1 ex 0805 20 10 - Clementines 98,73 4 183 780,66 203,45 688,69 22 082 76,12 151 013 229,30 68,30 2.70.2 ex 0805 20 30 - Monreales en satsuma's 87,22 3 692 685,85 179,49 608,93 19 635 67,05 133 687 202,22 60,56 2.70.3 ex 0805 20 50 - Mandarijnen en wilkings 97,89 4 143 769,67 201,43 683,35 22 035 75,24 150 026 226,94 67,97 2.70.4 ex 0805 20 70

ex 0805 20 90 - Tangerines en andere 69,39 2 937 545,63 142,79 484,43 15 621 53,34 106 356 160,88 48,18 2.80 ex 0805 30 10 Citroenen ( Citrus limon, Citrus limonum ), vers 39,77 1 683 312,72 81,84 277,65 8 953 30,57 60 956 92,20 27,61 2.85 ex 0805 30 90 Lemmetjes ( Citrus aurantifolia ), vers 167,07 7 072 1 313,66 343,80 1 166,33 37 609 128,42 256 062 387,33 116,01 2.90 Pompelmoezen en pomelo's of grapefruit, vers : 2.90.1 ex 0805 40 00 - Witte 40,83 1 728 321,03 84,01 285,02 9 191 31,38 62 576 94,65 28,35 2 .90.2 ex 0805 40 00 - Roze 78,20 3 310 614,86 160,91 545,90 17 603 60,11 119 850 181,29 54,29 2.100 0806 10 11

0806 10 15

0806 10 19 Druiven voor tafelgebruik 129,76 5 493 1 020,32 267,03 905,89 29 211 99,74 198 883 300,84 90,10 2.110 0807 10 10 Watermeloenen 37,72 1 596 296,57 77,61 263,31 8 490 28,99 57 809 87,44 26,19 2.120 Andere meloenen : 2.120.1 ex 0807 10 90 - Amarillo, Cuper, Honey Dew ( daaronder begrepen Cantalene ), Onteniente, Piel de Sapo ( daaronder begrepen Verde Liso ), Rochet, Tendral, Futuro 102,37 4 333 804,94 210,66 714,67 23 045 78,69 156 902 237,34 71,08 2.120.2 ex 0807 10 90 - Andere 122,61 5 190 964,07 252,31 855,95 27 601 94,25 187 920 284,26 85,13 2.130 0808 10 91

0808 10 93

0808 10 99 Appelen 60,07 2 542 472,31 123,61 419,34 13 522 46,17 92 064 139,26 41,71 2.140 Peren : 2.140.1 0808 20 31

0808 20 33

0808 20 35

0808 20 39 Peren - Nashi ( Pyrus pyrifolia ) 184,12 7 793 1 447,68 378,88 1 285,32 41 446 141,52 282 186 426,85 127,84 2.140.2 0808 20 31

0808 20 33

0808 20 35

0808 20 39 Andere 78,17 3 309 614,68 160,87 545,74 17 598 60,09 119 816 181,24 54,28 2.150 0809 10 00 Abrikozen 69,21 2 929 544,23 142,43 483,19 15 581 53,20 106 083 160,46 48,06 2.160 0809 20 10

0809 20 90 Kersen 151,28 6 386 1 193,65 309,95 1 053,40 33 046 116,27 232 934 349,44 106,23 2.170 ex 0809 30 00 Perziken 243,24 10 296 1 912,57 500,54 1 698,07 54 756 186,97 372 802 563,92 168,89 2.180 ex 0809 30 00 Nectarines 106,81 4 533 843,46 220,60 744,40 23 883 82,46 163 032 248,54 73,60 2.190 0809 40 11

0809 40 19 Pruimen 175,66 7 436 1 381,21 361,48 1 226,30 39 543 135,03 269 229 407,25 121,97 2.200 0810 10 10

0810 10 90 Aardbeien 146,67 6 208 1 153,26 301,82 1 023,92 33 017 112,74 224 797 340,04 101,84 2.205 0810 20 10 Frambozen 220,99 51 684 9 600,19 2 512,50 8 523,49 274 849 938,53 1 871 289 2 830,64 847,79 2.210 0810 40 30 Blauwe bosbessen ( vruchten van de Vaccinium myrtillus ) 145,50 6 146 1 147,96 298,25 1 012,17 31 366 111,57 224 360 336,22 101,95 2.220 0810 90 10 Kiwi's ( Actinidia chinensis Planch.) 110,80 4 690 871,21 228,00 773,50 24 942 85,17 169 819 256,88 76,93 2.230 ex 0810 90 80 Granaatappels 54,65 2 307 431,24 111,97 380,57 11 938 42,00 84 154 126,24 38,38 2.240 ex 0810 90 80 Kaki-appels ( daaronder begrepen Sharon-vrucht ) 299,23 12 666 2 352,76 615,75 2 088,89 67 358 230,01 458 605 693,71 207,77 2.250 ex 0810 90 30 Litchis 246,87 10 450 1 941,06 508,00 1 723,37 55 572 189,76 378 357 572,32 171,41

Top