Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31987R1953

Verordening (EEG) nr. 1953/87 van de Commissie van 3 juli 1987 houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 1678/85 ten aanzien van de landbouwomrekeningskoers die geldt in de sector varkensvlees in het Verenigd Koninkrijk

OJ L 185, 4.7.1987, p. 68–69 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

No longer in force, Date of end of validity: 23/07/1988

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/1953/oj

31987R1953

Verordening (EEG) nr. 1953/87 van de Commissie van 3 juli 1987 houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 1678/85 ten aanzien van de landbouwomrekeningskoers die geldt in de sector varkensvlees in het Verenigd Koninkrijk

Publicatieblad Nr. L 185 van 04/07/1987 blz. 0068 - 0069


*****

VERORDENING (EEG) Nr. 1953/87 VAN DE COMMISSIE

van 3 juli 1987

houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 1678/85 ten aanzien van de landbouwomrekeningskoers die geldt in de sector varkensvlees in het Verenigd Koninkrijk

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 1677/85 van de Raad van 11 juni 1985 inzake de monetaire compenserende bedragen in de landbouwsector (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1889/87 (2), en met name op artikel 12,

Overwegende dat in artikel 6 bis van Verordening (EEG) nr. 1677/85 is bepaald dat volgens de in artikel 12 bedoelde procedure van die verordening de landbouwomrekeningskoers van een Lid-Staat op zodanige wijze wordt aangepast dat de instelling van nieuwe monetaire compenserende bedragen wordt voorkomen;

Overwegende dat de ontwikkeling van de marktkoers voor het Britse pond, met inachtneming van de wijziging van de landbouwomrekeningskoers als bepaald in Verordening (EEG) nr. 1678/85 van de Raad (3), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG) nr. 1890/87 (4), in principe zou leiden tot een verhoging met ingang van 1 juli 1987 van de monetaire compenserende bedragen die in het Verenigd Koninkrijk gelden in de sector varkensvlees; dat, om deze consequentie te voorkomen, de landbouwomrekeningskoers op zodanige wijze moet worden aangepast dat geen nieuwe monetaire compenserende bedragen worden ingesteld;

Overwegende dat de inwerkingtreding van de nieuwe agromonetaire regeling is vastgesteld op 1 juli 1987; dat de vertraging die zich heeft voorgedaan met betrekking tot het besluit van de Raad, het beheer van de betrokken markt niet mag hinderen; dat deze maatregel derhalve van toepassing moet zijn met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 1987;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité van beheer voor varkensvlees,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

In bijlage XI bij Verordening (EEG) nr. 1678/85, in de bij Verordening (EEG) nr. 1890/87 vastgestelde versie, wordt de lijn betreffende varkensvlees vervangen door de hierna volgende lijn:

1.2,5 // // // Produkten // Landbouwomrekeningskoersen // // // 1.2.3.4.5 // // 1 Ecu = . . . £ // Geldt tot en met // 1 Ecu = . . . £ // Geldt met ingang van // // // // // // Varkensvlees // 0,656636 // 30 juni 1987 // 0,664702 // 1 juli 1987 // // // // //

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Zij is van toepassing vanaf 1 juli 1987.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 3 juli 1987.

Voor de Commissie

Frans ANDRIESSEN

Vice-Voorzitter

(1) PB nr. L 164 van 24. 6. 1985, blz. 6.

(2) PB nr. L 182 van 3. 7. 1987, blz. 1.

(3) PB nr. L 164 van 24. 6. 1985, blz. 11.

(4) PB nr. L 182 van 3. 7. 1987.

Top