Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_1987_185_R_0001_030

Verordening (EEG) nr. 1930/87 van de Raad van 19 januari 1987 betreffende de sluiting van de Overeenkomsten in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Economische Gemeenschap en enerzijds Barbados, Belize, Fidji, de Coöperatieve Republiek Guyana, de Republiek Ivoorkust, Jamaica, de Republiek Kenia, de Volksrepubliek Kongo, de Democratische Republiek Madagascar, de Republiek Malawi, Mauritius, de Republiek Oeganda, Sint-Christopher en Nevis, de Republiek Suriname, het Koninkrijk Swaziland, de Verenigde Republiek Tanzania, de Republiek Trinidad en Tobago en de Republiek Zimbabwe, en anderzijds de Republiek India inzake de gegarandeerde prijzen voor rietsuiker voor de leveringsperiode 1986/1987
Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Economische Gemeenschap en Barbados, Belize, Fidji, de Coöperatieve Republiek Guyana, de Republiek Ivoorkust, Jamaica, de Republiek Kenia, de Volksrepubliek Kongo, de Democratische Republiek Madagascar, de Republiek Malawi, Mauritius, de Republiek Oeganda, Sint-Christopher en Nevis, de Republiek Suriname, het Koninkrijk Swaziland, de Verenigde Republiek Tanzania, de Republiek Trinidad en Tobago en de Republiek Zimbabwe inzake de gegarandeerde prijzen voor rietsuiker voor de leveringsperiode 1986/1987
Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Republiek India inzake de gegarandeerde prijzen voor rietsuiker voor de leveringsperiode 1986/1987

OJ L 185, 4.7.1987, p. 1–12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

31987R1930

Verordening (EEG) nr. 1930/87 van de Raad van 19 januari 1987 betreffende de sluiting van de Overeenkomsten in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Economische Gemeenschap en enerzijds Barbados, Belize, Fidji, de Coöperatieve Republiek Guyana, de Republiek Ivoorkust, Jamaica, de Republiek Kenia, de Volksrepubliek Kongo, de Democratische Republiek Madagascar, de Republiek Malawi, Mauritius, de Republiek Oeganda, Sint Christopher en Nevis, de Republiek Suriname, het Koninkrijk Swaziland, de Verenigde Republiek Tanzania, de Republiek Trinidad en Tobago en de Republiek Zimbabwe, en anderzijds de Republiek India inzake de gegarandeerde prijzen voor rietsuiker voor de leveringsperiode 1986/1987

Publicatieblad Nr. L 185 van 04/07/1987 blz. 0001


*****

VERORDENING (EEG) Nr. 1930/87 VAN DE RAAD

van 19 januari 1987

betreffende de sluiting van de Overeenkomsten in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Economische Gemeenschap en enerzijds Barbados, Belize, Fidji, de Cooeperatieve Republiek Guyana, de Republiek Ivoorkust, Jamaica, de Republiek Kenia, de Volksrepubliek Kongo, de Democratische Republiek Madagascar, de Republiek Malawi, Mauritius, de Republiek Oeganda, Sint-Christopher en Nevis, de Republiek Suriname, het Koninkrijk Swaziland, de Verenigde Republiek Tanzania, de Republiek Trinidad en Tobago en de Republiek Zimbabwe, en anderzijds de Republiek India inzake de gegarandeerde prijzen voor rietsuiker voor de leveringsperiode 1986/1987

DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, inzonderheid op artikel 113,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende dat de uitvoering van het aan de derde ACS-EEG-Overeenkomst gehechte Protocol nr. 7 inzake ACS-suiker (1) en van de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Republiek India betreffende rietsuiker (2), krachtens artikel 1, lid 2, ervan, geschiedt in het kader van de gemeenschappelijke marktordening voor suiker;

Overwegende dat de Overeenkomsten in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Economische Gemeenschap en enerzijds de in voornoemd Protocol genoemde Staten en anderzijds de Republiek India inzake de gegarandeerde prijzen voor rietsuiker voor de leveringsperiode 1986/1987 dienen te worden goedgekeurd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING

VASTGESTELD:

Artikel 1

De Overeenkomsten in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Economische Gemeenschap en enerzijds Barbados, Belize, Fidji, de Cooeperatieve Republiek Guyana, de Republiek Ivoorkust, Jamaica, de Republiek Kenia, de Volksrepubliek Kongo, de Democratische Republiek Madagascar, de Republiek Malawi, Mauritius, de Republiek Oeganda, Sint-Christopher en Nevis, de Republiek Suriname, het Koninkrijk Swaziland, de Verenigde Republiek Tanzania, de Republiek Trinidad en Tobago en de Republiek Zimbabwe, en anderzijds de Republiek India inzake de gegarandeerde prijzen voor rietsuiker voor de leveringsperiode 1986/1987 worden namens de Gemeenschap goedgekeurd.

De tekst van de Overeenkomsten is aan deze verordening gehecht.

Artikel 2

De Voorzitter van de Raad wordt gemachtigd de persoon aan te wijzen die bevoegd is de Overeenkomsten te ondertekenen ten einde daardoor de Gemeenschap te binden.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 19 januari 1987.

Voor de Raad

De Voorzitter

P. DE KEERSMAEKER

(1) PB nr. L 86 van 31. 3. 1986, blz. 164.

(2) PB nr. L 190 van 22. 7. 1975, blz. 35.

Top