Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31987R1938

Verordening (EEG) nr. 1938/87 van de Commissie van 3 juli 1987 houdende wederinstelling van de heffing van de invoerrechten van toepassing op zakdoeken en pochettes van de categorie van produkten nr. 19 (codenummer 40.0190), mantelpakken en broekpakken voor dames van de categorie van produkten nr. 29 (codenummer 40.0290), trainingspakken van de categorie van produkten nr. 73 (codenummer 40.0730) en mantelpakken en broekpakken voor dames van de categorie van produkten nr. 74 (codenummer 40.0740), van oorsprong uit Pakistan, waarvoor de algemene tariefpreferenties gelden als bepaald bij Verordening (EEG) nr. 3925/86 van de Raad

OJ L 185, 4.7.1987, p. 27–28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1987

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/1938/oj

31987R1938

Verordening (EEG) nr. 1938/87 van de Commissie van 3 juli 1987 houdende wederinstelling van de heffing van de invoerrechten van toepassing op zakdoeken en pochettes van de categorie van produkten nr. 19 (codenummer 40.0190), mantelpakken en broekpakken voor dames van de categorie van produkten nr. 29 (codenummer 40.0290), trainingspakken van de categorie van produkten nr. 73 (codenummer 40.0730) en mantelpakken en broekpakken voor dames van de categorie van produkten nr. 74 (codenummer 40.0740), van oorsprong uit Pakistan, waarvoor de algemene tariefpreferenties gelden als bepaald bij Verordening (EEG) nr. 3925/86 van de Raad

Publicatieblad Nr. L 185 van 04/07/1987 blz. 0027 - 0028


*****

VERORDENING (EEG) Nr. 1938/87 VAN DE COMMISSIE

van 3 juli 1987

houdende wederinstelling van de heffing van de invoerrechten van toepassing op zakdoeken en pochettes van de categorie van produkten nr. 19 (codenummer 40.0190), mantelpakken en broekpakken voor dames van de categorie van produkten nr. 29 (codenummer 40.0290), trainingspakken van de categorie van produkten nr. 73 (codenummer 40.0730) en mantelpakken en broekpakken voor dames van de categorie van produkten nr. 74 (codenummer 40.0740), van oorsprong uit Pakistan, waarvoor de algemene tariefpreferenties gelden als bepaald bij Verordening (EEG) nr. 3925/86 van de Raad

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE

GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 3925/86 van de Raad van 16 december 1986 betreffende de toepassing van algemene tariefpreferenties voor 1987 op textielprodukten van oorsprong uit ontwikkelingslanden (1), en met name op artikel 4,

Overwegende dat, krachtens artikel 2 van Verordening (EEG) nr. 3925/86, het preferentiële tariefstelsel wordt toegestaan voor elke categorie produkten welke het onderwerp vormt van individuele niet over de Lid-Staten verdeelde plafonds, binnen de grens van de hoeveelheden vastgesteld in kolom (7) van haar bijlage I of II, ten opzichte van sommige of elk der in kolom (5) van dezelfde bijlage genoemde landen of gebieden van oorsprong; dat overeenkomstig artikel 3 van genoemde verordening de heffing van de invoerrechten bij invoer van de betrokken produkten op elk moment opnieuw kan worden ingesteld zodra bedoelde individuele plafonds op het vlak van de Gemeenschap worden bereikt;

Overwegende dat voor zakdoeken en pochettes van de categorie van produkten nr. 19, mantelpakken en broekpakken voor dames van de categorie van produkten nr. 29, trainingspakken van de categorie van produkten nr. 73 en mantelpakken en broekpakken voor dames van de categorie van produkten nr. 74 het plafond respectievelijk 185 600, 16 000, 14 500 en 2 000 stuks bedraagt; dat op 1 juni 1987 de invoer van deze produkten in de Gemeenschap, van oorsprong uit Pakistan, waarvoor de tariefpreferenties gelden, door afboeking het betrokken plafond heeft bereikt; dat het is aangewezen de invoerrechten voor de betrokken produkten weder in te stellen ten aanzien van Pakistan,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

VASTGESTELD:

Artikel 1

Met ingang van 7 juli 1987 wordt de heffing van de invoerrechten, geschorst krachtens Verordening (EEG) nr. 3925/86 van de Raad, wederingesteld voor de invoer in de Gemeenschap van de hiernavermelde produkten van oorsprong uit Pakistan:

1.2.3.4.5 // // // // // // Code- nummer // Categorie // Nr. van het gemeen- schappelijk douanetarief // NIMEXE-code // Omschrijving // // // // // // // (1) // (2) // (3) // (4) // // // // // // // // // // // 40.0190 // 19 // 61.05 A, C // 61.05-10, 99 // Zakdoeken en pochettes, andere dan van brei- of haakwerk // // // // // // 40.0290 // 29 // 61.02 ex B // // Damesbovenkleding, meisjesbovenkleding en kinderbovenkleding: // // // // // B. andere: // // // // 61.02-42, 43, 44 // Mantelpakken en broekpakken, andere dan van brei- of haakwerk, voor dames en meisjes, van wol, van katoen of van synthetische of van kunstmatige textielvezels, met uitzondering van skikleding

(1) PB nr. L 373 van 31. 12. 1986, blz. 68.

// // // // // // Code- nummer // Categorie // Nr. van het gemeen- schappelijk douanetarief // NIMEXE-code // Omschrijving // // // // // // // (1) // (2) // (3) // (4) // // // // // // // 40.0730 // 73 // 60.05 ex A // // Bovenkleding, kledingtoebehoren en andere artikelen, van niet-elastisch of van niet-gegummeerd brei- of haakwerk: // // // // // A. Bovenkleding en kledingtoebehoren: // // // // // II. andere: // // // // 60.05-16, 17, 19 // Trainingspakken, van brei- of haakwerk, van wol, van katoen of van synthetische of van kunstmatige textielvezels // // // // // // 40.0740 // 74 // 60.05 ex A // // Bovenkleding, kledingtoebehoren en andere artikelen, van niet-elastisch of van niet-gegummeerd brei- of haakwerk: // // // // // A. Bovenkleding en kledingtoebehoren: // // // // // II. andere: // // // // 60.05-70, 71, 72, 73, 74 // Mantelpakken en broekpakken (combinaties daaronder begrepen), van brei- of haakwerk, voor dames en meisjes, van wol, van katoen of van synthetische of van kunstmatige textielvezels, met uitzondering van skikleding // // // // //

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de derde dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 3 juli 1987.

Voor de Commissie

COCKFIELD

Vice-Voorzitter // // // // //

Top